Domovnice přiznává, jak je to se žalobami na stát

  • Vytisknout

V dopise senátorovi Tomáši Czernínovi přiznává, že jediným kritériem důvodnosti žalob na stát je to, jestli jim soud vyhověl. 

Z toho logicky plyne, že soudci jsou hodnoceni podle úspěšnosti těchto žalob - a následně - stejně logicky - zainteresováni na tom, aby žaloby na stát byly šmahem zamítány. 

Otevřenost tohoto dopisu přiznává, že žalobci na stát jsou pro Domovnici "kverulanty", tedy obtížným hmyzem, který si své stížnosti vymýšlí - a kterého je třeba se zbavit za každou cenu... A všemi prostředky. 

K tomu jsou také zjevně soudci instruováni.

A je to na jejich chování - a hlavně rozhodování -  vidět. 

 

 

___________________

___________________

 

 

 

Dovolím si podotknout, že tzv. "symbolický" poplatek - 2 tisíce korun - je pro dlouhodobě nezaměstnané celoměsíčním jediným příjmem.

_____________________

_____________________

Vážený pane senátore, 
 
děkuji Vám ze přeposlání odpovědi pí Benešové. 
 
Vyjádřím se k ní podrobněji na stránkách, ale už na první pohled je patrné, že pí ministryně bere skutečnost zamítnutí žalob na stát soudem jako jediný důkaz toho, že jsou neopodstatněné (přičemž třeba v mých kauzách jsou zamítány naprosto automaticky prvními dvěma stupni VŽDY, tedy OS P - 2 a MS v Praze - a je-li jim vyhověno, pak skoro vždy až Nejvyšším soudem - a kolik žalobců má tu vytrvalost a zkušenosti dotáhnout žaloby až k dovolání ??) - z čehož zcela jasně plyne, že soudci jsou motivováni a zainteresováni na tom, aby tyto žaloby programově zamítali - takže v praxi vždy "usoudí", že se Vám vlastně nic nestalo, pobyt ve vězení byl ve skutečnosti rekreací, ještě jste ušetřil za stravu, elektriku a byt, tak na co si vlastně stěžujete  - a dále, což mohu také mnohačetně prokázat - že osvobození od soudních poplatků je naprostou iluzí a fikcí, protože Vám vždycky napíší, že se máte víc snažit, abyste si na poplatek vydělal, popřípadě, když prokážete, že máte tak malé příjmy, že z nich nelze nic zaplatit - tak odpoví, že potom není jasné, z čeho vlastně žijete, protože z toho, co jste prokázal, se žít nedá, a tudíž Vás musí někdo financovat - tak ať Vám zaplatí i soudní poplatek... Sprosťáren a cynismu v těchto soudních "odpovědích" není konce, člověk žasne, jací ubožáci na těch soudech pracují a co všechno si dokáží vymyslet. 
 
Jsem rád, že tuto odpověď pí Benešové mám, je o ní nemálo vypovídající. 
 
Ještě si Vás dovolím pozvat na demonstraci organizovanou naším sdružením a pořádanou před MSp dne 22.7. v 15 hodin. 
 
http://www.k213.cz/JOOMLA/3067-demonstrace-pred-msp
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 

 

 

 

_____________________

_____________________