Istanbul - a změněné časy

  • Vytisknout

Asi byste netušili, kdo se stal hlavním odpůrcem genderu a Istanbulské úmluvy. 

Doporučuji nejširší veřejnosti shlédnout následující dokument, výstižně shrnující hlavní argumenty proti Istanbulské úmluvě a jejímu přijetí Českou republikou. 

Všechny jsou zajímavé, platné a podložené. Ale to není ještě to nejzajímavější - i když hodně zajímavého v dokumentu zazní. 

To vůbec nejzajímavější totiž je, KDO  se do boje proti Istanbulu vehementně zapojil... 

Ano, bývalá genderová aktivistka, přední feministka a bývalá komunistka, shlédnuvší se v řeckém bohovi,  Daniela Kovářová. 

Co k tomu dodat ? 

Že jí přeskočilo ? 

Anebo že se větry mění ? 

Viděl bych to spíše na druhou možnost. Protože tahle paní nikdy nepopírala, že jí jde hlavně o prachy. O ty až v první řadě. 

Současně ale není natolik hloupá, aby nevěděla, kam se nálady a cíle společnosti ubírají. 

A jestliže ONA  přehodila kormidlo, pak to v praxi znamená jediné : Feminismu a feministek má společnost již plné zuby. Neustálé omílání o utiskování ubohých chudinek, které jsou ve skutečnosti automaticky preferovány, kdekoliv se objeví, už unavilo i jeho dřívější protagonistky, natož ostatní. 

Přestává být věrohodné - a přestává vynášet. 

To je rozhodně dobrou zprávou. 

Doporučuji nepřehlédnout ani velmi podloženou a věcnou argumentaci Romana Jocha : Istanbulská úmluva totiž není vůbec určena evropským zemím. Copak my tady obřezáváme dívky v dospívajícím věku ? A to je přitom podstata, proč celá úmluva vznikla - a proč také byla sepsána v Istanbulu, a ne třeba v Praze, nebo Bruselu. 

Vidět ovšem Danielu Kovářovou v roli bojovnice proti genderu a za zachování přirozené lidské identity - to si prostě nenechte ujít. 

Jak to říkal Karel Čapek ? Kdo mění víru, neměl žádnou... 

Vírou Daniely Kovářové jsou peníze, veřejně a otevřeně to prohlašuje. A proto skutečnost, že se přiklání k odpůrcům Istanbulu, je rozhodně dobrou zprávou : Peníze se začínají přelévat jinam, feminismus už netáhne - a přestává se vyplácet... 

Jóó - TIMES - THEY ARE RECHANGING  … 

https://www.youtube.com/watch?v=g_7pvZEBz3Y

 

___________

 

 Istanbulská úmluva - dokument, který budí vášně. (Octnou se muži jednotně na lavici obžalovaných ?)
https://www.youtube.com/watch?v=N0h2_89WoGU

 

____________

____________