Justiční bordel, jinde nemyslitelný, v dokumentu KS

  • Vytisknout

 Málokdo, kdo s justicí nepřišel do styku, si dokáže představit rozsah bordelu a anarchie, které tam všeobecně vládnou.

Přiznám se, že následující dokumenty do značné míry šokovaly i mne, a to po skoro 20-ti letých zkušenostech s tímto nejzaostalejším a nejostudnějším resortem společnosti, po kterých by se mohlo zdát, že už mě nic nemůže překvapit. 

 Překvapující to však bezesporu je. A to nejen vzhledem k šokujícímu obsahu, ale i vzhledem k naivitě, se kterou tento chlív místopředsedkyně krajského soudu s klidem potvrzuje. 

Ale - OČ JDE

Účastník řízení - obžalovaný - se šel podívat do spisu. A - co nevidí !! Poté, co odvolací KS zrušil rozsudek nad ním (na 4 roky nepodmíněně za údajné domácí násilí !!!!) - tak ze spisu zmizely dva USB disky, resp. jejich obsah - ten někdo kompletně smazal - obsahující prakticky celou jeho obhajobu, resp. materiály k ní ( 3 tisíce fotografií a 200 videí, prokazujících především nevinu obžalovaného - měl týrat manželku, na fotkách z předmětných období je dobře vidět, že jí nic nebylo, žádné stopy po týrání, natož po zranění !!!)

Obžalovaný - poté, co ho se stížností vyhodil předseda soudu Dostál - šel podat trestní oznámení k policajtům. 

No - a ti mu odpověděli - to je snad nějaký mustr, když jde o trestnou činnost státních zaměstnanců, především pracovníků justice a policie, kterou už nejde zapřít - že trestní stíhání je prý "ultima ratio" - tedy poslední možnost, jak věc řešit, když předtím existují řady mírnějších prostředků. 

Škoda, že také nedodali příklady, jaké "mírnější prostředky" tedy použili namísto toho. 

Vsuvka : 

Z vlastní praxe mohu uvést názorný příklad : Když mne - zcela bezdůvodně - napadla justiční stráž na soudě pro Prahu 2 - poté, co si předseda soudu usmyslel, že bude mít od veřejnosti klid, když jí zakáže vstup do budovy - škrtila mne a strhla ze schodů - tak to také jsme slyšeli bláboly policajtů o "ultima ratio", co použili tedy mírnějšího jsme se nedozvěděli nikdy - a trestná činnost justiční stráže - tedy minimálně výtržnictví - zůstala nikdy nevyšetřena, natož potrestána. 

Když jsem do justiční stráže na Mičánkách, poté, co nás odmítala nechat v klidu odejít z budovy, strčil já, šel jsem okamžitě do vazby a ve vězení strávil skoro rok, a to ještě jen díky Nejvyššímu soudu, který - vzácně - řádění psychopata Blázny zastavil. Sice pozdě, ale přece. 

Rovnost před zákonem v praxi. 


Totéž u trestného činu pohrdání soudem : Já jsem si za něj odseděl v konečném součtu 11 měsíců, bez jakéhokoliv pardonu a do poslední minuty. Když jsem podal trestní oznámení pro tentýž trestný čin na soudce, kteří prokazatelně zmařili jednání, anebo na Vězeňskou službu, která mne k jednání nepřivedla (se stejným důsledkem - zmaření jednání) - nebylo to nikdy ani na stížnost, natož na přestupek, natož na trestní stíhání, natož na nepodmíněný trest vězení, natož skoro na rok. 

Zajímavé, že ? 

Z hlediska teorie práva bezesporu. Z hlediska platnosti Ústavy - zejména ustanovení o rovnosti před zákonem - pak zvláště. 

Jen ovšem do té míry, dokud se vás to netýká osobně. 

Konec vsuvky. 

 A teď - to hlavní : Namísto trestního stíhání pachatelů, píše postiženému místopředsedkyně KS (Škubalová, známá to "expertka" na užití IT techniky v praxi, o jejíchž možnostech zjevně nemá nejmenší potuchy a ještě to potvrzuje písemně) - a co píše, to by se mělo zlatě orámovat. 

Stručně řečeno : 

 

ŽÁDNÉ PŘEDPISY NEMÁME, a to ani na nejdůležitější části spisu a zacházení s nimi - takže, tím pádem, NEMOHL NIKDO NIC PORUŠIT. Že někdo vymazal celou obhajobu - těsně předtím, než má jít spis na Nejvyšší soud s dovoláním - to je nám - možná - líto, ale stejně nezjistíme, kdo to byl - a ani to zjišťovat nebudeme (konečně - co pak s viníkem, kdybychom ho snad přece našli, že ??!!).

Se spisem si každý na soudě dělá, co chce, od kteréhokoliv soudce po poslední šmudlu v kanceláři, nikdo to nehlídá a nikoho to nezajímá. Žádná evidence o přístupu do spisu se nevede, rozlepovat zapečetěné obálky si může i vrátný ve vrátnici, třeba jenom z nudy. 

Názorná ukázka pro veřejnost, jak snadno se ze spisu mohou ztratit i zcela zásadní důkazy, zvláště když jde o závažné věci, kde létají stovky milionů - a občas nějaký ten milionek uvízne paní soudkyni na účtu ... No - proč by to pak pro "klienta" neudělala, že ?, když tady naprosto otevřeně potvrzují, že to nikdy nikdo zjišťovat ani nebude, natož aby tím dotyčný viník, i kdyby byl odhalen, vůbec něco riskoval. 

Sdělení z odpovědi pí Škubalové mi připadají natolik šokující, že ta madam zřejmě vůbec netuší, co klidně potvrzuje. 

Že soudům chybí naprosto nejzákladnější předpisy pro jejich práci a pro bezpečnost této práce i zpracovávaných informací, že pracovníci soudů (zejména soudci) jsou natolik hloupí, nezkušení a nevzdělaní, že nemají ani nejzákladnější představu o nakládaní s citlivými informacemi, jež může mít někdo zájem odcizit či změnit  - tím také říkají, že o nějaké "utajené identitě svědka" nemůže být řeči, na soudě si každý snadno dohledá, kdo je kdo - i s fotkami a trvalým bydlištěm - no, prostě, větší bandu břídilů a diletantů abyste pohledali i ve zvláštní škole. 

Soudci nemají základní kancelářské návyky, skutečně NEUMÍ VŮBEC NIC, neumí sepsat záznam, neumí přijmout stížnost, nemají základní pravidla pro nakládaní se spisem (mimochodem - smazat USB disk s tolika informacemi je v podstatě totéž jako vyhodit celý spis z okna) -  A NIKDO TO PO NICH NAVÍC ANI NECHCE, což je to nejděsivější. 

Na Ministerstvu nespravedlnosti je mimochodem celý rozsáhlý organizační odbor - možná by nám mohl opeřenec vysvětlit, co tento odbor vlastně dělá, když soudy nemají ani nejzákladnější předpisy pro svou činnost. A co tento odbor vůbec dělal posledních 30 let. 

 

Za tenhle neuvěřitelný a nikde jinde nemožný chlív, za který by všude jinde okamžitě vyletěl šéf firmy (zde předseda soudu) a byl-li by to státní sektor - jako že tady je - pak také příslušný ministr (zde opeřenec Pelikán vulgo Pejsáček), tak za něj tady ti amatéři a diletanti berou peníze v řádu několikanásobků běžných platů, ač neumí ani to, co každá začínající sekretářka v trochu prosperující soukromé nebo zahraniční firmě. 

Cirkus na kolečkách jménem justice.

Kdyby nebyl tak nebezpečný, byl by i docela k smíchu - a k dobré zábavě. 

____________________

 Viz také - právě před rokem : Náš příspěvek ke 40. výročí Charty ´77 - poslední rozsáhlá reportáž z KS, na jejímž základě - v rámci vstřícné a otevřené justice - byly nainstalovány dveře na kouli hned u vstupu, aby napříště už nebylo možné natáčet dokumenty o ubohém stavu posthavlovské justice přímo na soudě : 

 

 

www.k213.cz/JOOMLA/2579-nas-prispevek-ke-40-vyroci

 

____________________

"Vstřícná a otevřená justice" - konkrétní výsledek našich videí z Krajského soudu v Praze : 

Pevné dveře na kouli - a natáčejte si !! 

 

____________________

 

 Podané trestní oznámení poté, co předseda soudu - Dostál - odmítnul převzít a sepsat stížnost. Za to ho povýšili na KS. Stejně jako dementa Koudelku z Kladna, který za moje terorizování - ač mu ho ještě stačil i tehdejší KS zrušit - šel rovněž rovnou na Krajský soud - a dnes tam soudí. Stejně jako Holasovou z Nymburka, která mi "doručovala" předvolání k soudu přes policajty tak dlouho, až zjistila, že nestihne termín - a tak soud - na poslední chvíli a bezdůvodně - zrušila. Proč mě pak měsíc policajti otravovali, to už nedokázala vysvětlit ani ona, ani oni. Pohrdání soudem se samozřejmě neřešilo , neboť, jak mne "poučil" dementní a zjevně defektní státní zástupce z Nymburka Lukáš, "...trestný čin pohrdání soudem je namířen proti účastníkům řízení a veřejnosti, rozhodně ne proti soudcům samým..." 

 ______________________

U kompletně zničených důkazů policajt fantazíruje o "ultima ratio".

U dotazu na soudce, jestli se nezbláznil, nefantazíruje o ničem, to jde "pachatel" rovnou skoro na rok sedět... Holt - není, pravda, soudce. 

___________________

___________________

 

 

 Ještě jedna perlička : Ač byla obálka s důkazním diskem rozpečetěna - žádný důkaz jím prováděn nebyl !! (Asi právě proto, že zjistili, co disk obsahuje...)

 "Nemáme požadovanou informaci, odpověď nám není známa, takový případ ještě zdejší soud neřešil..." Inu, vysoká profesionalita na svém místě...

Taky dobře zaplacená... 

 

 

___________________

___________________

 

 

 

 

 

 

 

Zatímco my sepisujeme a podáváme stížnost na pana Dostála (předsedu OS Praha - východ), tak pan Dostál mezitím povýšil - a už na OS není !! A, hádejte, kde je ?!! No - samozřejmě, kde asi ?!! Jedině - samozřejmě - na KS !! Za velké zásluhy o rozvoj justice ho povýšili o stupeň výš - takže se nakonec může i stát, že stížnost na sebe si bude vyřizovat sám - jak je ostatně v justici všeobecným zvykem. 

Už ovšem coby soudce Krajského soudu. 

 

 

___________________

___________________

ZÁVĚR ??

Ten jednoduše zní : Jdete- li na soud, rychle zapomeňte, že jste v relativně - aspoň kdysi - vyspělé České republice.

Jste v zóně zvýšeného výskytu idiotismu a idiotů, kteří neumí vůbec nic. A tak, jako učitelky ve školce nebo vychovatelky v dětských domovech, které učí děti bez základních hygienických návyků, jak se vykakat a vyčůrat - tak takhle musíte přistupovat k soudcům a pracovníkům soudů. Málokdo z nich totiž ví o mnoho více... .

 

___________________

___________________

Abych nezapomněl : Předchozí reportáže a natáčení na KS měly přece jen jeden konkrétní výsledek : Do kanceláře předsedy soudu, ba ale ani na schodiště, už se nedostanete.

Dole, u vchodu ze dvora, hned u - dosud volně přístupného - automatu na kávu -  nainstalovali dveře - s vnitřním telefonem a seznamem linek, ani nejsou na bzučák, pokud vás má někdo pustit, musí sejít dolů pro vás - asi aby si to 2x rozmyslel, než to udělá. 

A když jsem došedší sekretářce předsedy soudu poznamenal, že jistě není nad otevřenost justice - sdělila mi, že tu veřejnost, konec konců - nemá co dělat. 

Jak pravdivá - a jak upřímná - odpověď !! 

Co by tady pohledávala, že ? Ještě by nás rušila od hraní počítačových her, od drbů a kávy - furt by někdo obtěžoval, rušil a vůbec - zlobil - platy máme jistý, nikomu se zpovídat z toho, co tady děláme, nebudeme a nehodláme - tak co, že ?!! Zavřem se - a basta. A vlezte nám na záda ! 

Když jsem ji upozornil, že soud je veřejná budova, tak už neměla odpovědi. 

Natož kdybych jí sdělil, že nejen že tu veřejnost co dělat má, ale že jsou placeni právě od toho, aby sloužili veřejnosti. 

A jestli se jí to nelíbí, může jít pracovat do soukroma, tam se nikomu - vyjma majitele firmy - zpovídat nemusí. 

Mimochodem - nás napadlo : Geniální finta, jak radikálně snížit počet stížností. Prostě se k nám nedostanete - a je to !! 

A vsadím se, že brzy se bude předseda soudu, stará struktura Drápal, veřejně chlubit, jak za jeho panování na soudě klesl počet stížností. 

A stačily k tomu - jedny dveře !! 

_________________

_________________

Zabarikádování se justice je jediná viditelná změna, kterou to pako Pejsáček (a estébáci z ANO) dokázal dotáhnout do praxe.

Kde se dřív dalo projít, tam jsou dneska dvojí ploty, mříže, opancéřované dveře, vnitřní telefony, kamery, bzučáky... Kde se dřív dalo volně volat, tam jsou dnes zablokované linky.

Inu - není nad otevřenost veřejnosti.

Aneb : Máme se proč bát. A je to na nás den ze dne víc a víc vidět...

 

______________________

______________________