Karel Kryl namluvil svůj životopis

  • Vytisknout

A prý se - alespoň částečně - zachoval v jeho pozůstalosti. Dobrá zpráva z Klubu Karla Kryla...

A osobní uznání Lídy Rakušanové předsedovi K 213... 

____________________

Přehled mailů na toto téma (původní mail do ČT již dříve v diskusi, u článku : http://www.k213.cz/JOOMLA/2764-oh-it-s-mafia)

____________________ 

 
 
Dobrý den, 
 
shlédnul jsem Vaše vysílání, díl o Karlu Krylovi - a mám za to, že k němu mohu něco doplnit. 
 
Nepadla tam vůbec zmínka - a proto nevím, jestli to víte - a byla by to otázka hlavně pro Lídu Rakušanovou - o tom, že Kryl na Svobodné Evropě namluvil a odvysílal kompletně celý svůj životopis, který - třeba pro mě - byl od té doby, co jsem ho slyšel - což bylo ještě za hluboké totality, někdy počátkem 80. let - hlavní a vlastně i jediný - a pravdivý - zdroj informací o něm, neboť kdo může svůj život popsat lépe než jeho nositel sám, že ?!!
 
Včetně toho, jak co cítil a jak co prožíval. 
 
V něm totiž i naprosto přesně odpovídá na otázku emigrace a svého rozhodnutí pro ni - a podle vašich odpovědí (viz Jiří Černý) mám za to, že jste to nikdy neslyšeli.
 
Potvrzuje tam, co říká Jiří Černý - totiž že se pro emigraci rozhodl až tam - a to na základě článku, a nikoliv Husákova, ale od Dr. Hrbka (což ani nevím, kdo byl - asi nějaký komunistický teoretik na VŠ), který tehdy vyšel v nějakém stranickém tisku, tuším v Tribuně -  a doslova tam říká : 
 
Dr. Hrbek v článku vychvaluje marxismus leninismus - že je to báseň psaná v próze. 
Kryl k tomu poznamenává - nic proti názoru, pokud je vysloven svobodně. 
Ale - druhá část jeho článku (Dr. Hrbka) - a ta už se mne týkala osobně (říká Kryl) - totiž že kdo to nehodlá uznat (tedy tézi č. 1), tak NEMÁ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V  Československu co pohledávat... 
 
Kryl předtím popisoval, jak mu rušili jeden koncert za druhým (léto 1969) - a že s úděsem najednou zjistil, že nemá vlastně co dělat - ale že si právě říkal, no co, půjdu studovat - protože byl tehdy přijat na (nějakou) VŠ (už nevím, jakou). 
 
No, a když si přečetl tenhle literární výkvět pana, vlastně soudruha Dr. Hrbka, tak že se rozhodnul naráz - že v Československu prostě nemá co pohledávat - jak mu vlastně Dr. Hrbek vzkázal. 
 
Vím, že jsem jednou kdesi slyšel, že se archivy Svobodné Evropy nezachovaly (což mě už tehdy naprosto děsivě šokovalo) - a v kombinaci s tím, co jsem teď slyšel od vás, tedy především od Jiřího Černého a Lídy Rakušanové - tak mám pocit, že jste to skutečně nikdy neslyšeli. 
 
Proto se ptám : Víte o tom ? Slyšeli jste někdy tohle vlastní Krylovo životopisné vyprávění ? 
 
Protože to může mít i pro vás - o české kultuře pak ani nemluvě - skutečně naprosto zásadní význam při pohledu na Kryla a hodnocení jeho díla, i jeho osobnosti. 
 
Jenom od něj jsem se tehdy dozvěděl (a kdo jiný než autor by to mohl vědět), že třeba písnička "Pod tmavočervenými jeřabinami" vznikla na podzim 1967 - a ne 1968, jak by jistě každý jinak hádal. 
 
Asi skutečně měl nemalé věštecké schopnosti, spojené s jasným politickým viděním a schopností hluboké a přesné politické a historické analýzy. 
 
Věřím, že vám tato informace může dobře posloužit - a jsem 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 

____________________

 

 
 
 
Dobrý den, pane Fialo

 

 

Děkuji Vám za Váš zájem o náš pořad Historie.cs  a o díl o Karlu Krylovi.  Sám Vám odpovědět neumím a tak přeposílám Váš mail hostům našeho pořadu o Karlu Krylovi, snad Vám někdo z nich konkrétně odpoví, jestli ten životopis znají.

Co se týče daného dr.Hrbka, dovolil bych si předpokládat, že šlo o nechvalně známého prvního normalizačního ministra školství dr.Jaromíra Hrbka /viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Hrbek/ , což byl ten člověk, pod jehož patronátem muselo odejít ze škol stovky až tisíce pedagogů a patřil do ultralevého křídla KSČ, které musel i Husák dost složitě krotit a postupně jen nahrazovat ve funkcích „mírnějšími“ normalizátory, aby se nevrátili přímo padesátá léta.

 

Ještě jedno děkuji za dotaz a přeji dobrý nový rok 2018,

 

 

Tomáš Brzobohatý

 

dramaturg

Česká televize

Redakce Aktuální publicistiky

Kavčí hory

140 70  Praha 4

tel. 261 135 614

tomas.brzobohaty@ceskatelevize.cz

 

___________________

 

Dobrý večer

 
děkuji Vám za odpověď stran životopisu Karla Kryla a toho, kdo byl normalizátor MUDr. Jaromír Hrbek. 
 
V mezičase - resp. ihned po zveřejnění mailu (mého původního) - mi napsali naši čtenáři, kdo Dr. Hrbek byl, jsem jen dodatečně rád , že jsem ho neznal. 
 
A patří k neodpustitelné vině p. Havla a spol, , že takoví lidé nebyli nikdy potrestáni. Důsledky si neseme dodnes - a ještě dlouho poneseme.
 
S pozdravem
 
Ing. Jiří Fiala
 
http://www.k213.cz/JOOMLA/2764-oh-it-s-mafia

__________________

Dobrý den,

nahrávky Karlova 14dílného rozhlasového pořadu Krylogie je vážným zájemcům o KK samozřejmě známa, kdysi jsme ji nechávali kolovat mezi členy Klubu Karla Kryla. Kvalitní nahrávky se naštěstí zachovaly i v Krylově archivu, před několika lety málem vyšly v Supraphonu, ale nakonec to zatím nebylo realizováno, důvody jsou věcí dědičky Marlene Krylové a Supraphonu. Text Krylogie vyšel po Karlově smrti knižně již čtyřikrát, naposledy předloni v nakladatelství Torst.

Důvodů Karlova exilu byla celá řada, byla to kombinace všeho možného, Karel uváděl důvody různé, rozumím všem, i těm neuvedeným.

Píseň Jeřabiny Karel napsal v roce 1967, po srpnu 1968 ale změnil jednu sloku. Náhravka s první verzí vyšla v Supraphonu na CD Ostrava 1967-1969.

Srdečně zdraví

Vojtěch Klimt

__________________

 

 
 
 
 
Srdečně zdravím všechny vespolek

 

a děkuji panu Klimtovi, že dotaz pana ing. Fialy zodpověděl mnohem fundovaněji, než bych já kdy mohla. Karel Kryl byl mnoho let mým kolegou a kamarádem, jeho "Krylogii" jsem sice občas sledovala, ale tak podrobné znalosti, jako pan  Fiala a pan Klimt, bohužel opravdu nemám.

 

Přeji vám všem krásný a spokojený´rok 2018

 

Lída Rakušanová

 

__________________

__________________