VOLBY 2016 : NEVOLTE MĚ !!!

  • Vytisknout

Jak již bylo na těchto stránkách ohlášeno - a naposledy potvrzeno i Petrem Hannigem po pondělním soudu v Nymburce, budu - jakožto předseda K 213 - kandidovat - na jejich kandidátce - do senátního obvodu č. 37 - což jsou zhruba okresy Jičín a Nymburk (ten bez své nejjižnější části, patřící již senátnímu obvodu Kolín).

 Je tedy nanejvýš na čase seznámit potenciální voliče s tím, co ode mne mohou - nebo naopak nemohou - čekat. Mám sice za to, že čtenáři těchto stránek to asi vcelku přesně tuší nebo dokáží odhadnout, ale pro nově příchozí - a - konečně - i pro tradiční čtenáře to zajisté neškodí shrnout a zopakovat.

Začnu možná netradičně - od toho, co ode mě čekat nelze a pokud to někdo čeká, proč by mě neměl volit.

NEJSEM  kandidátem zachování současného stavu.

Kdo si myslí, že žije ve vyspělé demokratické zemi, kde jsou osobní a občanské svobody garantovány a zaručeny - pak nejsem jeho kandidát. Ať si volí současné parlamentní strany, které za současný stav nesou plnou odpovědnost.

NEJSEM  kandidátem zbohatlíků a vyčůránků všeho druhu, kteří sice vcelku nic neumí, zato mají všude na úřadech dveře otevřeny, protože "se vyznají" a "umí zařídit" to neb ono - a vždycky jednu špatnost větší než druhou.

NEJSEM ani kandidátem těch - především státních - zaměstnanců, kteří mají za to, že jejich funkce jsou určeny výhradně k obohacení jejich vlastnímu a jejich rodin - a terorizování a zastrašování těch, co se jim to nelíbí nebo se s tím nehodlají smířit.

NEJSEM kandidátem těch, co rodinu a výchovu dětí v ní považuji za bezcennou cetku, kterou lze kdykoliv nahradit libovolnými proměnnými - ať už v počtu vystřídaných partnerů, kteří se "v rodině" prohazují jak herci na jevišti, nebo v počtu a druhu státních i soukromých institucí, které je údajně možno do rodiny a jejích problémů libovolně zatahovat a na ně přenášet.

NEJSEM  kandidátem těch, co mají politiku a politiky za špinavý byznys a handl balkánského typu, kde je vše dovoleno a ten, kdo dělá sprostší a větší podrazy, vyhrává.  

NEJSEM  kandidátem těch, co absenci vlastní inteligence, obecného jazykového citu a národní hrdosti zredukovali do tupého výrazu Česko pro svou vlastní zemi, který se nyní snaží dokonce vyvážet a vnucovat zahraničí. Tomu zahraničí, jež - na rozdíl od země původu - ještě lingvisticky zcela nezdegenerovalo a svých jazyků si váží.

NEJSEM  ani kandidátem těch, co jsou sice nespokojeni se současným stavem životní i státní úrovně, ale sami si změnu k lepšímu představují pod pojmem "socialisticky pracovat - kapitalisticky žít". 

NEJSEM  ani kandidátem těch, co posledních 25 let života této země chápou jako úspěšnou éru svobodného rozvoje.

Vy všichni výše zmínění - NEVOLTE MĚ,  budete rozhodně nepříjemně překvapeni v případě, že bych měl na chod politiky větší vliv než jako prostý občan.

 

 Já totiž éru posledních 25 let chápu jako období nebývalého úpadku, ze kterého se v mnoha oblastech zcela vytratil  ZDRAVÝ ROZUM a přirozená soudnost, které pak zoufale chybí - a způsobují, že život v současné ČR se stává nesnesitelným pro celé sociální skupiny obyvatel, a to pro svou odosobněnost, cizotu, bezbřehou úřední zvůli, ba zrůdnost, o které se navíc v hlavních médiích nic nedozvíte - stejně, jako za Husáka.

 

 Protože i já jsem měl - a to už nejpozději před deseti lety - naléhavý pocit, že v této zemi chybí především zdravý selský rozum, spojil jsem se se Stranou zdravého rozumu poprvé. Tehdy jsem kandidoval - rovněž do Senátu - na Praze 8. Bylo to těsně po mém vítězství u Evropského soudu pro lidská práva (v červenci 2006) - a už tehdy naše sdružení Stranu zdravého rozumu obohatilo především o poznatky a požadavky z resortu justice.

Je to resort, o kterém ve volebních programech parlamentních stran nenajdete prakticky vůbec nic - vyjma obecných frází o vymahatelnosti práva a rychlém potrestání pachatelů. A ti, kteří s tímto resortem dosud nepřišli do styku, si - snad - i myslí, že tomu tak taky je.  

Již v onom roce 2006 - tedy před deseti lety (!!) - naše sdružení obohatilo program Strany zdravého rozumu především o resort justice, základní principy tohoto programu platí dodnes - a naopak, nabývají dále na aktuálnosti - především s tím, jak VŮBEC NIC  z toho, co jsme navrhovali a požadovali, nebylo naplněno - což - po deseti letech - nese své viditelné - a velmi trpké - ovoce.  

MÝM PROGRAMEM  proto bude především ZCELA ZÁSADNÍ REFORMA JUSTICE - s tím, že o ostatních resortech nemá vůbec smysl se bavit, dokud tento stát není schopen zajistit zcela nejzákladnější spravedlnost a její výkon.

Nefunguje-li justice, resp. funguje-li současným způsobem, nemá cenu v takovém státě :

- podnikat

- ženit se, vdávat se, zakládat rodiny a vychovávat  v nich děti

- cokoliv vlastnit

- vzdělávat se

- snažit se být úspěšným a nezávislým    

 

Současná justice vás snadno přesvědčí, že jakoukoliv firmu, i tu největší a nejbohatší - je schopna do týdne rozvrátit smyšlenými fakturami, které jste údajně nezaplatili - a dosazeným nuceným správcem po vyhlášení fingovaného konkurzu. 

Stejně tak vám snadno - a stejně rychle - rozvrátí funkční rodinu - a to často právě prostřednictvím orgánů, jež ji mají oficiálně chránit.

Stejně tak vás snadno - a rychle - připraví dokonce o osobní svobodu, budete-li někomu stát v cestě nebo stanete-li se z nějakých jiných důvodů nepohodlnými. Třeba právě proto, že jste vyhráli svou při až u mezinárodního soudu, kde se prokázalo, že české soudy jsou v naprosté většině sbírkou nevzdělaných, arogantních, závistivých a mstivých diletantů, jejichž vzdělání, a hlavně jejich morální kvality,  by ve vyspělém zahraničí často nestačily ani na soudní doručovatele a poslíčky.

 

 _______________

Pro ty, co dočetli až sem, snad - závěrem - co naopak ode mne čekat mohou - a mají.

Jak jsem již uvedl, především  SNAHU O ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE, spočívající především v

- okamžitém ukončení doživotní definitivy soudců a státních zástupců pravidelnými VOLBAMI nejvýše v pětiletých intervalech  

- okamžitém ukončení bezbřehé arogance a diletantství soudů, schovávaných pod výraz "právo na právní názor", neprodleným zavedením  OBČANSKÝCH SOUDNÍCH POROT, u nás historických a  tradičních. Přednostní a zkušební zavedení tohoto institutu pak proběhne především ve sporech občanů se státní mocí, především ve věcech náhrady škod za křivá soudní rozhodnutí a pro nezákonnost zrušené rozsudky  

- zavedení osobní odpovědnosti soudců za jejich rozsudky a důsledky těchto rozsudků  

- zavedení osobní odpovědnosti státních zástupců za křivé obžaloby nebo takové, jež pro naprostou nedostatečnost důkazů před soudem neuspěly

- zavedení osobní odpovědnosti policistů za sdělení vědomě křivého, nepodloženého nebo nepravdivého obvinění anebo za pokračování stíhání i přes to, že toto bylo již v průběhu šetření zpochybněno jako nedůvodné, nepodložené nebo vykonstruované. Sem patří i osobní odpovědnost za vědomou ignoraci důkazů ve prospěch obviněného  

- zavedení samostatného a nového trestného činu "vědomé falšování důkazů a přípravného řízení", jehož by se mohl dopustit toliko policista nebo státní zástupce

- zavedení nového trestného činu "vědomé překrucování práva", jehož by se mohl dopustit toliko soudce,  za "právní výklady" jsoucí zjevně v rozporu s názory nadřízených soudů (zejména mezinárodních) či v rozporu se smyslem paragrafu definovaným zákonodárcem  

Nezávislost justice neznamená rozhodně nezávislost na zákonech země a doživotní definitiva musí přestat být doživotní bezuzdnou luxusní rekreací, při níž je vše dovoleno.

 

________________________

JSEM naopak kandidátem těch, co mají pocit, že jim nejen tento stát, ale i jejich vlastní zemi někdo ukradl - a že už v ní nejsou doma. Že jsou ve své vlastní zemi něčím jako nechtěnými, byť dosud trpěnými a tolerovanými hosty.

JSEM  kandidátem těch, co mají oprávněný pocit, že byli surově odstrčeni od porcování koláče národního produktu, ačkoliv k jeho tvorbě sami nejvíce přispěli. 

JSEM kandidátem těch, co by se rádi nemuseli v zahraničí za svůj - český - pas stydět.  

JSEM  kandidátem těch, co by rádi obnovili přirozenou hrdost na svůj národ, svou národnost, svůj - vyspělý - jazyk - a svůj stát - a měli pocit, že ten stát je skutečně jejich a také jim dobře a rád slouží.

JSEM kandidátem těch, co měli dosud pocit, že nemají koho volit - a proto často k volbám ani nechodili, nebo při nich házeli do uren bílé lístky.

JSEM  kandidátem zásadní změny.  

Takové změny, kterou mnozí ve svých ničím nezasloužených funkcích, kde pouze berou nehorázné peníze a za ně ještě škodí ostatním, nepřežijí.  

______________________

            

______________________