Ženy ve vedení soudů...?? Tragedie...

  • Vytisknout

Jedna malá, leč názorná ukázka, co znamenají ženy ve vedení soudů - v 95% případů.  Aneb : Malá sonda do "argumentů" feministek. 

 Nekompetentnost, zbabělost, neprofesionalita, nesamostatnost... To jsou asi hlavní symptomy ženského vedení, alespoň v případě soudů. 

Také největší chlív obvykle bývá právě na ženských soudech, tedy takových, kde ženy nejen soudí, ale také ten soud "vedou". Chybí jim totiž autorita, schopnost řešit konfliktní situace, vést lidi. A zvláště pak k pořádku a odpovědnosti. 

Výjimky se najdou, ale je jich jako šafránu. V naprosté většině případů je to, jako - viz níže. 

Jak už jsem mnohokráte uvedl, a další a další příklady ze života to jenom potvrzují, ženy jsou - obecně - typické kolonkářky. Vyplňovat kolonky, nic neřešit, nic nerozvíjet, nic neprosazovat - a hlavně se s nikým nehádat. To jsou jejich typické domény. 

Kdo tvrdí něco jiného, lže. Anebo - nechť to laskavě doloží. 

Příklad - viz níže - jsem zvolil i proto, aby každý viděl, kam až takovéto "ženské vedení" může dojít, když dostanou funkci, na kterou nestačí : Bojí se pak i kohokoliv potkat, brzy se budou bát i chodit do práce - a odpovědnost budou házet vždy na někoho jiného. 

Zákulisní anonymní rozrývání - ano, to je typicky ženská doména. 

Bojí se lidí už natolik, že jim nepomáhá dokonce ani jindy osvědčená hradba Justiční stráže, za kterou se dosud ukrývaly (a nejen ony). 

Přiznám se, že už když jsem si tu žádost podával - a ze stránek soudu zjistil, že tam sedí "samý baby", hned mi bylo jasné, že to bude tragedie a že tam nesjpíš nic nevyřídím - ale že to bude až taková hrůza, to mě opravdu nenapadlo. 

Kdysi - jste mohli zajít za předsedou soudu prakticky kdykoliv. Nebyl to problém. 

Pak - už jen "v úředních hodinách". Jenže se časem zjistilo, že úřední hodiny občas někdo využije - a zjistí, že tam pan předseda není - a často dokonce nikdo ani neví, kde je... 

No, tak aby tomu předešli - tak dali všude na stránky, že "jen po dohodě"... 

A jak ta "dohoda" v praxi vypadá - tak to už - viz níže : 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

___________________

Obecně snad patří dodat, že pokud někdo zjevně nezvládá jednání s lidmi a bojí se ho jako čert kříže, nemá na ŽÁDNÉ VEDOUCÍ FUNKCI CO POHLEDÁVAT, natož na funkci předsedy soudu... 

A pokud má někdo představu, že práce soudkyně spočívá v bezkonfliktním vyplňování kolonek úředních dotazníků, měl by z justice co nejrychleji odejít, dokud je čas… A dokud tam nenapáchal nevratné škody. 

 

____________________

____________________