Pozdní prozření. Lepší, než žádné.

  • Vytisknout

Proč studujete vysoké školy, když neumíte mluvit ani se svým otcem ? 

 Věta - jedna z mnohých - která dnes zazněla u soudu pro Prahu 6 v řízení o ukončení vyživovací povinnosti. Zazněla - možná ke všeobecnému údivu - z úst soudkyně (nikoliv mých), jež se do pětadvacetileté dcery pustila způsobem, jenž by zasloužil přímého přenosu v rádiu na všech stanicích. 

Žalobu jsem za jednoho z otců podával já, a to poté, co dcera nejen že odmítala s otcem jakkoliv komunikovat, ale také dokládat mu potvrzení o studiu. Přesto výživné chtěla dál, ač začínalo být krajně podivné, co vlastně studuje a proč.

Nutno dodat, že státní orgány ji v tomto arogantním chování - až dosud - bezvýhradně podporovaly - a tady poprvé padla kosa na kámen. Škoda, že až po pětadvaceti letech.

Tohoto otce zastupuji zhruba 10 let - prozatím jsme slýchali vždy jen : Plať, plať - a víc tě nemá co zajímat.

Dvakrát byl za neplacení - resp. částečné placení - odsouzen v trestním řízení - podruhé už to vypadalo, že to bude natvrdo, na poslední chvíli to naštěstí soud změnil na podmínku.

Užil si - s výživným - také víc než dost. Kromě trestních řízení, exekuce - jedna za druhou. A vždy stejný scénář : Matka, později dcera nemusely nikdy nic - otec musel všechno.

Poprvé to bylo obráceně.

Nutno dodat, že za těch zhruba 15 let soudů se všechny strany těmto poměrům - pochopitelně - přizpůsobily - což v případě matky a dcery znamenalo nabytí neskutečného sebevědomí a drzosti.

Ta dnes byla vidět u soudu, poprvé ale měla dostat zaslouženou odměnu.

Soudkyně dceru při jejím výslechu označila za "zacyklenou" a doporučila jí, ať se toho kouká rychle zbavit, že ji vůbec nezajímá, co bylo kdysi - před dvaceti lety - mezi matkou a otcem, jí se to nakonec přímo netýkalo - tak co pořád plete dokola jakési dávno vyčpělé nesmysly, o kterých ani sama nic neví. 

Justice poprvé sklízela vlastní trpké ovoce. Protože jak matka, tak i dcera byly jen logickým produktem letitého opatrovnického řízení, v němž měly právě ony vždy na všechno automaticky nárok a ve všem á priori pravdu. 

Za zmínku ještě rozhodně stojí tzv. PMS, tedy probační a mediační služba, protože zbytečnější bandu naprostých lemplů sotva kde najdete. 

Soud (trestní) uložil otci totiž tzv. "probační dohled", což v praxi znamenalo, že měl jednou za asi 1/4 roku docházet na Míčánky na PMS - a tam ukazovat stvrzenky od výživného, že je zaplatil. Zbytečnější úkon a zbytečnější pracovníky si sotva dokážete představit. 

Pak se ale stalo to, že otec žádné potvrzení o studiu dcery dlouhou dobu neměl - a namítal to právě PMS, že tedy neví, proč by měl výživné dál platit, když dcera žádné studium nedokládá - a PMS tvrdilo, že ani oni prý nemohou dceru kontaktovat, že se jim to nedaří na žádné adrese, ani mailové, že jim neodpovídá a nekomunikuje. 

Nutno doplnit, že dcera i odmítala chodit k soudu - ač šlo o její výživné (zřejmě si myslela, že je zase automaticky dostane) - a dnes poprvé nastala změna : Přišly obě, i s matkou. 

Jako svědkyně byla předvolána - na naši žádost - i pracovnice PMS - a - světe, div se - najednou úplně otočila : Že prý nějaké prodlevy v komunikaci sice byly - ale jinak jim prý dcera všechno sdělila a dodala a žádné problémy s ní neměli. 

Zkonstatoval jsem, že buďto lhali nám v průběhu dohledu, nebo lžou nyní, a to v postavení svědka. A to, prosím, jako státní orgán !! Pověřený dohledem !! 

Zato ze slečny vylezlo, že namísto se - zletilou - dcerou komunikovala běžně i s její matkou, a když jsem se zeptal, jestli k tomu měla od dcery plnou moc - tak jednoduše neměla.  

Proškolený státní orgán !!! Takhle vystupuje a takhle se chová. 

Napadlo mě, že jestli by se neměl náhodou ten dohled otočit : Vzhledem k tomu, že otec platil dávno pravidelně, byť ne plnou částku - jestli by neměl spíše on dohlížet na úřednici PMS, a nikoliv obráceně. 

No - ale k věci : Výslechem dcery se prokázalo - co jsme dávno tvrdili - že dcera otce o studiu vůbec neinformuje - a soudkyně rychle ukončila její drzé eskapády o tom, že prý měl otec doklad založen ve spisu. 

"S otcem se zakládáním papírů do spisu nekomunikuje!", poučila - zjevně poprvé (!!) - překvapenou dceru soudkyně - a té sebevědomí i drzost rychle začaly docházet. 

Po výpovědi dcery jednání bylo přerušeno na přípravu rozsudku - a ten vzápětí také vynesen : 

Vyživovací povinnost se ukončuje, a to k 1.10. loňského roku, kdy dcera naposledy měla doložit studium a nedoložila - a krom toho, bez vědomí otce začala studovat ještě magisterské studium, ač už měla ukončeno bakalářské - a mohla a může se tudíž sama živit. 

Šmytec. 

Matku dcery, která do té doby seděla ve veřejnosti, vstala a začala hlasitě protestovat, soudkyně rychle vyprovodila z jednací síně - s tím, že tam nemá co dělat, jednání skončilo a ona účastníkem řízení ani nebyla. 

Bylo to zjevně pro obě, jako když je polije studenou vodou - a marně se z toho snažily probrat. 

Snad poprvé jsem zažil, že zažité klišé, podle kterého má matka u soudu vždycky pravdu, bylo obráceně -  a soud jednal s matkou i dcerou tak, jak jindy naprosto běžně a masově jedná s otci, aniž by se nad tím kdokoliv pozastavoval. 

Znovu se mi potvrdila letitá zkušenost : Přijde-li  kdy úspěch, pak skoro vždycky zcela nepředvídaně - a ze strany, ze které bys to nejmíň čekal. Od lidí, do kterých bys to nikdy neřekl. 

Škoda, velká škoda, že takhle někdo neumyl hlavy oběma už dávno, nejpozději před deseti lety - namísto programové podpory drzosti, neomalenosti a nevychovanosti. 

No - a milá dcera, bude-li chtít dostudovat - za otcovy peníze - nezbyde jí, než pěkně přijít za tátou s prosíkem, a ne s drzým trestním oznámením či exekučním příkazem. 

Chápu, že to pro ni je a bude šok, celé dlouhé roky ji justice - a zejména přihlouplé mladičké soudkyně - vedly k něčemu úplně jinému a až dnes se někdo zděsil trpkosti ovoce, jež se takhle vypěstovalo - ale jiná cesta k obnově rodiny prostě nevede. 

Jinak - jak rovněž správně poznamenala dotyčná (dnešní) soudkyně - se z toho soudy zblázní. 

__________________

___________________

Jen pro labužníky

https://youtu.be/CwsgK_b7ZMY

_________________

_________________