Dopis předsedovi ÚS : Byli byste ostudou každé rodiny

  • Vytisknout

Natož pak Ústavního soudu. Země s takovým Ústavním soudem, jaký vedete Vy,  je odsouzena k mezinárodní izolaci a pohrdání. 

 

Pavel Rychetský, předseda ÚS ČR

 

Pane Rychetský, 

 

               Seznámil jsem se s Vámi vydaným rozhodnutím ve věci ústavní stížnosti č.j. IV. ÚS 1961/2019 a považuji za nutné Vám sdělit následující : 

               Jestliže nevidíte důvod pro zásah Ústavního soudu ani tam, kde soud sám účastníkům řízení zjevně zapřel účel a průběh řízení a tvrdil jim, že žádné řízení o úpravě výživného neprobíhá – aby následně rozhodoval – bez jakýchkoliv důkazů – právě jenom o něm, jste naprostá právní nula. 

             Totéž tvrzení pak platí pro situaci, kdy neshledáváte důvod pro zásah Ústavního soudu tam, kde jednomu z rodičů bylo naprosto bezdůvodně zredukováno právo – a povinnost – výchovy vlastního dítěte z funkční a vzorně probíhající střídavé péče na dvě hodiny měsíčně, což je výsměch i vězněným osobám, které mají nárok na hodiny tři, natož pak plnohodnotnému řádnému rodiči, který už předtím vychoval vzorně dítě, jež měl v péči sám. 

               Jestliže máte zjevně za to, že jediné, od čeho tu opatrovnické soudy jsou, je úprava výživného – tedy, přesněji, jeho neustálé zvyšování, dokonce proti platné, 2 roky již probíhající a soudem schválené dohodě rodičů, kdy od jejího schválení se navíc vůbec nic nezměnilo - jste nejen bezcenný jako soudce, ale především jako rodič, protože o výchově dětí prokazatelně nevíte ani to nejzákladnější. 

               Byl byste ostudou každé rodiny, natož jakéhokoliv soudu, který má mít rodinu na starosti. 

Dle mého názoru nejste sám schopen žádné děti vychovávat, natož pak rozhodovat o rodičích jiných dětí. 

               Vaše děti, pokud nějaké máte, musí být nutně ostudou a celoživotní přítěží společnosti – úplně stejně, jako jste jí Vy. 

               Slyšel jsem Vás v TV, jak nevíte dokonce ani to, že prokurátor Vaš nebyl žádným politickým vězněm, ale naopak organizátorem komunistického teroru vůči demokratickým silám a jejich představitelům, jakými byli třeba Heliodor Píka nebo Milada Horáková. 

               Vy byste byl ostudou i páté obecné, natož Ústavního soudu – a pokud jste – naprostým nedopatřením – jeho předsedou, pak nutně musí tento soud vypadat právě tak, jak vypadá – tedy budit všeobecné pohrdání a pohoršení u všech, co měli možnost se blížeji seznámit s jeho činností a s jeho „produkty“. 

               To Vaší  - pologramotnou a práva naprosto neznalou - osobou je tento soud paralyzován víc než kdyby ho přepadla a obsadila nepřátelská diversní jednotka. 

Za současné situace by takový stav  byl ostatně jedině vysvobozením obyvatel ČR z útlaku několika arogantních a nadutých, jinak ovšem zcela tupých diletantů, nevzdělanců a totálně bezcitných a nejen právně nepoužitelných lidí. 

               Nikdo jiný, než primitiv, ožrala a ruský agent,  který neví, kdo byl Peroutka a co kdy napsal, Vás nemohl do čela Ústavního soudu jmenovat. 

               Jste ostudou českého práva a všeho, co kdy dobrého dosáhlo – ať už historicky, třeba v osobě Pavla Kristiána z Koldína, nebo mnohem čerstvěji, v učení brněnské právnické fakulty 30. let 20. století. 

               Jste živoucím odstrašujícím příkladem toho, jak nikdy nemá vypadat nejen ústavní soudce, ale ani běžný, průměrně vzdělaný právník. 

               Jestliže Chartu ´77 tvořili lidé jako Vy, pak nechápu jediné : Totiž co proti ní Husákovi komunisté měli a proč vás vlastně pronásledovali – protože stačilo Vás a Vám podobné nechat veřejně promluvit, a zesměšnili byste se snadno sami. 

               Stydím se za Vás a pohrdám Vámi. 

         To, prosím, vyřiďte i tomu kariéristickému kašpárkovi Jirsovi, a totéž samozřejmě platí i pro jeho stejně ubohého nástupce v roli předsedy Soudcovské unie, Lichovníka. Právní nuly a lidský odpad.

           Ostatně, současná osoba v téže roli – předsedkyně SU -  je neméně ilustrativním obrázkem tragikomické kariéristické a jinak zcela nekvalifikované figurky, ztělesňující tuto zločineckou organizaci v demokracii nepoužitelných soudců, kterou dokonce museli vyhodit z NSS až na tragický Vávrův soud. 

            V  historii po Vás nezůstane nic než právě ta ostuda s pachem protivné ubohosti, bohužel – při Vašem dnešním postavení – celonárodní – a pach servilní kariéristické hlouposti, nevzdělanosti a ubohosti. 

            Nechtěl bych se na sklonku života potýkat s takovou celoživotní vizitkou, jakou se můžete jedině vykázat Vy. 

            S pozdravem 

 

 Ing. Jiří Fiala 

 

______________________

______________________

z dnešního tisku : 

 Omyly justice vyšly stát na 367 milionů

Resort spravedlnosti vyplatil v roce 2018 žadatelům o odškodnění za újmu způsobenou veřejnou mocí dohromady více než 367 milionů Kč, je to nejvíce v historii. Ministerstvo samo přiznalo žadatelům 134,5 milionu, dalších téměř 233 milionů mu pak přikázaly zaplatit na základě žalob soudy. Nejčastěji se jedná o odškodnění za újmy za průtahy a nepřiměřenou délku soudního řízení, nezákonné trestní stíhání, vazbu ale i za chyby exekutora či notáře.
PR 01

_________

 Tak - to máme omyly.

A kolik stály justiční naschvály ?? Ty se nesledují ?? 

A ještě jednu skutečnost by si měl laskavý čtenář uvědomit, pokud neví, jak probíhají soudy proti státu : Pokud by rozhodovala nezávislá soudní porota, a ne blb v taláru, závislý na ministerstvu spravedlnosti (tedy Vaší protistraně), byla by ta přiznaná částka - velmi hrubým odhadem - pěti až desetinásobná. 

Protože naprostá většina zamítnutých nároků je samozřejmě oprávněných a opodstatněných - jen je ti hajzlové nechtějí proplatit, aby je pak náhodou po nich někdo nevymáhal... 

A nejlepší finta, na kterou přišli, aby nemuseli nic platit : Ať je porušení práva jakékoliv, MUSÍ  podle nich  VŽDYCKY  stačit OMLUVA.  Takže odškodné se pak už nepřiznává. Z téhož důvodu - aby nemuseli nic platit. 

Pokud si to srovnáte s tím, když po Vás chce něco stát nebo máte něco platit Vy jemu - jak se zásadně nic nepromíjí, všechno v nejvyšších možných sazbách - a ještě k tomu úroky a různé poplatky jako kráva - pak vidíte, co znamená u nás "rovnost před zákonem". 

 

_____________________

_____________________