Senát : Volební podvod Tomáše Czernina

  • Vytisknout

Mluvčí Senátu ho ani nepopírá... Prý o něm máme napsat článek...

Aspoň tak by šel stručně vyjádřit vzkaz a stanovisko tiskové mluvčí Senátu, pí Evy Davidové stran senátora Czernina. "Já s tím víc dělat nemůžu".

 

Nevadí. Do Senátu jsme se dnes vypravili hlavně proto, aby nám pí Davidová, jakožto jeho tisková mluvčí, potvrdila, že v Senátu skutečně neexistují žádné funkční popisy ani základní práce senátora a že ji tudíž nemůže ani nikdo zkontrolovat.

 https://youtu.be/Wuu0Rc59pgE

Přesto, ač to nikde - za 20 let existence Senátu (!!!) - napsáno není, i pí Davidová měla ten názor, že základní povinností poslance nebo senátora je především komunikovat se svými voliči, ne se před nimi skrývat, jak to statečně praktikuje p. Czernin.

Na konstatování, že z jeho strany je to zjevný volební podvod, protože ve volební kampani sliboval něco zcela odlišného, odpověděla : Napište o tom článek.

Slíbil jsem, že rád poslechnu a že bych ho zajisté napsal, i kdyby mě k tomu nevybídla. Ale takhle se mi píše ještě snáz, když vím, že je to vlastně i na přání Senátu samotného...

A zde už si poslechněte náš telefonní rozhovor :

 https://www.youtube.com/watch?v=oW-bNpD2ync

 

Každý by měl dělat, na co stačí...

Pan Czernin na senátora zjevně nestačí, přesto se do této funkce nacpal - nebo byl nacpán - nebo obojí - jenom proto, aby měla skupina kolem p. Schwarzenberga o hlas víc. Je to "senátor", který nemá žádné vlastní názory, nikdy pro nikoho nic nevybojoval, dokonce ani pro sebe ne (viz restituce jeho vlastního majetku, resp. majetku jeho rodiny) - typický případ "Mouchy, snězte si mě" - do politiky naprosto nevhodný. Už teď je z toho nešťastný, ukrývá se před voliči i médii, neumí komunikovat ani s jedněmi.

Nevíte někdo, kdo a proč ho tam zvolil ?? I v Senátu se tomu diví - a hází to na hlavu nám, obyvatelům Jičínska, resp. jičínského senátního volebního obvodu.

Je to pro nás totéž, jakoby tam nikdo neseděl.

Skutečnost, kterou se při tom - jako vedlejší produkt - podařilo odhalit - totiž že senátor nemá určeny ani ty nejzákladnější funkce a pracovní povinnosti - je ovšem zcela zarážející, ač na hlavu p. Czernina nepadá.

Zato padá na hlavy všech předsedů Senátu od začátku po dnešek, tedy od p. Pitharta, přes p. Sobotku až po dnešního předsedu, p. Milana Štěcha. Kdo jiný zodpovídá za to, aby za svůj plat senátoři vůbec něco dělali, resp. dělali to hlavní, proč tam vůbec jsou - byli v kontaktu se svými voliči... !!!

 http://www.k213.cz/JOOMLA/2644-pasivita-senatu-je-ztezi-uveritelna

 

___________________

___________________

 

Vážený pan

 

Milan Štěch, předseda Senátu PČR

 

 

 

Vážený pane předsedo Senátu,

 

               s odvoláním se na předchozí korespondenci s Vaším zástupcem a zejména pak po rozhovoru s tiskovou mluvčí Senátu, pí Evou Davidovou, jsem zjistil, že v Senátu skutečně dodnes neexistují natolik základní věci jako jsou popisy funkčních míst senátora a povinností s nimi spojených.

 

Jinak řečeno, dodnes nejsou stanoveny základní pracovní povinnosti senátora, na což se dokonce sám odvoláváte (např. ve sdělení, že senátor nemá povinnost zveřejňovat svoje kontakty, mít svoje úřední hodiny pro veřejnost ze svého volebního obvodu, přijímat voliče svého volebního obvodu s jejich žádostmi či problémy, atd. ).

 

               Přiznám se, že mne taková skutečnost nemálo udivuje, ba šokuje, zvláště pak za situace, kdy zjevně máte některé senátory, kterým jejich základní povinnosti vůbec jasné nejsou - a následně  si je ani nemají kde přečíst (viz senátor za náš volební obvod č. 37 p. Czernin).

 

Už z definice demokracie je zjevné, že zvolení zástupci jsou zodpovědní těm, kteří je volili, tedy občanům daného obvodu a jestliže se s nimi odmítají vůbec stýkat nebo kontaktovat, natož je vyslechnout, je záhadou, jak potom mohou vykonávat svůj poslanecký (zde senátorský) mandát. Chápu současně samozřejmě, že demokracie je společenský systém šlechtě neznámý a nepřátelský, ale o to více je ji třeba s jejími základy seznamovat.

 

Považuji za šokující skutečnost, že to až dodnes nikomu ( = nikomu ze Senátu) nevadilo a nevadí, stejně jako mne zcela fascinuje skutečnost, že může 6 let někdo brát poměrně vysoký státní plat, aniž by za to musel cokoliv vykazovat.

 

Mít senátora, který na své základní – byť dodnes nikde nedefinované – povinnosti předem rezignoval, je totiž hotové neštěstí a pravý a nefalšovaný obraz zbytečnosti Senátu jako takového, kde následně není daný obvod fakticky vůbec zastoupen a nikým reprezentován.

 

Obracím se na Vás logicky proto, že jste v současnosti předsedou Senátu – a tedy nesete i za jeho chod do značné míry nemalou odpovědnost.

 

Žádám Vás, jestliže se tak až doposud nestalo (a důvody nebudu raději dále komentovat), abyste tuto skutečnost neprodleně napravil a  VYDAL ROZHODNUTÍM ZÁKLADNÍ POVINNOSTI SENÁTORA PŘI JEHO STYKU S VOLIČI DANÉHO OBVODU, zvláště za situace, kdy demokracie u nás má tak ubohou tradici i současnou úroveň, že to mnohým senátorům zjevně není jasné.

 

Žádám Vás dále, abyste – až tak učiníte – o tom informoval veškerou veřejnost na tiskové konferenci – spolu s tím, že nyní už je vztah senátor – volič ujasněn, neboť je kodifikován a podle této kodifikace se napříště bude styk senátora s veřejností závazně řídit.  

 

Věřím, že tento požadavek shledáte oprávněným, rozumným a veskrze užitečným, a to především pro Senát samotný.

 

S pozdravem

 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

 

 

__________________

__________________