Právní poměry v zemi jsou neudržitelné

  • Vytisknout

Dopis předsedovi ÚS. "Nečekám odpověď, ale abyste nemohl říci, že jste o tom nevěděl..."

předsedovi Ústavního soudu
JUDr. Pavlu Rychetskému, dr. h. c.
Joštova 625/8
660 83 Brno – střed
 
 
elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


na vědomí dalším příjemcům


26.8. 2019
 
 


Vážený pane předsedo,
 
 
Nereagoval jste dosud na mojí zprávu ze dne 16.6. 2019. Předpokládám, že jste nenašel slova, kterými byste okomentoval stav justice, o kterém jsem Vás informoval.

Vašeho komentáře ke stavu justice jsem se nedočkal, avšak měl jsem možnost seznámit se s Vašimi komentáři, které se týkaly různých dalších témat.

Justice přitom pokračuje v systematickém likvidování nepohodlných osob, zejména těch osob, které se dožadují reforem justice.

Útoky na svobodu slova, cenzura, a likvidace všech institutů chránících demokracii pokračuje. To vše za přihlížení představitelů naší země.

Hodnota Ústavy a zákonů byla ponížena na úroveň toaletního papíru. Je dnes veřejně známo, že zákony platí v povinnostech pro „obyčejné“ občany, v právech a nárocích pro „vyvolené, podplácející, mafii, potom ( aby se neřeklo ) pro některé občany – ovšem v žádném případě pro osoby nepohodlné .

Nově jsem se dočkal na Magistrátu hl.m. Prahy otázky, proč se já a člověk, kterého jsem doprovázel, z České republiky neodstěhujeme, když je to tady všechno tak špatné.

Nečekám, že byste mi jako zkušený muž vysvětlil, zda si mám takovou otázku vysvětlit jako „náznak“ povolení k zahájení řízení o vystěhování z České republiky, a tedy jestli mi „bylo blanketně dovoleno v budoucnu emigrovat“, ale pro případ, že byste podobně uvažoval, tak si dovoluji poznamenat, že ke stěhování nevidím důvod.

Preambule naší Ústavy říká : „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky“

Principy právního státu jsou pro mne  a stovky podobně pronásledovaných občanů naší země, na jejichž přátele, rodiny, spolupracovníky a další s nimi v kontakt přicházející osoby dopadá represe státu organizovaná současnou garniturou a s ní spolupracující mafií vším.

Jsem přesvědčen, že stěhovat by se měli z naší země ti, kdož principy právního státu zneužili k vlastnímu prospěchu a převzetí státu, o jehož budování se fakticky ničím nezasloužili. Stěhovat by se podle mého názoru měli ti, kdo se zpronevěřili ideálům demokracie, vlastenectví a solidarity se slabšími.

Ústava také říká, že „všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva“. Přitom skutečnost je jiná. Ale to už je Vám známo. Že?

Máme Listinu základních práv a svobod. Práva, která jsou Listinou práv a svobod zaručována, se opět netýkají nepohodlných osob.

Namísto toho, aby se náš stát a příslušné orgány zasadily o nápravu, a sice o ochranu práv osob pronásledovaných pro jejich názory, tak naopak přehlíží bezpráví, kterého se na nich dopouští nejenom stát, ale i mafie. A to je definitivní konec právního státu.

Závěrem Vás chci upozornit také na případ pana Gilberta Mc Crae, který je v současné době vězněn Českou republikou za trestný čin vraždy, kterého se měl dopustit zastřelením narkomana poté, co měl být ( později zavražděným ) uražen. Za propuštění pana Mc Crae se uskutečnila dne 22.7. 2019 demonstrace před budovou Ministerstva spravedlnosti, a další demonstrace se bude konat 10.9. 2019 před ředitelstvím věznice ve Valdicích. Osud pana Mc Crae a důvody, pro které byl odsouzen a uvězněn, přednesl organizátor demonstrace, a seznámit se s nimi můžete i Vy pod odkazem https://youtu.be/qKEEqSYaDN0

Nečekám Vaší odpověď, tuto zprávu Vám zasílám proto, abyste nemohl tvrdit v budoucnu, že jste o ničem nevěděl.

Jindřich Karel

P.O. Box 1
111 21 Praha 1

____________________

____________________ 

  

 Lněnička : Výtka od Šámala :  (Ne že by mu navrhnul kárné řízení za nerespketování závazného názoru Nejvyššího soudu, ale dá mu alibisticky "výtku" za to, že si v rozsudku protiřečil...)

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/soudce-ktery-osvobodil-necesaneho-dostal-vytku-kritizoval-svuj-vlastni-rozsudek-40294355

_____________________

_____________________