Flídr : Nekompetentní vedení soudu nese odpovědnost za ubohost soudců podřízených

  • Vytisknout

Stará známá pravda : Ryba smrdí od hlavy. Je-li nadřízený lempl nebo rovnou zločinec, sotva by pod ním někdo slušný vydržel. A naopak - grázlové se stávají i z těch původně vcelku slušných. 

 

 Starý, dávno řešený problém : Lustrování veřejnosti na soudech. Mnohačetně a již před mnohými roky bylo řečeno, že je to věc zcela nepřípustná. Přesto se znovu a znovu najdou pitomci, kteří to klidně dělají - a další, kteří jim to ještě posvětí, namísto aby je potrestali - ba dokonce vyhrožují oběti persekuce trestním stíháním. 

 

 

 

_____________________

 

KS v Brně

JUDr. Aleš Flídr, místopředseda KS

                                                                                                                                                    K č.j. St 55/2019

               Pane místopředsedo soudu, 

                              Seznámil jsem se s Vaším dopisem ze dne 12.11. 2019 a musím konstatovat, že Váš dopis je zcela skandálním obrázkem naprosté nekvalifikovanosti a neznalosti, nebo ignorance základních právních předpisů, zde trestního řádu především. 

               Soudní řízení – civilní i trestní – jsou u nás zásadně veřejná a nikdo nemá co legitimovat veřejnost, pokud se ta chce jednání coby veřejnost zúčastnit. 

               Je sice možné z hlediska následné použitelnosti svědectví se stran dotázat, zda dotyčného nebudou navrhovat jako svědka, a pokud ano,  pak by ale měla dotyčná strana na místě vysvětlit, proč ho navrhovat bude a co má svědek dosvědčit, případně jaký má k věci poměr – a pokud ne, je zcela nepřípustná jakákoliv další lustrace osob v jednací síni. 

Činí ji ostatně výhradně soudci slabí, kteří mají právem strach z toho, že by jejich ubohý výkon mohl někdo zdokumentovat  či následně kvalifikovaně popsat a zhodnotit. 

Protože se mi něco podobného, čeho se týká Váš dopis, v minulosti opakovaně stalo, odkazuji Vás na soudní spis MS v Praze č.j. 72 Co 402/2016, resp. OS P – 2 č.j. 28 C 31/2015 – 36, kde se řešila tatáž věc, ovšem přihodivší se u OS v Hradci Králové, kde mě dotyčný soudce Vergara Schmuck také vyhodil z jednací síně, když jsem mu odmítnul ukázat občanku. Následně se mi za tento skutek musel omluvit předseda KS v Hradci, který navíc dodal, že zorganizoval školení pro soudce všech soudů 1. stupně z působnosti KS v Hradci, aby jim vysvětlil, že takový postup není nadále možný. 

Poškození státem následně konstatovaly i oba výše uvedené rozsudky a i když mi odškodné nepřiznaly – s tím, že omluva mi musí stačit – o pochybení dotyčného soudce neměl nikdo nejmenších pochyb. 

Vy, koukám, pro JM kraj děláte pravý opak a nejen že dodatečně posvěcujete naprosto nezákonný a zcela nepřijatelný postup soudců z působnosti vašeho KS, ale ještě oběti této justiční zvůle ostentativně vyhrožujete trestním stíháním. 

To je nejen totální právní malost a lidská ubohost, ale také zjevné překročení únosné míry hlouposti soudního úředníka s jednoznačným přesahem do trestního práva právě a především pro Vás, ne pro oběť zvůle.  

Měl byste ze svého skandálního chování a jednání, směřujícího proti Ústavě, zaručující volný přístup občanů k veřejnému soudními procesu, a proti základním občanským svobodám a právům, vyvodit osobní odpovědnost a neprodleně funkci místopředsedy Krajského soudu v Brně opustit, protože na ni v žádném ohledu nemáte – a to, že ji dnes vykonáváte, je možné pouze díky tomu, že justici ovládá Babišova estébácká klika, provádějící otevřenou normalizaci s oporou o takové „kádry“, jako jste právě Vy.                          

S pozdravem                                                                                                             Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                            předseda o.s. K 213

 

 

____________________

____________________