Albert Žirovnický týden na svobodě

  • Vytisknout

Dnes nejznámější český vězeň slaví první týden na svobodě. 120 hodin po propuštění z Mírova jsme s ním natočili tento rozhovor. 

 Albert proslul svými žalobami na stát, ve kterých se nejen stal nemálo úspěšným, ale také dal vzor všem ostatním vězňům, aby sebou nenechali zametat, že i oni mají svá práva a ta musí státní orgány respektovat. Za dlouhé roky v celách na Borech, Valdicích a Mírově si nastudoval právo natolik, že dnes k němu mnozí právníci chodí sami na konzultace, jak se co dělá, zejména ohledně podávání žalob do Štrasburku, kde byl Albert úspěšným hned 2x. Jak to udělal, o tom obsáhle hovoří v právě poskytnutém interview. 

Stejně jako o dalších poznatcích stran justice a policie - které se fakticky shodují s tím, co na těchto stránkách hlásáme dlouhodobě i my - totiž že zájmem justice není spravedlnost v této zemi - a soudci se tím už ani netají - ale, pokud možno, plné kriminály a výstavba dalších, protože TO  jim poskytuje bohatou obživu i možnost vydírat stát o stále další a další dotace, programy, rozpočtové kapitoly, prostředky na nové a další soudce, policajty, bachaře - ač často už ti stávající nemají do čeho píchnout, což o soudcích platí obzvláště. 

 Albert si na Mírově a v dalších věznicích pobyl celkem 18 let, mezi vězni se stal evidentní celebritou a jeho vyprávění si jistě s chutí poslechne i ten, koho vězeňství či justice dosud nezajímaly a byly mu nejen neznámé, ale i lhostejné. 

Zaposlouchejte se tedy s námi - do popisu METODY MODIFIKOVANÝCH DŮKAZŮ A SELEKTIVNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ, kterou výhradně pracuje dnešní policie. : 

 

 https://youtu.be/pd5XZjiXAB0

 

________________________

________________________

 

_______________________

_______________________