Senát a svoboda slova

  • Vytisknout

Tak jsem se zase jednou zúčastnil konference v Senátu. Téhle : 

_________________________

________________________

 

 

 

______________________

A jen opravdu krátce. Do prvního příspěvku a diskusi po něm. 

Neboť - jak patrno z programu - první příspěvek měla feministka Daniela Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti (a kamarádka psychopatky a vědmy Lenky Pavlové). 

Konferenci zahájil senátor Jiří Vosecký - a pro mě bylo důležité, jak specifikoval její cíle

PŘISPĚT K DISKUSI  o tématu rozvodovosti. ZMÍRNIT TENTO JEV. (Pan senátor prohlásil, že podle statistiky jsme na tom dost špatně). A také prý by rád vygeneroval nějaké podněty z této konference, jež by se následně daly zhmotnit v legislativním návrhu. 

Pokračovala Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu. Ta nám sdělila jednu - poměrně šokující - zvěst, že prý rozvody jsou nejvíce postiženy ženy. 

No - a pokračovala Kovářová

Hned úvodní větou : "Nevím, jestli to jde ovlivnit..." (rozuměj rozvodovost) - mě docela šokovala. 

Protože ovlivnit to samozřejmě lze, a docela snadno, muselo by se ovšem hlavně chtít. Neboť když někdo nechce - a proč by měla chtít feministka, která si na rozvodech postavila výnosnou živnost, že ? - tak je to vždycky daleko horší, než když někdo nemůže. 

Ale i z druhé strany : Vemte si v podstatě tu drzost : Ona má přednášet na téma, zda společenské klima ovlivňuje rozvodovost (což je zcela mimo diskusi, že samozřejmě ano - a zcela zásadně - kolik žen by asi podávalo návrhy na rozvod, když by je - jako rozvedené - následně vyhodili z práce, odtáhli se od nich všichni známí, atd.) - a její úvodní věta je, že "... nevím, jestli to lze ovlivnit...".

Jestli to i přes naprostou zřejmost neví - tak proč o tom vůbec přednáší ?  Aby se ukazovala ?! Jak je hloupá ? 

Nebo že by podle zásady, že kdo neumí, přednáší ??

A to by nenašli lepšího - resp. erudovanějšího - přednášejícího ?!

 Pokračovala tím, že prý měli včera oslavu - narozenin - její dcery - a ještě dalšího mladého, jejího známého - tak se jich ptala, co prý by chtěli, aby měli více dětí, než jen jedno - neboť prý mladí plánují zásadně jedno dítě (dodal bych - jak kteří mladí...) - a oni že po dlouhém přemýšlení sdělili, že k vícedětnosti by je motivovalo jedině "hodně peněz". 

Taková je prý současná mladá generace. 

No, tak když bylo po "přednášce" - a dostali jsme prostor k diskusi - kupodivu jsem ho chtěl využít jenom já - tak jsem - nejen pí Kovářové - sdělil, že taková rozhodně není celá mladá generace, taková je hlavně její dcera - což je výhradně vizitkou výchovy matky a že pokud si ji vychovala k ziskuchtivosti a hrabivosti, tak se teď nemůže ničemu divit. Ale rozhodně to nemůže zevšeobecňovat (Jak známo, nejvíce dětí mívají právě rodiny nejchudší, takže peníze v tom žádnou roli obecně nehrají, a pokud, tak přesně opačnou, než nám tady nastiňovala pí Kovářová). 

Najednou prý už musí dát prostor dalším dotazům (žádné nebyly) - a prý abych příspěvek ukončil. 

Řekl jsem ještě, že je zcela zcestné, pokud někdo vidí skutečnosti tak, že rozvody jsou nejvíce postiženy ženy - což je prostě snadno prokazatelná lež jako věž, neboť 90% návrhů na rozvod podávají ženy - a asi sotva by tak činily, kdyby byť i jen připustily, že po rozvodu zůstanou nejen bez manžela, ale taky bez peněz, bez dětí a bez bytu, resp. bez bydlení. A že to jsou naopak muži, kdo se do této situace často dostanou - a také z ní mají čím dál větší hrůzu - přičemž nejen že nemohou počítat s žádnou pomocí od státních orgánů, ale ty je ještě v naprosté většině případů začnou bezuzdně pronásledovat na základě většinou zcela vykonstruovaných obvinění, obvykle z domácího násilí, nebo i "jen" neplacení výživného. 

To bylo na paní Oujezdskou zjevně moc, slovo mi vzala definitivně - a ač se nikdo další nehlásil - už jsem se k mikrofonu nedostal.

Zato k němu přišel sám pan senátor (Vosecký) a s bledou tváří prohlásil, že měl za to, že tu jsou samí odborníci, kteří se vzájemně respektují (nevím, jak po přednesu Kovářové mohl ještě vůbec o nějakých přítomných odbornících mluvit, když proti jejím zjevným bludům nikdo - vyjma mě - hlasitě neprotestoval) a netušil, že by zde docházelo k veřejným útokům (!!) - a to jsem jen odpověděl na pronesený příspěvek !! - slušně, věcně, bez jakýchkoliv invektiv). 

Chtěl jsem svůj příspěvek dokončit - neboť jsem se nedostal k tomu hlavnímu - tj. návrhům, co s danou situací dělat, tedy jak snížit rozvodovost (což je mnohem snazší, než by se na první pohled mohlo zdát - stačilo by odbourat feminismus v justici - za který mimochodem právě Kovářová nese nemalou odpovědnost) - ale nebylo mi to umožněno, ba i na přímý dotaz, zda si takhle představují demokratickou diskusi, o které předtím mluvili - bylo odpovědí jen zaryté mlčení. 

Sebral jsem se - a šel pryč. 

Jedna z přítomných (posluchaček) se mě ještě pokusila zadržet - poznámkou, že jsem se zde "mohl něco dozvědět" - na to jsem jí řekl, že se - jak vidím - právě mohli nemálo dozvědět oni ode mě - což právě promarnili. 

 

No - takže TAKHLE  vypadá  DEMOKRATICKÝ SENÁT, neboť na jeho půdě a pod dozorem senátora se TOHLE  všechno odehrávalo - a ten k tomu jen udiveně a mlčky přihlížel. 

TAKHLE  vypadá i Národní centrum pro rodinu - což je evidentně feministický spolek, nic jiného. Diskuse se nepřipouští - a nevedou. 

Nevím, jak vy, ale já to nehodlám TAKHLE  nechat, protože to v praxi znamená, že si feministický spolek udělal konferenci na půdě Senátu (tedy jednoho z nejvyšších státních orgánů) za NAŠE PENÍZE A NAŠE DANĚ.  A to takovým způsobem, že předem avizovaná diskuse, jež měla  být dokonce cílem, VŮBEC NEBYLA PŘIPUŠTĚNA.  Opakuji - na půdě SENÁTU  !! 

__________________

Podíval jsem se - nedalo mi to - na životopis pana Voseckého - a stejně jako předtím u Canova - jsem mnohé rázem pochopil. Bývalý starosta. Stejně jako Canov - a skoro stejně jako i Czernin. 

Mají bezesporu jedno společné : Možná uspěli jako starostové - ale v celospolečenských tématech jsou naprostí nýmandi, nevědí skutečně vůbec nic, ani o základních a obecně známých skutečnostech - a co je nejhorší - ani se nesnaží si tyto znalosti doplnit. Nebo alespoň naslouchat těm, co je mají - a rozlišit je od těch, co ze svých dotovaných kanceláří nikdy paty nevytáhli. 

Mimochodem, na Czernina přišla rovněž řeč : To když jsem se velmi podivil, proč pan místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Vosecký tak postrádá podněty pro svou legislativní činnost ohledně této oblasti - když já prakticky týdně jeden Czernínovi posílám.

Samozřejmě, bez jakékoliv odezvy. 

 

______________________

_____________________

Dopis panu senátorovi Voseckému, 

senátorovi za Českolipsko, místopředsedovi senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku : 

 

 

Vážený pan

Jiří Vosecký

senátor za Českolipsko, místopředseda senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

 

                                                                                                                      na vědomí : p. Milan Štěch,

                                                                                                                                         předseda Senátu

 

Vážený pane senátore,

 

               V návaznosti na Konferenci o rodinné politice, konané dne 16.4. na půdě Senátu, Vám musím sdělit, že jsem zcela konsternován zejména třemi skutečnostmi, jež považuji za nepopíratelné :

 

1)      Na půdě Senátu jsem nemohl dokončit svůj diskusní příspěvek, ač jsem k němu byl vyzván, bylo mi uděleno slovo a ač byl přímo k věci a nikam neodbočoval, ba naopak, směřoval přesně k tomu, co jste v úvodu vytýčil jako cíl – tedy návrh opatření ke snížení rozvodovosti. Ta už jsem ale přednést nemohl, neboť mi nebylo umožněno projev dokončit – a to za Vašeho přihlížení a souhlasu.

 

To považuji nejen za útok na svobodu slova, ale především za útok na demokracii a demokratický Senát jako takový, kde pronášet věcné připomínky (a především ty nesouhlasné) je jeho posláním a přirozeností. 

 

Považuji to i za popření Vašich vlastních slov z úvodu semináře, kde jste charakterizoval cíle tohoto jednání, přičemž jedním z nich bylo : „Přispět k diskusi o tématu rozvodovosti…“ a druhým : „Podněty k jejímu omezení“.

 

Takový postup musím označit i za zdeklasování a zneuctění funkce a pozice senátora.

 

2)      Na půdě Senátu, tedy vrcholné státní organizace, se pořádal seminář, jenž nelze označit jinak než jako feministický, a to jak způsobem jeho vedení, tak obsahem, který tam – s výjimkou mého příspěvku – zazníval, tak ale – a to zejména – jeho personálním obsazením, pokud jde o přednášející, což jsou výhradně lidé nemorálně profitující ze současného rozvodového průmyslu, na němž si založili své lukrativní živnosti – a pí Kovářová je toho názorným a skvělým příkladem.

 

Je zcela nepřípustné, aby se na půdě vrcholné státní organizace konal seminář naprosto nevyváženě preferující jednu skupinu občanů před druhou, jedno pohlaví před druhým, jednu názorovou platformu před druhou, a to ještě tak drze, že názory jiné než z této platformy nejsou vůbec připuštěny ke slyšení, ba ani k vyslovení.

 

Žádám Vás – v této souvislosti – aby byl – v rámci vyváženosti vůči druhé části daňových poplatníků – uspořádán vaším senátním výborem  NOVÝ SEMINÁŘ SE STEJNÝM TÉMATEM, ovšem zásadně odlišným obsazením ze strany přednášejících, kteří budou zohledňovat výhradně funkční rodinu a její ochranu, a ne feministické bludy o údajném - neexistujícím – zotročování žen v manželství či o tom, že slouží svým mužům, či o tom, že „manželství je daň za sex“, nebo že „ženy jsou rozvodem nejvíce postiženy…“

 

3)      Vyjadřuji svůj nejhlubší údiv nad skutečností, v jaké neskutečné neznalosti žijete, jestliže připouštíte, aby – opět na půdě Senátu – bylo veřejně tvrzeno, že – viz poslední tvrzení – „ženy jsou rozvodem nejvíce postiženy“ – ač snadno zjistitelná fakta prokazují pravý opak (jsou to ženy, kdo v naprosté většině případů – 90% -  podává návrhy na rozvod – a jistě by tak nečinily, kdyby jím měly být „nejvíce postiženy“ – to vyvrací už zdravá a jednoduchá logická úvaha… ).  Je to totéž, jakoby někdo veřejně na půdě Senátu tvrdil, že venku funguje lístkové přídělové hospodářství – a jak ho spravit – a Vy jste nevěděl, že bylo před 70-ti lety zrušeno… Mimochodem, zhruba z téže doby může také pocházet tvrzení – výše uvedené – o největším postižení žen rozvody… Resp. tehdy bylo naposledy pravdivé.

 

Je to pro veřejnost nesmírně smutným obrázkem toho, v jaké izolované a uměle pěstované bublině žijete, dokonce aniž byste se sebemíň snažili z ní vykouknout ven – a rozhlédnout se po skutečném světě – a nenechávali se ohlupovat skupinou zjevně drzých feministek, udržující vás v programové neznalosti – a to v době internetu a snadné dostupnosti prakticky jakékoliv informace…

 

Skutečně žasnu nad tím, kdo dnes sedí v Senátu, v jeho jednotlivých výborech, jaké má znalosti dané problematiky a předpoklady k tomu, aby byl při této činnosti úspěšný a dobře sloužil CELÉ  veřejnosti – a hlavně : Jakou má úctu k demokratické diskusi a pluralitě názorů, coby nejbytostnějšímu základu demokracie.

 

S pozdravem

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala 

                                                                                                                              předseda o.s. K 213

                                         na rozdíl od feministek a Vás, u opatrovnických a rozvodových soudů alespoň 2x do týdne

 

____________________

____________________

 

Jiří Fiala <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

                                                                                      16. dubna 2018 21:08

 0 minutami)

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

komu: Czernin Tomáš

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

Vážený pane senátore, 

 

 při dnešní konferenci na půdě Senátu mi Váš kolega, p. senátor Vosecký, sdělil, že mu nepředáváte podněty ohledně situace v rozvodové justici a ohledně opatrovnictví, které Vám posílám. 

 

On je přitom usilovně hledá, alespoň to tvrdí.

Dovolte, abych Vám připomněl, že v současnosti neplníte své senátorské povinnosti a maříte práci svých kolegů. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala 

____________________

____________________

Někdy přijde odpověď ze Senátu i do 24 hodin...

Jiří Vosecký

 

                                                                                                                      17. dubna 2018 20:00

Dobrý den, vážený pane Fialo,

 

děkuji Vám za Váš dopis a za Váš názor. Rád bych uvedl některé věci na pravou míru. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku převzal nad konferencí, která se konala 16. 4. na půdě Senátu PČR, záštitu. Konferenci o rodinné politice neorganizoval. To bych uvedl na začátek mé odpovědi. 

 

Souhlasím s Vámi, že bylo přítomno necelých 20 % mužů, zbytek byly ženy. Nevím, jak byl organizován výběr, ale dle mého názoru se mohl přihlásit každý, kdo měl o tuto konferenci zájem. Nebo Vy jste byl osobně pozván organizátorem? 

 

Pokud byste setrval až do závěru konference a neodešel ihned po Vašem příspěvku, zjistil byste, že přednášejících žen bylo naopak necelých 20 %, ale zbytek byli muži (ženy byly pouze 2). Obsah některých příspěvků částečně korespondoval s Vašimi názory, ale s tím rozdílem, že byly sděleny kultivovaným způsobem a bez urážek, jak tomu bývá dobrým zvykem u takovýchto konferencí. 

 

Nikdy jsem neřekl, že s Vašimi názory nesouhlasím, nebo že jsou mylné. Pouze mi vadil Váš způsob projevu, kdy někteří přítomní nevěřili svým uším, že je možno takto se chvílemi na půdě Senátu vyjadřovat. Je mi velice líto, že hodnotíte celou konferenci, když jste tam nebyl až do konce. Proto Vaše hodnocení nemůže být objektivní. 

 

Předpokládám, že příští rok proběhne 18. ročník konference o rodinné politice a Vy budete mít možnost se jí zúčastnit. 

 

V úctě

 

Jiří Vosecký

Senátor PČR

__________________

__________________

Jiří Vosecký <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>                                                         17. dubna 2018 22:17

Vážený pane senátore, 

 

Děkuji Vám za odpověď. 

 

I do budoucna asi budu mít problém se účastnit seminářů, kde je diskutujícím upíráno právo vyjádřit svůj názor, zvláště pokud je odlišný od názorů pořadatelů (pořadatelek). 

 

Přeji Vám i Senátu, aby se dokázal vrátit ke své původní tradici - ať už antické či prvorepublikové -  svobodného diskusního místa, kde je různost názorů vítána jako katalyzátor společenského vývoje a kde jedinou obavou je obava ze servility, vedoucí k ustrnulosti a zakonzervování stavu.  

 

S pozdravem 

Ing. Jiří Fiala 

_________________

_________________