Sadovníci vyšli do ulic

  • Vytisknout

Polským neostalinistickým silám přišly na pomoc ty české. Sadovníci prošli Varšavou  - a ČT o tom referovala způsobem, hodným Husákovy normalizace.

 Pokud to netušíte, tak sadovníci nejsou v Polsku ti, co sázejí stromy, ale ti, co sázejí roky nepodmíněně i podmíněně - různým - delikventům. Někdy skutečným, někdy ovšem jen delikventům z jejich - neostalinistického - pohledu.

A někdy za tím nemusí ani být neostalinismus - ale jen nevzdělanost, hloupost, nabubřelost, letitá beztrestnost a pocity zpupné nadřazenosti.

Právě proti takovým přijímá v současnosti polský Sejm nový Zákon o soudech a soudcích, řekli bychom u nás.

Je namířen jak proti reziduím stalinismu v justici, stále tak četným a tak málo a vzácně potrestaným, tak proti hlupákům v talárech, myslících si, že pravda a zákon je to, co říkají oni sami.

A pokud někdo prokáže, že ne - pak, samozřejmě, platí bod 1. - totiž - že pravda a zákon je jen to, co říkají oni sami...

Polská vláda v této souvislosti odmítla jednat s Benátskou komisí, která přijela Polsku za nový justiční zákon vyčinit. Tedy, asi způsobem, jako když paní učitelka vstoupí do třídy a vytáhá za pačesy několik drzých spratků, kteří předtím byli přistiženi, jak lijí barvu na sochu na náměstí.

Benátská komise zapomněla, že je na území suverénního - a hlavně cizího - státu, a ne v neposlušné provincii, kterou přišla ztrestat a zařadit zpět do poslušného šiku budujícího merkelovskou jednotnou Evropu.

A tím, že pohrdla úctou k obětem komunismu, v Polsku zvláště živou, si rozhodně do srdcí Poláků neotevřela. Spíše - naopak.

Připomeňme, že současná polská vláda má ve svých krocích obrovskou podporu veřejnosti, pokud jde o reformu justice, pak obzvláště.

Nikde jinde není tak okatě vidět osamocenost a izolace postkomunistických soudců, jako právě v Polsku.

U nás je to totiž de facto stejné, jen to není tak vidět - a oficiálně se o tom také nesmí mluvit.

A zvláště když pak jeden ryšavý student bohoslovectví usoudil, že u nás je justice nezávislá a demokratická - aniž dokázal říci, jak na to přišel.

Asi proto, aby se polští soudci necítili tak osamoceni - přispěchaly jim na pomoc konzervativní síly z celé Evropy, především pak z neomarxistické EU, v podání Jourové, která před týmiž problémy vlastní země programově zavírá oči a o to usilovněji křičí na Poláky.

Ale i Městský soud v Praze si rád udělal zájezd do Varšavy, aby měl pocit, že "je vidět", když se něco děje - a hlavně : Když to, aby podobné hlasování o podobných zákonech dorazilo i do českého parlamentu, je asi vskutku to poslední, co by si přál.

V naprosto správném přesvědčení, že pro většinu jeho osazenstva by to znamenalo rychlý a rázný konec, minimálně v justici. Ne-li ve společnosti jako celku.

Čeští sadovníci se zatím bát nemusejí - obyvatelstvo ohlupované havlisty a vlivovými agenty justice všude po redakcích totiž ve své většině vůbec netuší, v jakém stavu se česká justice nachází - a ryšavec na Letné je v tom ještě podporuje.

Přesto - je jasné, že vývoj ničím nezastavíš - a stejně jako došly změny započaté Solidaritou i k nám, stejné to bude i se sadovníky.

Lze se jen ptát, kdy...

 

______________________

______________________

 Reportáž z Polska (varšavská demonstrace soudců) : Čas: 16.30 - 19. min :

www.ceskatelevize.cz/.../220411000100111

Jistě zaujme účast českých soudců, správně tušících, že jim by podobný zákon odzvonil rovněž.

A zvláště pak v reportáži zveřejněný Tomáš Novosad. Soudce MS v Praze.

Připomenu jen, že mnohačetně prošel i našimi stránkami - a to v souvislosti se svým rozsudkem ve věci Ferdinanda Peroutky coby údajného obdivovatele Hitlera a omluvy presidenta Zemana jeho vnučce Kaslové, kde se zaskvěl hlubokou historickou neznalostí, dezinterpretací historických souvislostí i celého problému.

Ano, Novosad to pochopil správně (a do Varšavy nevážil cestu zbytečně) : Takoví soudci jako on by opravdu rychle skončili... :-)

k213.cz/.../...

www.k213.cz/JOOMLA/2500-generacni-vymena-soudcu

www.k213.cz/JOOMLA/2457-chatra

________________
Celá reportáž v ČT současně velmi názorně ilustruje "objektivitu", jak si ji představuje současná Česká televize.
Reportáž je podána výhradně z pohledu demonstrujících soudců, jiné názory vůbec připuštěny nebyly - a je potom naprostou záhadou, jak zákon proti nim mohl tak hladce projít demokraticky zvoleným parlamentem.

I natvrdlejší divák z toho musí jednoznačně pochopit, že buďto se polští soudci dostali do naprosté izolace od názorů společnosti, anebo ČT dává prostor výhradně jen názorům, které chce presentovat a které se jí líbí ( a o zásadním vlivu justiční mafie na vysílání ČT zde již bylo řečeno hodně, naposledy v dopise senátorům stran § 213, alias 196).

Obojí je správně. :-)

 

 

____________________

____________________

 

Polsko Jourové :

wpolityce.pl/.../...


Polský Europoslanec Patryk Jaki na Twitteru podal informaci o tom, že vicešéfové Evropské Komise Jourové zaslal dopis, v němž s poslankyní Beatou Kempovou vyzývají k okamžité intervenci ve spojitosti s „dalšími fyzickými útoky francouzského státu proti občanům, a včera i proti právníkům a advokátům na soudě“.

Otevřený dopis zaslaný Jourové a vedení Evropského parlamentu (překlad z polského znění) :
___________

Vážená paní komisařko, vážený pane předsedo,

dne 9. ledna t. r. francouzská policie brutálně zaútočila na právníky, protestující proti vládním reformám, na Apelačním soudě v Paříži.

Proti advokátům, právníků, a také představitelům jiných povolání bylo užito síly.

To bylo již další zneužití funkcí francouzského státu po brutálních pacifikacích protestů tzv. „žlutých vest“.

Takové chování bylo nejen neúměrné ohrožení, ale rovněž flagrantně porušuje základní zákony EU.

Podle čl.11 Charty základních práv: „Má každý právo na svobodu projevu. Toto právo obsahuje svobodu mít názory a také získávat a poskytovat informace a ideje bez vměšování moci veřejné a bez ohledu na státní hranice.“

Naproti tomu v čl. 12 Charty čteme: „Každý má právo svobodně, pokojně se shromažďovat, a také svobodně se sdružovat na všech úrovních, zejména v záležitostech politických, spolkových, občanských, z čehož vyplývá právo každého utvářet odbory a vstupovat do nich v obraně svých zájmů.“

Francouzská vláda použitím síly proti vlastním občanům a právníkům očividným způsobem porušuje výše uvedené principy, na které se odvolává Smlouva o EU i Smlouva ustanovující Evropské společenství, uzavřená v Lisabonu dne 13. prosince 2007.

Chceme zdůraznit, že v současné době se v Polsku koná protivládní protest soudců tzv. „1000 talárů“.

Připomínáme, že podle polské Ústavy (čl. 178) „Soudce nemůže patřit do politické strany, odboru, ani provádět veřejnou činnost neshodující se s nezávislostí soudů a soudců.“

Vzhledem k výše uvedenému článku Ústavy soudci, kteří se účastní protivládních protestů, očividným způsobem porušují Ústavu.

A přesto se polská vláda rozhodla udělit manifestaci (s níž hluboce nesouhlasí) ochrany, i skutečnosti, že nepoužije síly, jak tomu bylo ve Francii.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi navrhujeme neodkladnou debatu v Evropském parlamentu o brutálním chování francouzského státu vůči jeho vlastním občanům a uvalení proti Francii procedury dle čl. 7.

Krom toho očekáváme okamžitou reakci Evropské komise, která má povinnost zakročit na obranu právníků a bezbranných občanů, proti kterým byl podniknut fyzický útok.

V úctě

Beata Kempa a Patryk Jaki
Poslanci Evropského Parlamentu

 

_____________________

_____________________

Sobota v Polsku ....kolem návrhu zákona o soudech dusno a ještě více dusno...

Představitelé "totální opozice" teď v sobotu na televizních kanálech své hlásné trouby TVN obviňují vládu, že prý "odmítá dialog s Benátskou komisí". Že prý Senát ji může pozvat.

Nebudu překvapen, pokud tento slovní obrat užijí česká mainstreamová media. Tedy: Neoficiálně Senát pozvat může koho chce. Jenže TVN zamlčuje, že s Benátskou komisí diskutovala Zemská justiční rada, a že rozhovory probíhaly v normální atmosféře. Rozhovorům se nikdo nevyhýbá, jenže: Benátská komise nepřijela s cílem dialogu, Benátská komise se ohlásila sama, a dle tohoto ohlášení nepřijela s vládou diskutovat, nýbrž vysloveně vládu vyslýchat.

A bez nějakých příprav či konzultace s úřady pověřenými organizací takových přijetí si přivezla hodně dlouhý obsáhlý seznam osob, kterým chce klást otázky, a tento seznam dokonce poslala v dost krátkém čase. Zní to jak jakési předvolání či arbitráž. To už je velice podivné z hlediska protokolárního, vybočuje to z normálního v civilizovaných zemích ustáleného postupu.

Precedent postoje polské vlády (ale tentokrát je to můj názor) mohl být také dán už v roce 2016. Tehdy v podobném sporu polská vláda Benátskou komisi pozvala, v dobrém úmyslu vést diskuse...A co se stalo? Benátská komise věnovala téměř veškerý čas "totální opozici", a členům vlády věnovala pár minut - tehdy jsem na těchto stránkách K 213 o tomto setkání napsal, že se chovala vůči Polsku jak lord Runciman v r. 1938 vůči československé vládě, když tenkrát věnoval čas a pozornost stejným způsobem - henleinovcům. Aneb: "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá".

Před takovými způsoby se nemůže klanět žádná rozumná vláda suverénního státu.

Freeeurope

__________

Reagují na fórech někteří čtenáři i vtipně:

Na ulice wyszły togi, stalinowskiej kasty złogi. Wysiłku włożyli wiela - w miejscu Moskwy jest Bruksela.

(Do ulic vyšly taláry, stalinské kasty sedimenty. Úsilí vynaložily přehršel –  místo Moskvy - Brusel).

Freeeurope

_____________________

_____________________