Světla veřejnosti se bojí... A jistě i ví, proč.

  • Vytisknout

… jako čerti kříže !!

MSp - na návrh Pirátů - zavádí novou - veřejnou - databázi soudců, s fotografiemi a hlavními osobními údaji... KONEČNĚ  !!

"Policie, jako kočky, ráda potmě chodí, v jasném světle veřejnosti nerada se brodí..." Znáte to ? 

A co se od těch dob změnilo ? 

Jak právě můžete vidět - nic. 

Snad jen dodejme, že pokud by se měl tento verš aktualizovat, pak by zněl : "Policie - a justice - nerada se brodí..."

Ljubomír Drápal, předseda KS v Praze, míní, že "peníze by se daly využít lépe... " Jistě - tak třeba na ochranu soudců cestou ze soudu a na soud, že ? 

Zbytečnějšího předsedu soudu tento soud ještě neměl... 

Ač je u nás soudní jednání ze zásady veřejné - a soudci se velmi rádi holedbají tím, že jsou "veřejní", či dokonce "ústavní" činitelé - jakmile mají na webu zveřejnit svůj kukuč, můžou se vzteky zbláznit. 

Proč asi ? 

Poslanec Jakub Michálek má naprostou pravdu, když říká, že poslanci jsou veřejně přístupní dávno, senátoři rovněž - a strach nemají - proč by ho měli mít soudci ?! 

Jistě - ti slušní ho mít samozřejmě nemusí, protože kdo soudí slušně a poctivě a podle objektivně provedených důkazů, nemá se čeho bát, ani kdyby soudil sicilskou mafii. Kdo soudí podle provizemi nabité šrajtofle - samozřejmě nerad ukazuje svůj kukuč na veřejnosti. 

Pokud mají trestní soudci ze zveřejnění strach, výmluvně sami hovoří o tom, jak soudí. 

Poznal jsem mnoho skutečných zločinců - ale jedno měli společné : Pokud byli odsouzeni právem za to, co skutečně udělali, dokázali to vždycky přijmout, byť třeba s odstupem času. 

Pokud byli odsouzeni podle ksichtu a podle trestního rejstříku - tedy nikdo jim nic neprokázal - ale kdo jiný by to udělal, než ten lump, že ? - pak chápu, že právem může mít soudce strach ukazovat svůj kukuč na veřejnosti. I když - ti, co by ho po propuštění rádi "potkali", ho stejně znají - takže - čeho se tak bát, že ? 

Jako všude a vždy platí i tady : Poctiví lidé se nemají čeho bát - a ti ostatní, ať se bojí. Právem. 

Konečně, kdo šel do justice, kde ze zákona jsou všechna jednání - včetně, samozřejmě, trestních - veřejná, musel s něčím podobným počítat. 

A kdo se bojí veřejně působit, nemá v justici co dělat. Ať jde do soukromí, jako advokát, tam nic zveřejňovat nemusí... 

Je potřeba to dotyčným jasně říct - a případě zmapovat ty, kdo se zveřejnění své identity tak velmi bojí. Neboť jistě i ví, proč. 

A narážíme zase na to, co naší justici zcela chybí - totiž demokratická legitimita. 

Pokud by se soudci  nejmenovali zákulisně a bez vědomí a mimo kontrolu veřejnosti, nýbrž museli se ucházet o hlasy voličů ve veřejných volbách, jako všichni ostatní političtí představitelé, bylo by vyloučeno, aby je nikdo neznal - a v klidu si na soudech pobírali své statisíce za nic. 

Svého soudce   každý znát, stejně jako svého policajta - a má k němu mít důvěru. Jedině tak funguje plnohodnotná demokracie. 

To, že se soudci bojí zveřejnit své kukuče - je názorným důkazem toho, že o nezávislé, demokratické justici tady zatím nemůže být řeči. A neví o ní nic především oni sami. 

Na demokratickou, nezávislou justici - nemáme zatím ani soudce, ani demokratické zvyklosti. 

A - buďme rádi, že budeme mít - aspoň prozatím - aspoň tu databázi … 

 

Reakce kolegů zejména na umisťování fotografií byly rozpačité, zvláště kolegové z trestního úseku si nebyli jisti, zda je to neohrozí v soukromém životě 

https://www.ceska-justice.cz/2019/06/ministerstvo-spusti-databazi-soudcu-statnich-zastupcu-fotografiemi/

 

________________

________________