Nepřímé důkazy se rozplynuly jako pára nad hrncem

  • Vytisknout

Prý "justiční omyl" - kde obžalovaný byl odsouzen na základě "nepřímých důkazů" vytvořených policií... 

Přesněji řečeno : Jedním policistou, Janem Ovčáčkem, který vkládal do spisu, jenž nevedl, tzv. "úřední záznamy", všechny proti obžalovanému (Michalu Schneiderovi) - až se ukázalo, že obžalovaný chodil s ženou jeho bratra - a že vůči němu samému vypovídal o tom, že za peníze lustroval podnikatele a firmy z policejních databází. 

Na základě těchto "nepřímých důkazů" byl obžalovaný odsouzen - na 10 let (!!!) - za únos (!!) - a propuštěn až tehdy, když sám našel skutečného pachatele. 

Těchto několik minut výpovědi novinářky Chalupské v pořadu ČRo Plus vypovídá mnohem víc, než by se na první pohled zdálo - a to nejen o justici a policii, ale také o ČRo Plus, resp. i autorech samých. 

Začněme hned na začátku - prý "jeden z největších justičních omylů..."

Kolik už těch "omylů" bylo ??? Vždyť to je pomalu každý měsíc jeden - resp. jeden, o kterém se začne veřejně mluvit.

Osobně jsem si myslel, že když řekli "jeden z největších justičních omylů za uplynulý rok", že budou mluvit o Nečesaném. Místo toho - o Schneiderovi. 

"Omylů" jako sena. Těžko se v nich už vyznat. Nebo : Případů, co se justici "extrémně nepovedly", jak to nazval kdosi jiný ?? 

Obžalovaný odsouzen na základě "nepřímých důkazů" - které už při prvním pohledu se rozpadnou jako pára nad hrncem. 

Nepřípomíná to něco ?

Třeba McCrae byl také odsouzen na základě "nepřímých důkazů" - o jejichž přesvědčivosti si může snadno udělat obrázek každý, kdo si dá tu práci - a vůbec se nad nimi zamyslí. 

Redaktor se správně ptá : Neselhalo jich víc, než jen dva policisti ? Vždyť někdo musel napsat obžalobu, někdo musel vést hlavní líčení, provádět důkazy … 

Ano, selhalo. Selhali samozřejmě - a jako obvykle - všichni. Všichni - za obrovské peníze - jen opisovali nesmysly, vytvořené podjatým fízlem, který měl na obžalovaného vztek. 

A teď, prosím, by se měli zamyslet investigativní novináři sami nad sebou : Copak tohle, co sami popisují, je "omyl"??? 

Podjatý policajt vkládá do spisu smyšlené důkazy, všichni další - státní zástupce, soudce, a asi ne jeden - jsou takoví idioti, že to bezmyšlenkovitě všechno jenom kopírují, ač jejich povinností se nad vším důkladně zamýšlet a zkoumat do detailu - a ti všichni se jenom "mýlí" ?? 

Inspekce MV následně neprokáže policajtům "úmysl" - takže za zmanipulování spisu nebyl nikdo potrestán … 

A tohle všechno je omyl ??? 

Nalejme si čistého vína - které je ze samotného popisu, poskytnutého ČRo, naprosto jasně patrné a snadno prokazatelné : 

Podjatý policajt, který měl vztek na obžalovaného, zmanipuloval důkazy. (= trestný čin zneužití postavení úřední osoby + patrně křivé svědectví). 

Inspekce MV v tom nevidí úmysl (= buďto to jsou naprostí kreténi, neschopní uvažování, anebo - což je daleko pravděpodobnější - chtějí krýt snadno prokazatelnou trestnou činnost policajta, aby ji nemuseli sami vyšetřovat - a obvinit i jeho nadřízené, kteří za to samozřejmě nesli odpovědnost, ergo = trestný čin nadržování, a to za všech přitěžujících okolností vyšetřujícího státního orgánu, který měl činnost vyšetřit). 

Státní zástupce i soudce - idioti, co opisují nesmysly jeden od druhého. Za to berou sto, resp. 150 tisíc měsíčně. Za zcela bezcennou práci na úrovni maturantky. 

Hloupost sice sama o sobě není trestná, ovšem ve spojení s jejich funkcemi - to je zcela jistě obecné ohrožení. A zcela jistě důvod pro kárné řízení. 

A na závěr : Novináři - ti oficiální - samotní. Co zjevné zneužití pravomocí a samozřejmě "selhání" justice (protože ta takhle "selhává" v 95% případů) vydávají za "justiční omyl", přitom musí vědět, že si sami protiřečí. Ani oni totiž nemohou být úplně padlí na hlavu - a asi ani nejsou. Přesto vědomě klamou veřejnost a vykládají jí cosi o "justičním omylu", namísto aby to nazvali pravým jménem : Masové a u nás naprosto samozřejmé zneužití pravomocí státními úředníky, policisty a soudci, k vyřizování si osobních účtů a ke krytí lumpáren a neschopnosti sobě navzájem. Zcela bez ohledu na zákony, služební předpisy - a především - objektivní výkon spravedlnosti. A hlavně - a samozřejmě - ZCELA BEZ POSTIHU. 

Protože ve stejném pořadu, na jeho začátku, měl rozsáhlé komentáře Janek Kroupa k (soukromé) cestě předsedy NKÚ Miloše Kaly a několika poslanců do Peru, kolik prý tento výlet stál daňové poplatníky - poradil bych mu, ať se raději zamyslí nad tím, kolik daňové poplatníky stála tahle lumpárna, za kterou prý "nikdo nemůže" (ergo všichni zúčastnění policajti a soudci jsou pouze blbí a blbost sama o sobě není trestná) - a kolik daňové poplatníky stojí takováto "justice" a její "omyly" každoročně. 

Protože nějaká cesta, třeba i kolem světa, je ve srovnání s tím pouze drobnými na svačinu. 

A ještě jeden závěr z toho plyne : Byli jste křivě odsouzeni ?? Víte o tom, a ví o tom celá veřejnost ?? 

Pak máte jedinou šanci : Najděte sami, ve svém volném čase, nejlépe z kriminálu, skutečného pachatele (ergo udělejte veškerou práci za policajty a soudce sami a ze svých prostředků), stoprocentně ho usvědčte, pak to všechno předejte fízlům, nejlépe za přítomnosti médií, protože jinak to hodí do koše - a pak - snad - můžete doufat, že vás přeci jen pustí.

Na omluvy a odškodné samozřejmě zapomeňte, prostě se všichni "spletli", jak jsme se právě dozvěděli od oficiálních investigativních novinářů - a to se přeci stává … I v lepších rodinách, že ??? 

 

 

 ___________________

 Speciál v 15.10 - 31.12. - čas 15.44 a dále : Markéta Chalupská

 

https://www.mujrozhlas.cz/zive/plus

 

_____________________

_____________________

 

A protože máme Silvestra, tak do nového roku 2020 přeji všem slušným lidem, aby se s českou justicí v tomto roce nesetkali, s policajty, pokud možno, taky ne - a hlavně : Aby se zamýšleli nad vším, co o nich kde slyší (jak vidíte, i oficiální reportáž může skrývat mnohá tajemství), pamatovali si to, dávali si to do souvislostí - a nebylo jim to jedno. 

Možná jste v pozicích, ze kterých zdánlivě nemůžete nic ovlivnit, možná jste dokonce v takových, kde ovlivnit tento katastrofální stav je Vaší pracovní i služební povinností. 

Ale rozhodně všichni, ať jste kde jste, můžete přispět k tomu, že se bude šířit obecné a hlavně pravdivé povědomí o stavu české justice, že se zneužití pravomocí přestane nazývat "omyly" - a že se veřejnost přestane chlácholit zlatým teletem, prý "nezávislé" justice, která je ve skutečnosti nezávislá hlavně na zákonech, objektivním výkonu spravedlnosti a obecně, na lidské slušnosti a křesťanské morálce. 

Tahle země nemá vážnější problém než je její justice, její současný stav, především personální - a čím později bude tento problém řešit, tím hůř především pro občany samotné. 

Tak - hodně zdraví, sil a energie - a společně to posuneme aspoň o kousek dál... 

 

 

P.F.   2020   !!!

 

 

______________________

______________________