Daň z deště

  • Vytisknout

Obchodníci s deštěm - to je nejen román, ale sedí i v každém větším městě. Říkají si Vodovody a kanalizace. 

 Opravdu jsem netušil, co všechno je u nás zpoplatněno a z čeho všeho se u nás platí daň. A že jsou dozajista lidé, kteří se nemálo radují z toho, když neprší - protože to pro ně znamená bezpracné zisky. 

Poměrně zajímavým sporem se v této souvislosti zabývá Okresní soud ve Vyškově, kde tamní VaK žalují podnikatele ze Slavkova za to, že odmítnul zaplatit jimi vypočtené poplatky z odváděné dešťové vody z jeho střechy, natož pak k tomu uzavřít - prý "doplněk smlouvy" - o vodném a stočném. 

Dovoluji si připomenout, že u nás existuje - jako všude ve vyspělém světě - smluvní volnost a že k uzavření smlouvy asi sotva kdo může být nucen, resp. taková smlouva - včetně případných dodatků - by byla automaticky neplatná. Jinými slovy : Uzavírá se jen taková smlouva, se kterou souhlasí OBĚ strany, ne jen jedna, která ji pod nátlakem vnutí druhé. 

Pokud jsem to pochopil správně, tak VaK si účtuje nemalé peníze za svod dešťové vody do kanalizace, pokud teče ze střechy, pod níž se provozuje podnikatelská činnost. 

Pokud se provozuje jen v části nemovitosti, třeba jen v jednom patře ze třípatrového domu, tak na to mají svoje koeficienty, jak to vypočítat. 

Koeficienty na sucho ovšem nemají, takže ať prší nebo ne, poplatek chtějí stejně. 

Je to tedy daň z deště, a to nejen deště skutečného, ale i ryze fiktivního, který by podle nějakých tabulek v průměru měl spadnout, i když nespadne. 

A loňský rok je toho obzvláště názorným příkladem, neboť po většinu roku, od dubna do října, nepršelo skoro vůbec skoro všude. 

Podnikatel odmítnul tuto daň z deště, navíc svévolně vyměřenou zaplatit. 

A VaK ho dal k soudu. 

Opět - jestli jsem to pochopil správně, tak smyslem takového zákona je, aby voda pokud možno nezatěžovala čističky, ale vsakovala se do přírody, kam spadla. 

Domnívám se, že pokud takový zákon vůbec potřebujeme, tak by se měl uplatňovat až od určité výměry střechy, tedy např. ze střech velkého areálu skladů nebo vepřínů nebo tak něčeho - ale ne ze střechy běžného měšťanského domu, jako v tomto případě, a to jenom proto, že v přízemí má žalovaný obchod. 

No - ale prý takový zákon je - a tak chce VaK 12 tisíc za 3 roky - prý za odvedenou dešťovou vodu. Namísto aby byli rádi, že vodu z cizí střechy zadarmo vůbec mají a mohou jí libovolně disponovat - což staví do zvláštní polohy otázku, kdo by tady měl vůbec komu platit a za co, a to zvláště v době naprostého sucha. 

Krom toho si myslím, že stát je jistou organizací zajišťující právě takovéto služby pro veřejnost, a to i když nejsou lukrativní (třeba poštu nebo dopravu na vesnicích) - a ta že na to platí daně.

V případě podnikatelů nemalé a několikanásobné. Jak ze zisku, tak i DPH. A ještě z nemovitosti jako takové (proč třeba tahle daň nezahrnuje i veškeré služby spojené s tím, že nemovitost vůbec stojí - a tedy že na ni i padá déšť - nebo za co vlastně je ??). 

Říkám si, jaké skvělé podnikatelské prostředí tady Babišova vláda vytvořila a tvoří pro ty, kteří živí (pracovními příležitostmi) ostatní ? 

Zaplať !! To je jediné, co ji zajímá. I za déšť, a to i hypotetický. I za to, že si zadarmo bereme vodu z tvé střechy, která se jinde vyvažuje zlatem. A u nás brzy bude také. 

Soudce Ševčík vynese v této věci rozsudek tento pátek, ve 12.30 - a už teď se netajil tím, jak bude vypadat. 

Prý jestli se to někomu nelíbí, ať jde za Sobotkou (Sobotka je prý dosud poslancem za Vyškovsko - no, potěš Pán Bůh !!) - a ten ať změní zákon. 

Ten určitě. 

Takže se daň z deště, a to i ryze hypotetického, bude zjevně platit dál. 

___________________

___________________