Asociace povinných

  • Vytisknout

se setkala s exekutory na půdě Parlamentu, v parlamentním semináři na téma Exekuce - a nutné změny exekučního řádu. 

 

Seminář organizovala a jemu předsedala Kateřina Valachová, bývalá ministryně školství a poslankyně za ČSSD.

Sál pak zaplnili především členové, představitelé a hosté Asociace povinných, ale i někteří právníci a spolu s nimi i exekutoři. 

Za exekutory shromáždění předsedal jejich šéf, známý exekutor Plášil. 

Dovolím si připomenout, že zrovna v jeho usneseních o vyčíslení nákladů jsem našel podvod, když je vyčísloval na halíře - jež byly dávno zrušeny - a když jsem na něj podal trestní oznámení, tak se stalo pouze to, že usnesení zrušil a vydal nové, už na celé koruny. A OSZ k tomu tehdy napsalo, že prý proto se vydávají tato usnesení, aby se v nich odhalily případné chyby. 

Asi jako kdyby zloděje chytli u krádeže v samoobsluze - a ten se podivil, proč ho vůbec zdržují, krádeže jsou přece od toho, aby se vyzkoušela pozornost ochranky, tak tentokrát to holt nevyšlo - tak šlohnutou flašku zase vrátí do regálu - a tím je věc vyřízena... 

Většina diskutujících se svěřovala se svými děsivými zkušenostmi s touto sebrankou, paní z AP se rovnou Plášila zeptala, jestli vykonavatele nabírají přímo před kriminály, když je odtamtud po odpykání trestů za loupežná přepadení propouštějí... 

Jeden z přítomných provedl i zajímavý výpočet, který by zejména ministra financí měl nemálo zajímat. Je založen asi na následující úvaze : V současnosti je skoro milion lidí v exekuci. Většina z nich než by svůj plat odevzdávala exekutorům, raději nepracuje - resp. nepracuje oficiálně, ale načerno. Tím přichází stát o daně, ale i zdravotní a sociální pojištění. Současně, tito oficiálně nezaměstnaní mají nárok na dávky a pomoc v nouzi, kterou by jinak nepotřebovali. 

Suma sumárum - závratná částka !! 100 miliard korun ročně !!! Nemluvě o ztrátách nevyčíslitelných, kdy v nejproduktivnějším věku jsou mimo oficiální výdělečnou činnost postaveny statisíce lidí, jejichž um a nadání by jinak byly využity ve prospěch státu a jeho pokroku a vnitřní síly. 

V diskusi ale padlo i pár vcelku zajímavých podnětů a návrhů, ostatně proto byl seminář oficiálně zorganizován. 

Dovolím si shrnout NÁVRHY NAŠEHO SDRUŽENÍ, z nichž podstatnou část kupodivu nikdo jiný nenavrhnul - a o kterých máme za to, že by současnou exekutorskou džungli s právem silnějšího rychle přeměnila na vcelku přijatelný a civilizovaný svět : 

1) Exekutorská odměna nesmí činit více než 15% z vymáhané dlužné částky. 

2) Samotný průběh jedné exekuce nesmí trvat déle než 10 let, po deseti letech exekuce automaticky končí a titul se promlčuje - s tím, že co se vymohlo, se vymohlo, zbytek se jako nevymahatelná pohledávka bez náhrady komukoliv odepisuje a stornuje. Dojde-li k přerušení vymáhání a následně k jeho opětovnému znovuzahájení, průběh těchto dílčích exekucí z jednoho titulu se sčítá a dohromady nesmí přesáhnout 10 let .

3) Absolutní promlčecí lhůta jakéhokoliv exekučního titulu je 13 let, po uplynutí tohoto času nelze z téhož titulu ani exekuci zahájit, ani v započaté pokračovat. 

4) Uměle státem vytvořené dluhy, například z tzv. dlužného výživného, se nejen po 10-ti letech marného vymáhání promlčují, ale poté je hradí - v zájmu oprávněných - ten, kdo je vyměřil. 

 

 Máme za to, že uvedení těchto 4 jednoduchých pravidel do praxe by natolik zásadním způsobem zlikvidovalo exekutorskou mafii a změnilo i opatrovnickou justici,  že by se ČR alespoň v tomto oboru rychle zařadila mezi vyspělé, civilizované státy světa, kde by zločinným bandám pod státním dozorem rychle dokvetla jakákoliv pšenka. 

 

 __________________

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2019

8. volební období

 

P O Z V Á N K A

 

na seminář pořádaný pod záštitou Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., předsedkyně Stálé komise pro Ústavu PSP ČR,
s názvem „Exekuce očima povinného - ANO
férovému placení dluhů, NE dlužnímu otroctví“,

 

který se uskuteční v pondělí dne 11. března 2019 od 13:00 hodin

 

v budově Poslanecké sněmovny - místnost č. 205,

Sněmovní 1, 118 26 Praha 1

 

 

12:00                          Zahájení registrace účastníků 

 

13:00                           Zahájení semináře

 

Seminář bude moderovaný a rozdělený do tří tematických bloků.

 

Základem budou panelové diskuse a odpovědi na otázky účastníků semináře, slyšení povinných a jejich rodin, i těch, kdo jim pomáhají při řešení jejich životních situací.

 

Cílem je podívat se na milion lidí v exekuci z jiného pohledu. Lépe porozumět počátkům a příčinám zhoubného zadlužení a nechat zaznít hlas zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Jaké kroky jsou třeba k účinnému řešení? Co již funguje a co chybí. O kolik chudneme my všichni, pokud neřešíme statisíce lidí vytlačených do šedé a černé ekonomiky a nevyužíváme jejich lidský a pracovní potenciál.

 

Na semináři budou představeny a diskutovány konkrétní návrhy  k řešení tzv. chráněného účtu, dětských dluhů a také výše nezabavitelného minima. 

 

I. Počátky zadlužení

Výše příjmů pro uhrazení základních životních potřeb, chudoba regionu, nedostatečná ochrana spotřebitelů, dětské dluhy, zdánlivé podnikatelské půjčky, mikropůjčky.

II. Exekuce 

Náklady exekuce, délka exekučních řízení, komunikace s věřiteli a exekutory, zaměstnání, zvyšování příjmů z práce, tzv. chráněný účet.

 

15:00                          Coffee break

 

III. Oddlužení

Překážky oddlužení, konstrukce a výše nezabavitelného minima, zaměstnání, zvyšování příjmu z práce, postavení zvlášť zranitelných skupin povinných – děti a seniorů.

Panelisté:

 

Kateřina Valachová, poslankyně, předsedkyně Stálé komise pro Ústavu a místopředsedkyně podvýboru pro oddlužení

 

Miroslav Nenutil, senátor, člen Ústavně-právního výboru

 

Jeroným Tejc, náměstek ministra spravedlnosti České republiky

 

Vít Samek, ČMKOS

 

Sona van Deelenova, Konfederace zaměstnavatelských svazů

 

Denisa Rohanová, Česká asociace povinných

 

Barbora Kabíčková, Hospodářská komora, Ústecký kraj

 

Daniel Hůle, Člověk v tísni

 

Hynek Kalvoda, Asociace občanských poraden

 

Zdeněk Strnad, insolvenční soudce

 

Martin Tunkl, Exekutorská komora České republiky

 

Registrace účastníků Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . 

 

                                               Mgr. Kateřina V a l a ch o v á, PhD.

                                                                      v. r.  

________________

________________

Záznam semináře : 

 

https://www.facebook.com/ruda.red.5/videos/2293648334213373/

 

 

 

https://www.facebook.com/ruda.red.5/videos/2293731994205007/

 

 

 

https://www.facebook.com/ruda.red.5/videos/2293627357548804/

 

 

_______________

_______________