ZZ - zákeřnost a zhovadilost. Hlavní znaky práce dnešních soudů.

  • Vytisknout

 A zvláště pokud jde o náhradu jimi způsobených škod.

Vyhlašujeme výjimečný stav - kvůli koronaviru !! Uzavíráme soudy !  Nechoďte na soudy, bojíme se vás !! Posílejte všechno mailem !! Takový asi byl vzkaz většiny soudů hned po 13. březnu, některé to stihly ještě dřív... 

V nouzi poznáš - nejen přítele, ale i skutečnou povahu kteréhokoliv člověka. Protože dokud se dotyčný nedostane do nouze, a vy to nemůžete pozorovat, nic o něm vlastně nevíte. 

Díky tomu jsem došel i k nezvratnému životnímu přesvědčení - které bych chtěl odkázat jako vzkaz všem partnerským terapeutům, a především partnerům samotným : Chcete-li partnera skutečně poznat, a to především co do jeho negativních stránek - alespoň jednou se s ním rozejděte. A to tak, aby on (ona) neměl(a) žádné pochybnosti o tom, že je to naostro. A na furt.  Teprve pak budete vědět, s kým chodíte, a jestli to má vůbec nějaký smysl v tom pokračovat. 

Protože pokud se budete jenom vodit za ručičku do cukrárny nebo do divadla - to i ta největší bestie se vydrží na vás usmívat a přetvařovat. 

Řekněme, že se do takové nouze - nebo alespoň toho pocitu - dostaly soudy, jako veřejné státní instituce - při vyhlášení nouzového stavu. Evidentně měly nahnáno, že jsou ve styku s veřejností denně - a že budou první na ráně, pokud jde o přenos infekce. 

A - podle toho se i chovaly. Tak, jak se podle kvality osazenstva dalo vcelku předem čekat. 

O nějaké "službě veřejnosti" už nepadlo ani slůvka, zato o tom, jak moc se velice bojí o své zdraví a životy - to denně. 

Okamžitá opatření na stránkách soudů omezovala činnost soudů - a hlavně přístup veřejnosti - prakticky na minimum, až na nulu - a často šla ještě daleko za vládní nařízení o nouzovém stavu. Ten přece nařizoval, že se sice úřední doba státních úřadů omezuje, ale že alespoň dva dny v týdnu po nějaké určité hodiny by měly mít všechny úřady otevřeno nebo být přístupné veřejnosti. 

Soudy - až na výjimky - nebyly s to splnit ani toto. 

Zato jste se všude dočetli : Posílejte nám podání mailem, budou považována za řádně doručená... 

Uplynulo jen pár dnů, hlavní strach pominul - a co se najednou nedozvíte ?!!! 

Že pokud jste na soud (alespoň na Prahu 2) něco poslali mailem - tak jste jim vlastně NIC NEDORUČILI  !! 

Může tohle napsat seriózní státní orgán ? Anebo jen zákeřná svině, která se napřed třásla před infekcí, a teď, jen co jí otrnulo, zapře i nos mezi očima ?? 

Běžně se takovému jednání říká podvodné. 

Pokud to někdo dělá v base, koleduje si o to, aby mu byl brzy na koupelně rozklížen úsměv do netušených tvarů. 

Pokud to někdo dělá v běžném životě, koleduje si o sociální vyloučení a absolutní izolaci. 

A - Pokud to někdo dělá na soudě ? 

O co si koleduje tam ? 

Tam je to přece běžný standard - co jiného byste od křiváků čekali, že ? 

_________________

Oznámení o ZHOVADILOSTI  soudních osob, podané dnes předsedovi soudu pro Prahu 2 : 

 

_______________

OS P – 2  - předsedovi  soudu

 

OZNÁMENÍ o zhovadilosti soudních osob (Ševčíka a Noska)  a zavinění poruchy

                                   v chodu soudu  senátu 28 C

 

Pane předsedo soudu,

                              Dávám Vám tímto na vědomí výjimečnou zhovadilost jednání dvou výše zmíněných soudních sabotérů – tedy Ševčíka a Noska ze senátu 28 C.

Oba se totiž pokusili sabotovat svoje základní pracovní povinnosti, a to zcela v rozporu s definicí justice jako služby veřejnosti a opory právního státu, kdy v době nouze, za zvláště přitěžujících okolností, ignorovali svoje základní povinnosti při vyřizování úředních podání, fungování soudu ztěžovali a znemožňovali a poškozovali tak cíleně a promyšleně právní stát a jeho obyvatelstvo, a to v organizované zločinecké skupině (tedy senátu 28 C, postupujícího podle stejné – sabotérské - instrukce).  

Obě výše zmíněné  soudní osoby (Mgr. Ján Ševčík a Mgr. Miroslav Nosek)

se pokusily o sabotáž činnosti soudu v době výjimečného stavu, kdy první zneužil úředního postavení k šikanování účastníka řízení bezdůvodným vyžadováním naprosto nesmyslných podkladů, které nakonec prokazatelně vůbec nečetl, neznal jejich obsah a neřídil se jimi a rozhodnul proti nim, ale i proti rozhodnutí nadřízeného soudu ve stejné věci, pro něj závazného – a  druhý se následně pokusil zabránit projednání odvolání, aby tyto skutečnosti nevyšly najevo smyšleným “zdůvodněním” o údajném pozdním podání podání, a to dokonce při zneužití okolností výjimečného stavu, vyhlášeného vládou kvůli stavu pandémie, tedy se zneužitím nařízení vlády a Opatření předsedy soudu na Praze 2 ze dne 16.3. 2020 č.j. Spr 2009/2020.  Jinými slovy :  za mimořádných, a zvláště přitěžujících okolností, zakládajících podstatu trestného činu sabotáže, kdy oba dva způsobili poruchu v chodu soudu.

Jako takové jsou tyto osoby nadále v justici zcela nežádoucí, a to i v jinak pokleslé justici české, a to jak pro celkově mizivé právní vědomí, tak především pro celkovou zavrženíhodnost své zvrácené morálky, typické leností, zbabělostí, lajdáctvím a prospěchářstvím, a také vzhledem ke stylu myšlení, který je možno označit za hovadský a zhovadilý, jednoznačně neslučitelný s definicí úřední osoby, natož zaměstnance soudu.

 Současně mám za to, že není možné, aby tyto zvrácené osoby dospěly k těmto úchylnostem  samy o sobě, protože za ně někdo odpovídá a někdo je má při práci vést, kontrolovat a řídit -  a že tedy k nim byly minimálně částečně navedeny, přičemž je zřejmé, že celý senát 28 C je do té míry tak výjimečně hovadský, že zcela vybočuje i z ubohých standardů jinak naprosto pokleslého a zvráceného soudu.

Proto trvám na tom, aby těmto osobám bylo napříště zabráněno ve styku s veřejností, zejména jim bylo znemožněno o čemkoliv nadále rozhodovat ve věcech účastníků řízení, a aby byly neprodleně předány k trestnímu stíhání pro trestný čin sabotáže v organizované skupině a za nouzového stavu.

Současně žádám, aby za jejich činnost byla vyvozena odpovědnost vůči předsedovi senátu 28 C, který za ně plně odpovídá.

Podotýkám, že jako předseda soudu jste zodpovědný za řádný chod soudu a za dodržování vlastních nařízení, zvláště pak v souvislosti s výjimečným stavem, ať už vyhlášeným z jakékoliv příčiny a že rovněž zodpovídáte jak za vzdělání a morální kvality soudních osob, tak také za zaviněnou poruchu v chodu soudu, zvláště v době mimořádných opatření.

S pozdravem

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

______________

Nad rámec uvedeného, nutno ještě doplnit - čerstvou předchozí zkušenost : 

 

Soudkyně Pelišová mi - namísto postoupení dovolání dovolacímu soudu - vyměřila soudní poplatek. Kouknu do spisu - a vidím, že to již podruhé - !! (na ten první  údajně probíhá exekuce). 

Chtít něco zaplatit 2x - vždy byl, a i nadále stále je - PODVOD

Tak jsem na ni podal trestní oznámení. 

Asi pochopila, že jde do tuhého, a tak reakce přišla skoro hned : Poslala opravné usnesení - a - Prý nešlo o soudní poplatek z řízení, ale z dovolání...

Aby to nebylo tak nápadné, tak výše poplatku zůstala - kupodivu - stejná - což je tedy asi nejlevnější dovolání v celé Praze (poplatek za soudní řízení činí 4 tisíce, to ho oproti loňsku zvedli ze dvou, na dvojnásobek - ale za dovolání vám klidně naúčtují 14 tisíc, i víc...)

Ale - když by mohlo jít o trestnou odpovědnost soudce - tak to najednou můžeme i výrazně slevit...  

 

 

 

 Čili : Abychom si to ujasnili : 

 

Za pouhých 14 dnů (!!!) na jediném soudě (!!!) - tom, co má správně odškodňovat škody, způsobené státem, především pak bezdůvodným trestním stíháním - máme tento výsledek : 

Jeden (blbeček) - Ševčík, ač chtěl doložit k žádosti o osvobození od soudního poplatku i každý rohlík, který jste si kde koupili - tak vydá usnesení, kterým prokáže, že ty stohy podkladů, jež si vyžádal a nad kterými vy jste strávili víkend, vůbec nečte - a nemá ani tuchy, co v nich vlastně je. 

Ergo, okatě vám dává najevo, že je naprosto jedno, co doložíte a jaká je skutečnost - on má stejně předem daný a naprosto jasný pokyn : Žádosti zamítat, žaloby tím eliminovat. 

Druhý (blbeček) Nosek - vám bude tvrdit, že soud nic nedostal, když jste mu to - za zákazu pohybu mimo místo bydliště a za stavu zavřeného soudu i podatelny - nedoručili jinak než "jenom" mailem, přesně podle instrukcí v Opatření předsedy soudu... 

A aby toho nebylo málo - tak v (podobném, jiném) případu nová soudkyně - Pelišová -  vám vyměří podruhé (!!) dvojnásobný soudní poplatek, když dobře ví, že na ten první už probíhá exekuce. A že jste stejně měli od začátku nárok na to, aby po vás vůbec nebyl vymáhán. 

Můžete mít ještě někdo pocit, že na tom soudu KOMUKOLIV  jde o něco jiného než o to - se žalob na stát zásadně a i tím nejprimitivnějším způsobem, tedy podvodem, zbavit, stůj co stůj - a zabránit jejich projednávání ?? 

 

A ještě - pro úplnost představy - doplním, o co vlastně - třeba v tom posledním řízení - šlo, aby si čtenář mohl udělat obrázek o hloubce soudní "spravedlnosti" a schopnosti ji vykonat : 

Nejdříve vás státní justice - zcela bezdůvodně, evidentně jenom ze msty - zavře.

Byť "jen" na pár měsíců...  Pak dělá všechno pro to, abyste se nedostali ven ani o minutu dřív, než vás povinně musí pustit - tedy veškeré žádosti (o podmíněné propuštění, o přeměnu druhu trestu, apod.) prostě neprojedná - a nechá je až na dobu, kdy už jste z basy stejně venku.

http://www.k213.cz/JOOMLA/2770-ostrov-absurdity

Když za to chcete odškodné, tak : Nejprve hraje mrtvého brouka - a dělá, že se jí to vůbec netýká - ve snaze o promlčení kratičkých lhůt k odškodnění.

Když tyhle finty dávno máte v malíčku a počítáte s nimi předem,  a nemůžete je přehlédnout, tak vám vyměří soudní poplatky i z doby, kdy se žádné soudní poplatky za žaloby na stát ještě neplatily - a když dobře víte, že máte nárok na prominutí těchto poplatků a požádáte o to - tak vám dá pár pokut za drzost, ty okamžitě předá k vymáhání exekutorům (ti k nim přidají další desetitisíce za nic) - a pak vám sdělí, že jste holt nezaplatil poplatek - a tak se jednat nebude. Zato ale  - stát má za vámi nemalou "pohledávku ze soudního řízení..."

A tím i právo vám - a to i do budoucna - zabavit všechno, co byste kdy ještě mohli teoreticky vydělat, nebo nabýt... 

_________

Suma sumárum : O podstatě věci se - za tři roky - nejednalo vůbec !! Za tu samou dobu vám ale soud stačil napařit několik pokut - za drzost, že jste se vůbec ozvali - a z těch dovodil "dluhy vůči státu" v řádu desítek, později stovek tisíc korun. 

________

Myslím, že právě takhle nějak se chovala Marie Antoinetta - než skončila na gilotině. 

Protože i  vysmívání se  a provokace poddaným mají své únosné meze. 

A ty pro tuhle arogantní justiční pakáž jsou zjevně bezmezné, pro slušné lidi dávno nemyslitelné. 

 

_______________________

________________________