Orgány neshledaly okolnosti nasvědčující...

  • Vytisknout

... že byl spáchán trestný čin. Únosu dítěte matkou. Typický začátek každého rozvodu u nás. 

Ačkoliv mezinárodní Úmluva o právech dítěte říká něco úplně jiného - a v ostatním světě - mimo ČR - beze zbytku platí. 

 

 Pokud někdo hledá důkaz, jakou právní anomálií je česká justice, pak tady ho bezesporu snadno nalezne. 

Podotkněme - anomálií v rozporu s vlastním právním řádem, jehož je tato Úmluva nedílnou součástí. 

Ale - vše špatné je pro něco dobré, jak je obecně známo -  a tak TOHLE  - zase bude dobré, až titíž orgáni budou chtít lapat některého z otců, co odjede se svým dítětem na výlet ... Anebo i žít někam jinam... A vyhlašovat po něm pátrání a vydávat mezinárodní zatykače... 

Je to přeci rodič - a má na to logicky právo, že ?? 

 

 

________________

 

 

Policie ČR – oddělení Břevnov

Mgr. Jiří Vokál, Bc. Jiří Sucharda

 

                                                                                                       Č.j. KRPA-128415-9/ČJ-2018-001115

Vážení pánové, 

               Vaše výše uvedené sdělení ze dne 10. dubna o tom, že únos dítěte jedním z rodičů není trestným činem, se mi bude nesmírně hodit, až budete vyhlašovat pátrání pro stejný skutek po nějakém otci. 

               S pozdravem 

                                                                                                                      Za o.s. SPRAVEDLNOST

                                                                                                                            Ing. Jiří Fiala 

____________________

____________________