Cochem Most, s.r.o.

  • Vytisknout

Aneb : Mírný, značně opožděný, pokrok - v mezích zákona. 

 Ve středu, 27. února, jsme natáčeli v Mostě. Ohledně tamní cochemské opatrovnické praxe tamního soudu. 

I. Nejprve rozhovor na soudu, u předsedy soudu a jeho úřednic. 

Problematický začátek, kdy jsme si museli ujasnit, že ač byla tato návštěva týden dopředu nahlášena - a nebyla odmítnuta - tak kupodivu o ní nikdo neví a nikdo na ni není připraven. A pan předseda ani není přítomen. 

Ke cti pracovnic soudu nutno uvést, že se následně přeci jen snažily zachránit, co se dalo - a alespoň pozvaly jednu opatrovnickou soudkyni a vyšší soudní úřednici, jež se problematikou rovněž zabývá, aby se nám věnovaly. Což také učinily. 

A pan předseda, ač značně - a zjevně nepříjemně - překvapen, že jsme se přece dostavili (přesně, jak jsme nahlásili) - se rozhodl přeci jen přijet a svůj vzácný čas nám věnovat. 

Takže diskuse na soudě má dvě části - nejprve se soudkyní a vyšší soudní úřednicí, následně pak - konečně - i s panem předsedou soudu Benešem. U toho je to ale spíše monolog, neboť ten na diskusi moc zvědav není - všechno ví nejlíp sám. 

Jeho svérázný projev - i přístup -  konečně mohou čtenáři následně posoudit sami. 

Ale abychom šli k věci : Něco positivního jsme si přeci odnesli. A říká se, že když měla jakákoliv návštěva alespoň jeden positivní efekt, splnila svůj účel. 

Tím positivním efektem bezesporu bylo konstatování, že pokud se na soud dostaví (obvykle matka) s požadavkem sepsat návrh na rozvod - a svěření dětí, samozřejmě do její péče - tak se soud snaží co nejrychleji vyrozumět i otce - a dále už jednat s oběma. 

Tohle je třeba maličkost - nebo - chcete-li drobnost - která opravdu může zásadně ovlivnit celý další vývoj sporu. 

Sám si totiž dobře vzpomínám na pocity, kdy vám ze soudu přijde návrh matky na rozvod - a teprve nyní zjistíte, že celé měsíce kdesi potajmu pracovala proti Vám a naházela na Vás tuny špíny, aniž jste se k tomu mohli sebemíň vyjádřit - a to všude, kde se dalo - což Vás obvykle tak rozžhaví do běla, že další jakákoliv dohoda je už obvykle nemožná. 

Spor tak rychle nabírá na obrátkách, z čehož mají obvykle radost hlavně zastupující právníci, kteří se ještě snaží celý spor dále rozfoukat - aby jim tak brzy nevyschly zdroje příjmů, pokud jsou. 

Myslím si, že - ať už tomu budeme říkat jakkoliv - měla by se tato praxe POVINNĚ  zavést na všechny soudy. Totiž - že soud je povinen po obdržení návrhu na opatrovnické řízení neprodleně vyrozumět i druhého rodiče a OBA DVA POZVAT  ke společnému pohovoru, kde by jim vysvětlil jejich možnosti, práva a povinnosti - a tím zamezil další eskalaci sporu tím, že by jeden z rodičů měl oprávněný pocit, že se vše podstatné odehrává potichu za jeho zády, a to za podpory a pomoci státních orgánů - kterým pak nutně přestává věřit. 

Někdo tomu může říkat Cochem, někdo třeba jen slušnost. Měla by být samozřejmostí, a to především v jednání státních orgánů. 

Prozatím byl ovšem samozřejmostí pravý opak : Tedy to, že ještě nepříliš pohněvané rodiče státní orgány svými diletantskými zásahy tak poštvaly proti sobě, že ti už by se pak jedině rádi pozabíjeli. A plynoucí čas na tom nic nezměnil, spíše naopak. 

 

 

II.   Ze soudu jsme se pak rozhodli zajít ještě na místní OSPOD, tedy na magistrát města, zeptat se jich na jejich zkušenosti. Se soudem i s novou praxí.  Byly positivní. Novou praxi si nemohli vynachválit - s tím, že někdy se i podaří dosáhnout toho, co měla asi udělat původně manželská poradna - totiž že rodič, který návrh na opatrovnické řízení podával, ho zase stáhne zpátky. 

Hovořili jsme tam s vedoucí OSPOD. Krátce, ale věcně. 

 

III. PMS 

Se soudem spolupracuje také na cochemském modelu Mediační a probační služba, zastavili jsme se tam.  Na starosti to má Kateřina Svobodová, jmenovkyně vyšší soudní úřednice. Chtěli jsme, aby nám na kameru rovněž řekla něco ze svých zkušeností, ale zjevně se bála mluvit. Prý nemá čas (jinak ho všichni měli, včetně předsedy soudu), bude tedy asi nejvytíženější osobou ve státním aparátě v Mostě. 

S cochemským modelem prý ale má jenom dobré zkušenosti. Bohužel, nevíme, jaké a čím vlastně k tomuto modelu přïspívá. 

IV. Pouze nikdo z MOSTŮ s námi nechtěl mluvit, prý jen zodpoví písemné otázky. Zaslali jsme je tedy mailem večer, po skončení natáčení v Mostě : 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                              

 
st 27. 2. 21:22
Dobrý den, paní Malá, 
 
na základě dnešního hovoru s Vámi Vám zasílám ku zodpovězení následující dotazy : 
 
1) V čem spočívá vaše spolupráce s mosteckým soudem ohledně cochemské praxe v opatrovnických řízeních a co pro soud konkrétně děláte ? 
 
2) Čím je tato spolupráce založena ? 
 
3) Na základě čeho byla právě vaše organizace ke spolupráci soudem vybrána ? 
 
4) Kolik případů pro soud měsíčně průměrně děláte ? 
 
5) V kolika procentech případů je dosaženo dohody rodičů o poměrech dětí, v kolika procentech navrhující rodič vezme svůj návrh zpět ? 
 
6) Rodiče, kteří k vám přicházejí nebo jsou soudem posláni, mají už konkrétní představu o uspořádání poměrů svých dětí - a jakou ? 
 
7) Souhlasí skutečně dobrovolně naprostá většina otců s péčí matky ? 
 
8) Proč si myslíte, že otcové prakticky nepožadují dítě do vlastní péče nebo do péče střídavé ? Ovlivňuje je v tomto směru nějakým způsobem vaše organizace ?  A pokud ano, tak jakým ? 
 
9) Jaké jsou měsíční náklady provozu vaší organizace v souvislosti se spoluprací s mosteckým soudem a kdo je hradí ? 
 
10) Kolik pracovníků vaší organizace pracuje pro mostecký soud ? 
 
Věřím, že mi odpovědi zašlete v co nejkratším čase a že se všechny otázky dají zodpovědět prakticky ihned i bez přípravy. 
 
Za odpovědi předem děkuji. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 
za server k213.cz
 
_______________
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." data-hovercard-owner-id="27">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dobrý den, pane Fialo, 
jakmile budu mít čas, odpovím Vám. Mám plno nevyřízených úkolů, nevím, co dříve.
K.Malá

________________

 

PO UZÁVĚRCE : 

Dobrý den, pane Fialo,

omlouvám se, ale dříve jsem se k tomu nedostala. Posílám stručné odpovědi níže v textu. Pokud bude třeba, upřesním po telefonu.
K. Malá

_______________

Dobrý den, paní Malá, 
 
na základě dnešního hovoru s Vámi Vám zasílám ku zodpovězení následující dotazy : 
 
1) V čem spočívá vaše spolupráce s mosteckým soudem ohledně cochemské praxe v opatrovnických řízeních a co pro soud konkrétně děláte ? 

Někteří soudci z Mostu spolupracují na ověřování Cochemského modelu a nabízejí účast v projektu rodinám, které řeší spory v péči o dítě a nedaří se jim dojít k dohodě. Tým našich odborníků rodičům nabízí okamžitou podporu při řešení rodičovských konfliktů:

a)  vzdělávání (seminář)

b)  mediaci

c)  participaci (dítě)

O obsahu našich aktivit jste byl jistě informován předsedou soudu, tak nebudu rozepisovat. Brzy budou hotové metodiky, tak budou k dispozici...

 

Plus - mimo projekt (nešlo do něj zahrnout) ještě nabízíme doprovodně  sociální službu - odborné poradenství (terapie). To je nabídka pro rodiče, kteří potřebuji individuální podporu (často jeden z rodičů není s rozvodem psychicky vyrovnaný a potřebuje pomoci). Současně je tato nabídka terapeutických služeb  určena pro děti, které rozvodem trpí, mají projevy neurotizace, emoční nebo sociální problémy.

 
 
2) Čím je tato spolupráce založena ? 

Smlouvou o partnerství v projektu po dobu trvání projektu .

 
 
3) Na základě čeho byla právě vaše organizace ke spolupráci soudem vybrána ? 

Oslovil mě osobně pan Beneš  - předseda soudu s výzvou ke spolupráci. Naše organizace poskytuje  sociální služby rodinám s dětmi mnoho let. Máme zkušenosti s mediacemi a terapiemi (s dětmi i s dospělými).

 
 
4) Kolik případů pro soud měsíčně průměrně děláte ? 

Neeviduji měsíčně. Podáváme monitorovací zprávu 1x 6 měs.  Mediaci za 15 měsíců realizace využilo  60 párů,  vzdělávání absolvovalo 222 rodičů. 

 
 
5) V kolika procentech případů je dosaženo dohody rodičů o poměrech dětí, v kolika procentech navrhující rodič vezme svůj návrh zpět ? 

To vám v tuto chvíli přesně neřeknu. Výsledky budou výstupem projektu. Sledují evaluátoři, kteří zpracují evaluační zprávu.  Mediaci vykonává 5 mediátorů. V mediaci nedochází pokaždé  ke konečným dohodám v péči o dítě, spory jsou příliš vyostřené. Osobně za úspěch považuji i to, že se rodiče díky absolvované mediaci kultivovaněji a bez vzájemných útoků začnou domlouvat na běžných věcech a hledají řešení různých situací sami. Získávají tak důležitou kompetenci, kterou jako rodiče budou dlouhodobě potřebovat. Podle mé zkušenosti z mediací - často rodiče za účasti mediátora projednají také různé alternativy péče o dítě a mají tyto své návrhy - "modely fungování" připravené pro soudce. 

6) Rodiče, kteří k vám přicházejí nebo jsou soudem posláni, mají už konkrétní představu o uspořádání poměrů svých dětí - a jakou ? 

Samozřejmě, že mají. Naprosto odlišnou od představy druhého rodiče :-) Jen výjimečně je zajímají potřeby dětí.  Hájí sobecky a přirozeně jen své zájmy. Výjimkou jsou zralí a odpovědní rodiče, kteří se zamýšlejí i nad potřebami druhého rodiče a společných dětí.  K nám do mediace se samozřejmě dostávají rodiče, kteří se domluvit sami nedokáží. Dle mé zkušenosti - 90 % matek usiluje o výhradní péči. Cca 50 % otců uvažuje o střídavé péči nebo usilují o rozšířený kontakt s dítětem. 

7) Souhlasí skutečně dobrovolně naprostá většina otců s péčí matky ? 

Jak píši výše -  nesouhlasí. S režimem - víkend 1x 14 dnů už se smiřuje málo otců. Nebo se alespoň k nám do mediace nedostávají, protože ze své otcovské role rádi ustoupili či rezignovali.

 
 
8) Proč si myslíte, že otcové prakticky nepožadují dítě do vlastní péče nebo do péče střídavé ? Ovlivňuje je v tomto směru nějakým způsobem vaše organizace ?  A pokud ano, tak jakým ? 

Důvody se samozřejmě kombinují  a liší se případ od případu. Setkávám se v roli mediátorky  velmi často s požadavkem na střídavou péči. Je zřejmý vývoj v tomto směru. Přibývá případů, kdy soudci takto rozhodují,  stejně tak příklady fungujících otců jsou pro společnost důkazem, že model střídavé péče může fungovat. Naším úkolem rozhodně není rozmlouvat otcům jejich práva. 

Naše úsilí od začátku směřuje k  zavedení služby, která zajistí, že se rodiče v náročné rozvodové situaci co nejrychleji domluví na formě péče a přitom maximálně zohlední potřeby dětí. Vedeme rodiče k tomu, aby sami převzali zodpovědnost za toto rozhodování a nespoléhali na advokáty popř. autoritu soudců, kteří jejich děti, ani rodinnou situaci neznají. Vycházíme z předpokladu, že pokud začnou spolupracovat jako rodiče, zmírní se tak nepříznivé dopady na dítě.  Model by měl na Mostecku pokračovat v režimu nastavené registrované sociální služby (nabídka vzdělávání, participace, mediace, terapie pro rodiny v opatrovnickém řízení ). Díky práci na projektu si uvědomuji, jak důležité je pro ověřování sociální inovace vhodné načasování a společenské klima. To, co před 10 - 15 lety bylo nemyslitelné, má nyní šanci na šíření.. Už teď je zřejmé, že je zájem o naše zkušenosti z dalších měst. To nás těší. 

 
 
9) Jaké jsou měsíční náklady provozu vaší organizace v souvislosti se spoluprací s mosteckým soudem a kdo je hradí ? 

Projekt Cochemská praxe v ČR je hrazen z ESF z výzvy, která je určena na sociální inovace. Kompletní mzdové náklady na všech 5 odborníků + 1 koordinátora vychází celkem - 58 000 Kč/měs. (průměr za 15 měs. realizace, jedná se o superhrubé mzdy)  Upozorňuji, že původní projektový rozpočet zdaleka nebude vyčerpán.

Každý odborník má vyhrazen v DPČ úvazek - max. 8 hod/týdně - čerpá se dle plněných úkolů.  Odborníkům běží odměna za účast na pracovních schůzkách, akreditovaném vzdělávání, tvorbě metodik, mediaci, vzdělávání rodičů aj.   Hodinová sazba u těchto odborníků je 320 Kč/hrubého/hod.  Porovnejte si pro zajímavost s obvyklými hodinovými sazbami za terapie a mediace jinde v ČR. Upozorňuji, že jsme kladli důraz na výběr odborníků, kteří mají praxi v oboru a mají za sebou vzdělávání (např komplexní  5 letý psychoterapeutický výcvik stál min. 60 000 Kč - před 10 lety). 

 
 
10) Kolik pracovníků vaší organizace pracuje pro mostecký soud ? 

Pro mostecký soud nikdo nepracuje. Pracujeme pro klienty, přeposlané od soudců.  V projektu byl vytvořený tým - 5 odborníků pro práci s rodinou + 1 koordinátor . V projektu musíme mít klíčovou aktivitu - evaluace. To byl povinný závazek u výzvy na sociální inovaci. 

 

________________

 

https://youtu.be/vHa6xdiUBXw                                                Úvod před Severkou 

 

https://youtu.be/fHERu1MzCEE                                               Rozhovor na soudě 

 

https://youtu.be/3uTFZGyUYuE                                               OSPOD Most 

__________________

__________________

MOSTY  - sociálně psychologické centrum : 

https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/socialni-sluzby/rodinne-centrum-most-1295/

 Telefonát s tamní pracovnicí, pí Kateřinou Malou. Ta na kameru mluvit nechtěla a raději prý zodpoví otázky písemně. Vzhledem k tomu, že pokud se nemá za co stydět, zvláštní sdělení - když mohla mít od nás reklamu zadarmo a naživo. Všude jinde by za ni musela platit. Anebo o reklamu nestojí ? 

___________________

___________________

Vstupní dopis, zaslaný předsedovi soudu v Mostě : 

 

Vážený pan 

Mgr. Martin Beneš, předseda OS v Mostě 

 

 

Vážený pane předsedo soudu, 

Reaguji tímto jak na Váš dopis č.j. 110 Si 17/2019, tak zejména na Váš diskusní příspěvek na adrese https://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/28uk6kou2eupn4cpj5cft2i8dds91a?hid=28uk6kou2eupn4cpj5cft2i8dds91a, na který jsem byl upozorněn, neboť se tématu rovněž týká. 

Beru Vás za slovo a rád do Mostu brzy zase přijedu, a to zejména natočit si Vaše vysvětlení naživo, protože mám za to, že Vaše stanoviska nemálo vysvětlení potřebují. Současně předesílám, že bych moc rád viděl, jak u vás ta vaše dohoda rodičů nebo předsoudní jednání s pomocí sdružení Mosty probíhají, a to proto, že výsledky, které jste mi poslal předmětným dopisem, rozhodně nesvědčí o zásadní změně paradigmatu, jak o něm píšete Vy. 

Jestliže i po zavedení Cochemského modelu jsou výsledky takové, že přes 80% dětí končí v péči matek, pak se ptám, jak a kdo ty dohody tzv. dobrovolně uzavíral a jak ta jednání probíhají, protože tato čísla neodpovídají objektivní realitě. 

Realitě neodpovídá ani to, že by 80% matek bylo lepších než otcové těchto dětí, ani to, že by se více než 80% otců nechtělo starat o své děti, a už vůbec ne to, že by se nějakých 90% otců nechalo dobrovolně vmanipulovat do zcela bezprávného postavení, kdy k dětem budou přístup jen tehdy, když se to bude hodit matce a de facto další rodičovská práva zcela ztrácejí – a zvláště pak za situace, kdy jsou v obvodu soudu, jehož předseda – tedy Vy – zastává názor, že „opatrovnická řízení jsou specifická tím, že jsou nevykonatelná“. 

Ještě než se dohodneme na schůzce, rád bych reagoval alespoň na body, které mě osobně naprosto bijí do očí : 

Sdružení Mosty je sdružením „s dobrou referencí…“ : 

 – Jakou ? Těmi čísly, která jste mi zaslal jako odpověď na můj dotaz ? To je reference – alespoň pro mne – zcela děsivá a v praxi znamenající, že nejen že k žádné změně rozvodového paradigmatu nedošlo, ale i to, že se o ni ani nikdo nepokusil – a celý tzv. Cochemský model (v podání sdružení Mosty, tedy sdružení „s dobrou referencí“) jen konzervuje stávající, většinou zcela nezákonný, nespravedlivý a hlavně nevyhovující stav . 

Nemám odpovědi předem dané, jak píšete, a budu rád, když mě přesvědčíte o něčem jiném. To ale půjde jedině argumenty. A ty jsem zatím žádné neviděl. 

Dále dovolte, abych reagoval na sdělení z Vašeho dopisu, že „zrušení dohody pozdějším návrhem některého z rodičů nesledujete“ – což mě naprosto udivuje, protože jak potom můžete vyhodnotit, jestli celý ten systém má vůbec nějaký smysl a přínos – když tohle nevíte a nesledujete, jak píšete ?   

Dovolte, abych i já Vás upozornil, že je zcela jistě nepřípustné a střetem zájmů, aby státní úřednice vykonávala stejnou činnost za úplatu ještě i pro soukromou organizaci, natož pak úřednice soudní. A divím se nejen že je to na Vašem soudě možné, ale zvláště tomu, že to ještě obhajujete. 

Konečně, ve Vašem příspěvku na webu Spravedlnosti dětem je opakovaně zmínka o tom, že „nikdo nepracuje zadarmo…“ – no, to se tedy budete divit, ale pracuje. 

Naše sdružení financuje svou činnost výhradně a pouze z dobrovolných příspěvků, většinou od rodičů, kterým jiná sdružení (obvykle ta u justice – jak píšete Vy -  „s dobrou referencí“) nijak nepomohla, poté se přesvědčili o naprosté bezradnosti a neúčinnosti advokátů v opatrovnických kauzách – a potom obvykle přišli za námi. 

Samozřejmě, že když pro ně máme něco dělat, chceme uhradit alespoň náklady s tím spojené (tedy jízdné, noclehy, apod.), jinak ovšem je prakticky veškerá činnost – a především ta informační, na webu, poradní, všechny reportáže, atd. -  tedy naše hlavní práce – odváděna zcela zadarmo – a přesto – zřejmě – nejsme „sdružením s dobrou referencí“, o které píšete Vy – ač výsledky v opatrovnických kauzách máme neskonale lepší než ty Vámi preferované Mosty. A to přes všechnu zášť a nenávist, kterou nám soudci pravidelně projevují.  

Nejenom že pracujeme z naprosté většiny zadarmo, ale ještě nás za to vaši kolegové soustavně pronásledují a zavírají – což chápu, že pro někoho, kdo ať dělá, nebo ne, pořád bere stejně, obvykle vysoko nad sto tisíc měsíčně, natož aby si ho dovolil někde někdo zadržovat a věznit, je naprosto fantaskní představa – přesto zcela odpovídá realitě. 

A víte, proč to děláme ? 

Aby ty hrůzy, co jsme museli prožívat na vlastní kůži my, nemusely prožívat i naše děti, případně vnuci, a další generace, aby i jim nemrzačili životy královsky placení diletanti v talárech, kteří sice nic neumí (a často to už ani nepopírají), ale zato – jak píšete – by zadarmo rozhodně nehli prstem, a to ani při mrzačení dětských osudů ne. 

Dejte mi vědět, kdy se Vám to hodí, a přijedeme si natočit alespoň Vaše vysvětlení a pojetí některých výše zmíněných bodů i Vaše zkušenosti s Cochemskou praxí a Vaši představu o ní – a současně bych velmi rád viděl v praxi jednání rodičů u sdružení Mosty, tedy jak probíhá a co je jeho výsledkem. 

S pozdravem  

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala, předseda o.s. K 213

                                                                                                                     Košík č. 91 – PSČ 289 35 

__________________

__________________

Každý sám může ZDE posoudit, nakolik byla schůzka s předsedou soudu domluvena a odsouhlasena : 

Předseda soudu nejprve napsal, že můžeme přijet KDYKOLIV.  Když jsem se na to odvolal - a napsal tedy, kdy přijedeme - tak mi najednou sdělil, že "s námi končí" - a to, ač ještě vlastně ani nezačal - a sice s odůvodněním jakési diskuse na Střídavce, o které skutečně nic nevím a je mi lhostejná. Co mi ale lhostejné není, že se mnou někdo "končí" kvůli něčemu, co se mě vůbec netýká a s čím nemám nic společného. 

Napsal jsem tedy panu předsedovi ještě jeden mail, kde jsem zdůraznil, že přijedeme - pokud nenavrhne jiný termín - tehdy, kdy jsem řekl (resp. napsal) - a na to už žádná odpověď nepřišla. 

Tak  - byla schůzka dlouho dopředu odsouhlasena, nebo nebyla ? Co myslíte ?! 

A nepřijde vám zvláštní někoho (vlastně kohokoliv) zvát k návštěvě - a pak mu, když to vezme vážně, sdělit, že už na něj nejste zvědavi, protože vám jakýsi Franta rozbil okno - abych tak volně parafrázoval důvod, který důvodem není a který se vás vůbec netýká ? 

  ___________

<Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>                                                                      21. 2. 2019 21:19

 

Dobrý večer, pane magistře, 

když je Vám to jedno, tak přijedeme ve středu. Věřím, že budete soudit. Současně bych se s Vámi rád pobavil na téma skvělých výsledků vašeho soudu v cochemské praxi. 

A současně bychom se rádi zúčastnili dojednání dohody u sdružení s dobrou referencí - Mosty. 

S pozdravem 

Ing. Jiří Fiala 

 ________

 

Beneš Martin, Mgr.

 

Vážený pane inzenyre.                                               22. 2. 2019 5:49

Ve středu nesoudim. Prijde mi taky docela zvláštní, abyste si určoval podmínky toho, co vám máme ukázat a kdy. A hlavně vám nevěřím, po tom, co jste si vymysleli a napsali o nás. Nevím, jestli Vás ten mail neminul - ale po publikování druhého článku na
stridavce.cz i přes diskusi, kterou vedeme jsem řekl, ze moje důvěra k vám všem spadla na nulu s končím s vámi - pište si o nás klidně co chcete.

S pozdravem

MB

 ________

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>                                             

 

22. 2. 2019 9:36

 

                                                                                                          22. 2. 2019 9:36

Vážený pane předsedo soudu, 

já žasnu. A začínám lépe chápat, jak je to u Vás s celým Cochemským modelem. 

Články na Střídavce mě nezajímají, nečtu je  a nemám s nimi nic společného, tento server neznám a s autory se nestýkám a nezajímají mě. 

Vaše házení všech kontaktů do jednoho pytle je na hranici normálnosti a zjevně v rozporu se základním principem práva, který kolektivní odpovědnost za cokoliv absolutně nepřipouští. Divím se, jak s takovým náhledem a právním vědomím vůbec můžete dělat soudce a leccos mi to o nich pak vysvětluje. 

Pokud jde o určení času, musím Vás opravit - ten jste si totiž určil Vy. Slovem "kdykoliv". Pokud máte za to, že ne, pak zjevně nevíte, co píšete (a podívejte se na text Vašeho předchozího mailu). Já jsem Vás požádal slušně o termín, a to už před více než týdnem, jinou odpověď jsem nedostal. A zařídil jsem se podle toho, co jste mi napsal. 

Znovu opakuji : Žasnu, kdo u nás může být předsedou soudu - a to i přesto, co jsem už všechno viděl. Protože Vy zjevně nemůžete nést odpovědnost ani za malou dílnu, natož důležitý mocenský státní orgán. 

Přesto, pokud Vás někdo do té funkce ustavil - a sám tvrdíte, že za Vámi stojí MSp (čemuž, vzhledem k jeho dnešnímu obsazení, rád věřím) - tak ji budete vykonávat a to do té doby, než někdo přijde na to, co je ostatním evidentní na první pohled - totiž že jste ji vykonávat nikdy neměl. 

A pokud ji budete vykonávat, máte mít úřední hodiny pro styk s veřejností, máte mít mluvčí soudu - a na ty se také odvolávám. 

Naposledy se Vás ptám, kdy máme přijet natočit reportáž o výsledcích Vašeho Cochemského modelu - a jinak přijedeme tak, jak jsem napsal a natočíme, co uvidíme

Přesně s tím zdůvodněním, že jste nás sám - písemně - pozval a to na "kdykoliv". 

 

S pozdravem 

Ing. Jiří Fiala 

_________________

Svébytnost mosteckého předsedy soudu můžete sami posoudit v pořízené reportáži. 

_________________

 

 

 

 

__________________

__________________