Macek konečně přiznal, odkud vítr vane

  • Vytisknout

Bývalý ředitel gymnázia Na Pražačce vyrukoval na internetových stránkách školy s prohlášením, které je zajímavé hlavně ve své druhé části, kde konečně přiznal, odkud vítr zavál.

Doporučuji vaší ctěné pozornosti si tenhle výplod přečíst.

http://www.gymnazium-prazacka.cz/component/content/article/13-aktualne/118-zprava-reditele-skoly-o-udalosti-vngymnaziu-na-prazacce-dne-14122010

V jeho druhé části totiž konečně Macek přiznal, odkud zavál feministický vítr, kterému - jakožto nezkušený hlupák - sedl na lep a spolkl návnadu i s navijákem.

Pro přehlednost ocitujeme :

"Můj výklad zákona se opírá o komentované znění školského zákona autorky Mgr. Pavly Katzové, která působí jako vedoucí oddělení školské legislativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a která se osobně podílela na legislativní přípravě školského zákona (viz. „Školský zákon – komentář“, který vyšel u vydavatelství Wolters Kluwer v roce 2009). Dále mám k dispozici vyjádření odboru legislativy MŠMT. Obě tyto autority podporují můj výklad zákona! Ve vyjádření odboru legislativy MŠMT ČR je přímo uvedeno: „pokud rodič plní vůči svému dítěti, který je zletilým žákem gymnázia, vyživovací povinnost, má právo na informace o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání, a pokud vyživovací povinnost neplní, tak toto právo nemá“. (podepsán Emil Halla, odbor legislativy MŠMT)."

Pro všechny, kteří neví, o čem je řeč, upřesníme, že asi o tomhle : 

Před několika lety začala na MPSV (ministerstrvo práce) "pracovat" naše přední přihlouplá feministka Marksová-Tominová, pokud vím, tak poté, co se vrátila s vymytým mozkem od svých amerických feministických kolegyň, které ji v tomto oboru - tedy jak škodit lidem pod záminkou údajné a dnes dávno neexistující diskrimminace žen - vzdělaly.

Přihlouplé ministerstvo jí k tomu vytvořilo celý samostatný odbor, který předtím neexistoval. 

A feministky se začaly roztahovat.

profemJejich prvním významným počinem bylo obsazení důležité funkce ředitelky Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí evidentní psychopatkou, vědmou, léčitelkou  a vysílatelkou energií všeho druhu Pavlovou v lednu 2008. Jistě si ještě vzpomenete, že na tenhle feministický výboj reagovalo naše sdružení už bez rozpaků - blokádou Úřadu v Brně.

Vývoj do puntíku potvrdil správnost našich tehdejších postojů - feministika Pavlová jednak naprosto rozvrátila do té doby funkční Úřad, a to během neuvěřitelně krátké doby půl roku, jednak se přímo ve funkci sama dopustila závažného trestného činu, před kterým měla podle náplně své práce děti chránit - totiž únosu vlastního dítěte.

Naše sdružení a tyto stránky tehdy byly jediným skutečně svobodným médiem, které o tomto únosu včas, obšírně a podrobně informovalo, všichni ostatní (tedy oficiální mainstreamová média, jak se jim dnes říká) se to snažili zatlouct a zamlžit - a to přesto, že soud na únos reagoval předběžným opatřením o svěření dítěte otci, který si pro ně také do Brna přijel a v pořádku si je odvezl.

Po téhle naprosto mimořádné ostudě, po které správně měla Pavlová na několik let skončit za mřížemi, MPSV konečně pochopilo, že s touhle psychopatkou nikam nemůže dojít - a v tichosti se jí snažilo zbavit, což samozřejmě nešlo ani snadno, ani rychle. Ale - po půl roce se to povedlo.

Dopad případu Pavlová byl jednoznačný. I přihlouplé vedení MPSV v čele se zbabělým konjunkturalistou Nečasem (dnes předseda vlády, zítra nejspíše vězeň na Ruzyni) konečně pochopilo, s kým má tu čest a co jsou tyhle psychopatky, oficiálně bojující za ženská práva, zač a jak jsou nebezpečné.

A tak po Pavlové vypoklonkovalo i další úhlavní feministku, Marksovou - Tominovou, zrušilo její na nic dobrý odbor a jako poslední zbytky této ostudy zlikvidovalo letos na jaře poslední pozůstatek těchto jedubab - vedoucí odboru pro rodinu Kláru Rulíkovou.

A teď, pozor !! Teď to totiž přijde. Protože pokud se někomu zdálo, že mluvím zatím mimo téma, rychle pochopí, že tomu tak není.

Protože kam se přemístila feministka Marksová-Tominová se svými squaws poté, co je vyhodili z MPSV a dámy pochopily, že tam jim pšenka definitivně dokvetla ?

No přece - na MŠMT !! No, ano, ovšem !! A jsme doma !!

Tekže feministická buňka se přesunula z jednoho ministertva na druhé - a tam začala řádit jako černá ruka.

A výsledky můžeme teď už všichni vidět.

Najednou ministerstvo zavádí "sexuální výuku na školách", a to ve formě, která by urazila i otrlého stárnoucího lva salónů - a najednou také přispěchalo s "právním výkladem", na který se odvolává Macek, a který samozřejmě není žádným "druhým možným výkladem zákona" - protože ten zákon má jeden jediný a naprosto jednoduchý výklad - ale jeho evidentním překroucením a ohnutím, řekněme rovnou - účelovým zmanipulováním, nemajícím s právním výkladem, ani s právní vědou nic společného.

Pokud je Macek hlupák - jako že je a já jsem se o tom mockrát osobně přesvědčil - který vůbec netuší, co se kolem něj děje a kdo je kdo, tak pak snadno samozřejmě může - při totální absenci logického myšlení - naletět i na tento neofeministický blábol,  vytvořený právě hadím hnízdem, vyhozeným z MPSV,  okolo Marksové-Tominové a spol.

Jenom pro pořádek - a pro ty, co schopnost vyložit si správně jednoduchý odstaveček školského zákona ještě neztratili - ocitujme, oč tu pořád dokola jde :

Doslovná citace ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)v platném znění :

"Na informace podle odstavce 1 písm.b) (tedy informace o chování a prospěchu žáka) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost".

Pro hlupáka Macka (případně další femopitomce z MŠMT) to ještě dovysvětlím, normálním lidem je to z tohoto znění naprosto a nedvojsmyslně jasné hned : Rodiče mají na tyto informace právo vždy, ostatní osoby jenom tehdy, pokud plní k žákovi vyživovací povinnost.

Samozřejmě, jak také jinak !! Rodiče mají na informace o svých dětech právo vždy - jedině naprostý kretén anebo femofašista jim může toto právo upřít !! Z  ostatních osob to pak jsou ty osoby , které vůči dětem plní vyživovací povinnost, čímž nahrazují rodiče - tedy například pěstouni, prarodiče, pokud například rodiče nežijí, apod.

I dítě první třídy by to pochopilo, pitomec Macek to nepochopil ani po několikerém výkladu.

Všem, kdo za ním stojí, vzkazuji : Jste pitomci nemenší. Hlupáci, bez schopnosti nejen základních logických úvah, ale také bez základních norem rodinného práva a chování. Protože popírat vztah rodiče k dítěti anebo naopak bych se já neodvážil ani za těch nejdrastičtějších okolností, kdy rodič dítě třeba dlouhodobě týrá - přesto je to pořád jeho rodič. Neboť rodičovské pouto je nezrušitelné a donedávna si o tom nikdo nedovolil sebemíň zapochybovat. Pochopitelně, do té doby, než se našla psychopatka Marksová-Tominová, Pavlová, Spoustová a Uváčiková - a hlupáci jako Macek, kteří jim to všechno zbaštili i s navijákem.

A vždycky, když za tím jdeme, a snažíme se věci přijít na kloub,  najdeme nakonec jediné - lidskou hloupost, tu v první řadě, nedostatečné mravní pozadí a neschopnost logicky myslet, případně nezájem o veřejné dění. Přičemž Macek splňuje všehny tyto kvalifikační předpoklady současně.

A teď bude na Radě magistrátu, aby rozhodla, jestli taková "kvalifikace" ja tou správnou pro ředitele střední školy. Přičemž - pochopitelně -  tento názor, ať už bude jakýkoliv, nic nemění na právním aktu zrušení pracovního poměru s Mackem ze dne 14.12. t.r.

Když už jsem zmínil ten Mackův článek na stránkách školy, nutno ukázat, jak i tam Macek lže, a to hned dvakrát. Anebo  - možná klame i sám sebe.

První - konečně, velmí symbolickou a výstižnou lží - je sdělení, že jsem jeho zástupce napadl ihned poté, co odešla policie. V podtextu samozřejmě čteme jediné : Vzkaz policajtům, že neměli nikdy odcházet a otevřené přiznání, že bez jejich přítomnosti neni Macek schopen s představiteli občanské společnosti vůbec jednat. Nakonec - jak jsme viděli - tak ani v jejich přítomnosti. Prostě - nikdy.

Macek otevřeně lže - a dá se to také snadno prokázat pořízenými záznamy - když tvrdí, že jsem jeho zástupce Mgr. Michala Plajnera napadl proto, že si dovolil s mými názory nesouhlasit a zpochybňoval naši argumentaci. Mgr. Plajner se totiž vůbec nevyjadřoval, já jsem od něj za celou dobu jednání neslyšel jedinou souvislou větu, takže sotva mohl nesouhlasit s našimi názory - Mgr. Plajner se mi postavil do dveří za záda, takže jsem na něj ani neviděl, a začal se bez souvislosti hlasitě pochechtávat. Když jsem ho napomenul s tím, že se asi ještě  žádného jednání neúčastnil,  a proto se na něm neumí chovat - tak to pochechtávání ještě zesílil. Načež jsem vstal, popadnul ho za rameno a vystrčila za dveře, jako se to dělá s nevychovaným žáčkem, který ruší vyučování.

Za napadení to mohou označit jedině právní diletant tipu Macka nebo Plajnera, protože my, kteří dobře víme, že nějaké to smýknutí, zkroucení rukou, vyvádění s rukama za zády, natož pak nějaké postrčení, nikdy nebylo posouzeno jako žádný trestný čin, ba ani jako přestupek, ačkoliv se ho na nás policie masově dopouštěla, zejména při blokádě Městského soudu v Praze, o poslední nezákonné vazbě ani nemluvě, za kterýžto výklad zákona nesou plnou zodpovědnost státní zastupitelství především na Praze 2, ale i 5 a 6,  jakož i Městské státní zastupitelství v Praze - tak my taky tak moc cimprlich nebudem a samozřejmě se budeme chovat podle toho, co nás státní orgány, zopovědné za výklad trestního zákona, samy naučily. A pokud je to pro Macka a spol překvapení - tak jen ať si zvykají, kde žijí, my jsme si taky museli zvyknout.

Druhou lží, kterou ve své promluvě Macek uvedl, je, že ".. zná situaci v rodině". Troufám si říci, že navzdory tomu, že každý průměrný novinář dneska už víceméně zná situaci v naší rodině stejně jako fakt, že česká justice 4 roky odmítá vykonat pravomocný rozsudek Evropského soudu, čímž hrubě porušuje mezinárodní Úmluvu o přistoupení k ESLP, tak právě Macek, který má dítě, jehož se to týká,  bezprostředně na starosti, netuší dneska o tomto rozsudku, natož pak o jeho významu a dopadu, vůbec nic nebo skoro nic. Jinak by se samozřejmě nemohl takto chovat.

 Pokud bych totiž vzal za bernou minci jeho prohlášení, že "zná situaci v rodině", pak bych musel snadno dovodit, že se v tom případě postavil vědomě na odpor vykonání závazného nadnárodního rozsudku - a za to by si taky v konečném důsledku mohl jít na pár let do chládku sednout. Aspoň by měl dostatek času přemýšlet o závaznosti judikatury ESLP v českých právních podmínkách a myslím si, že by taková příležitost nemusela být ani pro něj, ani pro jemu podobné, k zahození.

Mimochodem, když už jsem u toho štrasburského rozsudku - všechna média, pokud se o něm zmínila - vědomě mystifikovala svoje čtnáře a posluchače tím, že prý se jednalo jen o "průtahy v řízení". To je samozřejmě lež jako věž, lež cíleně vytvořená a šířená českou justicí, konkrétně především Sváčkem a spol, aby byl mylně vytvořen - a udržen - dojem, že to sice "u nás dlouho trvá, ale jinak že je všechno v pořádku". Jenže - to je lež. Evrospký soud konstatoval - a to nejen u mě, ale i u ostatních otců, kteří u tamního soudu vyhráli svou při se státem na celé čáře - že nejen že došlo ke zbytečným a neodčinitelným průtahům, což na věc nezletilých dětí mělo tragické a nedozírné následky, ale také - že ten proces proběhl nespravedlivě a že bylo popřeno naše právo na rodinný život. Jinými slovy - že ty děti neměly být jejich psychopatickým matkám nikdy svěřeny a že pokud se tak stalo, tak to bylo ke škodě dětí.

Pokud si tohle uvědomíme, hned se na věc díváme zcela jinak. A pokud by si tohle uvědomil hlupák Macek, asi sotva by si dovolil papouškovat nesmyslné pomluvy tupě převzaté od psychopatické matky dítěte, jíž  "dítě nemělo být nikdy svěřeno, a když se tak stalo, tak jenom k jeho škodě".

Ty škody pak jsou na těch dětech neodčinitelně a okatě vidět právě dnes, po letech "péče" matek a Macků.

Ještě nebyla řeč o jednom : Mackovi a spol připadá snad normální, že čerstvě zletilé dítě přiběhne prvního září do školy a první, co udělá, je, že zakáže poskytovat informace jednomu z rodičů ? To je snad normální, běžný projev starostí a okruhu zájmu 18-letého studenta ? Nota bene za situace, kdy se svým tátou nesměl 10 let vidět ? A proč to asi dělá ? Z čeho má takový strach ? Že by se nebylo čím chlubit ?

K čemu ho potom ta škola vedla, jestliže tohle jsou výsledky její výchovy ? Jak ho učila úctě k rodičům ? Jak plnila svou výchovnou roli ? A jak ji plní teď, když v rozporu se zákonem slepě poslechne zmanipulované a naprogramované dítě ?

Závěrem :

Problémy Gymnázia Na Pražačce jsou daleko hlubší a daleko rozsáhlešjí, než jsem si původně, když jsme do ředitelny v úterý ráno vpadli, dokázali představit. Zdá se, že to je hnízdo programového křivení mládeže a jejího štvaní proti vlastním rodičům. A zdá se, že odchodem jediné, byť vedoucí osoby, se tento problém nevyřeší.

Naše sdružení proto připravuje dopis Radě Magistrátu HMP o nutnosti řešit situaci Gymnázia Na Pražačce komplexně. Jsme si jisti, že odchod jediné osoby nebude stačit k tomu, aby škola začala plnit svou výchovnou funkci, kterou v současnosti nejen neplní, ale ještě ji dokonce torpéduje. Gymnázium Na Pražačce je dnes smutným příkladem toho, jak by střední škola nikdy neměla vypadat a nikdy neměla skončit. Je příkladem toho, kam až může vést neřízený morální rozpad bez kontroly občanské společnosti, zejména pokud se nevzdělané a morálně nepevné osoby dostanou do vedení čehokoliv, tedy i školy.

Jsme si také pevně jisti tím, že než aby škola pokračovala dál ve své současné podobě se současným personálním obsazením, byť bez Macka, bude lepší, když nebude pokračovat vůbec.

A tímto směrem také budeme svoje požadavky na Radu magistrátu směřovat.

______________________________________

Z reakcí rodičů, které nám v kopiích posílají :

Pane Macku,

 

po té, co jsem si přečetl váš text: Zpráva ředitele školy o události v Gymnáziu Na Pražačce dne 14.12.2010

vás musím  informovat, že patřím k rodičům, kteří jsou znechuceni tím, že ředitel střední školy nejenom že nemá vlastní morální hodnoty nastavené tak, jak by si tento post zasluhoval, ale ani není schopen se za použití vlastního rozumu dopracovat  ke správnému výkladu poměrně jednoduchého znění zákona.

 

Když už potřebujete i pro tak jednoduchý text zákona  výklad,  nemůžete použít  názor typu „jedna paní v nějakém svém návrhu povídala“, ale měl jste se obrátit na autoritu kompetentní. Pak byste zjistil, že již před lety Česká školní inspekce tuto pasáž  zákona vyložila stejně, jako vám ji v těchto dnech sdělili na  OŠ MHMP, tedy že jste povinen informace otci poskytovat.

 

Ponechám-li  stranou právní výklad zákona, pro běžného občana by mělo postačovat   vědomí platnosti základních mravních principů a vezmete-li váš chybný výklad zákona do důsledků, odmítnul byste poskytnout informaci o studentovi i rodiči, který neplní vyživovací povinnost vůči svému dítěti třeba proto, že je nemocný, zdravotně postižený...

 

Ještě se pozastavím nad tím, kdo tento požadavek vznesl. Předpokládám, že člověk ve funkci ředitele školy zná, co to je Syndrom zavrženého rodiče. Pokud tedy uvádíte, že  znáte situaci v rodině studenta, měl jste jeho nemravný a navíc nezákonný požadavek nejenom zamítnout, ale i se, z titulu své autority,  pokusit mu vysvětlit, proč že je jeho požadavek nemravný a tedy špatný. Poskytnout mu něco jako první pomoc. Místo toho jste mu svým jednáním  jeho postižení SZR ještě víc zafixoval! Pokusem pomoci jednomu nedospělci byste při tom nic neriskoval, stálo by vás to jenom několik minut času.  Tím, že jste místo toho vzal do svých rukou výkon překrouceného práva, tím jste spáchal zločin...

 

Ne to není chybná klasifikace vašeho činu, viz například  www.iustin.cz/files/diplzloc.pdf. Pokud chcete domyslet, kam takové jednání vede, vzpomeňte si na vraždu Josefa Odložila, bývalého manžela Věry Čáslavské...

 

Sbohem,

Josef Touš
adresa

email:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

________________________________________

Pane Macku.
Z hlediska vyššího principu mravního, vás vyzývám k okamžitému složení funkce ředitele, které se tak tvrdošíjně držíte !!!
Pominu-li vaší neznalost zákonů a dokonce si pletete policii státní s městskou, vězte - že ani jedna vás neochrání před špatným svědomím. Pokud nějaké svědomí máte !
Jestli-že škola pod vaším vedením, byť jen náznakem učí děti neúctě k rodičům tím, že přistoupí na nemorální požadavek studenta jenž jste prezentoval, a to aniž by jste o tom okamžitě písemně vyrozuměl otce, nemáte tam co dělat !!
A prosím nevymlouvejte se alibisticky, že to není vaše povinnost. Být učitelem je a bývalo prvořadě posláním a předáváním morálních hodnot generacím příštím.
I ostatní rodiče, kteří jak píšete vás v nemorálnosti podporují, zcela jistě by změnili názor v momentě - pokud by stejný požadavek vzneslo jejich dítě a to už z jakéhokoliv důvodu.
Se znechucením z vašeho jednání
bez pozdravu  Jiří  Bastl

_________________________________________

Dobry vecer,
pri "vykladu" prava panem Mackem jsem si vzpomnel na Vas starsi clanek. Byl o tom, jak se studenti nymburskeho gymplu prisli podivat na soud, aby videli soudnictvi v praxi. Skolstvi...

 

Preji pekne svatky!Martin M.

___________________________________________

No, a tomu pitomci Nápravníkovi došlo až po půl roce, jakou si tam uřiznul ostudu - a běžel - za rok (!!) podat trestní oznámení pro pohrdání soudem. JF

___________________________________________


Ahoj Jirko,

velmi dobře jsi doplnil informace a komentář k jednání  bývalého ředitele Macka. Argumenty v jeho vlastním vysvětlení na stránkách školy jsou naprosto ubohé. Přeju mu ty údajné dopisy podpory od rodičů a osob, které schvalují jeho protizákonné jednání.  Rád bych věřil tomu, že je schopen pochopit i ty opačné názory s nesouhlasem na jeho jednání. 
Potřeba a převzetí výkladu zákona od jiné "autority", protože sám ji není schopen, jasně dokládají jeho slabou morálku a nízké právní vědomí.

Protože nadřízený úřad není zrovna MPSV, tak by souhlasné  a duplicitní potvzení Vašeho odvolání nemuselo trvat několik měsíců, ale od druhého pololetí může šéfovat  třeba ten chechtavý zástupce.

Aleš

_______________________________________________

Dobry den, pane Fialo,

v navaznosti na posledni zverejneni clanek, ve kterem poukazujete na propojeni feministek aneb jak je v jednom spisu trefne uvedeno "skupina osob" pridavam nasledujici. Je to dokonce primo ze stranech MPSV a nemusi se to hledat na webech jednotlivych zajmovych sdruzeni. Vice viz. (dokonce tam je odkaz na Profem jehoz logo jste priradil k clanku)

http://www.mpsv.cz/cs/8445
VAŠE PRÁVO! první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí
Vydáno proFem o.p.s. již v 6. aktualizovaném vydání, autorka JUDr. Jiřina Voňková, CSc., redakce Saša M.Lienau, více na www.profem.cz

Brozurka
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8446/VasePravo-vyd6_2010.pdf

kdo se poradne podiva na obsah brozurky a ma s touto problematikou zkusenosti, naskoci mu husi kuze - je to presny navod, co a jak delat.... jsou to hruzy, pro lekare nabizi CD, na konci je reklama na knihu spoluautorky Spoustove, zadni strana obalky - vydani publikace podporilo MPSV, pocitam, ze brozurka byla vydana z grantovych financnich prostredku a stedrych dotaci od napr. Slovak-Czech Women’s Fund, protoze proFem to zabalil cele do projektu AdvoCats for Woman viz. projekt pusobi v proFem jiz vice nez 10 let. Bezplatne pravni poradenstvi poskytuji pravnicky, ktere problematiku domaciho nasili/nasili na zenach dobre znaji. (to verim, za 10 let to rozjely jako dobry business viz. Spoustova za posledni mesic na soudu v Koline, na Micankach, na OS Praha 5 vicekrat a opakovane...)

Sbornicek je take zajimavy vcetne jmen a pusobeni jednotlivcu viz.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9077/Sbornik_2010.pdf

Hezky den.
PN

____________________________________________