Do svých deprivantů si mluvit nedáme !!

  • Vytisknout

Vzkazuje nám Maruška Domovnice. To tak, abyste si ještě mohli vybírat soudce, co by soudili podle práva !! 

 

 

 ___________

 

 

Vzhledem k hlouposti a vysokému stupni arogance zde vyjádřeného stanoviska, zcela cizímu demokratické státní struktury soudů a fungování práva, považoval jsem za důležité sdělit Marušce Domovnici následující : 

____________

 

____________

 Vážená paní

                                    JUDr. Marie Benešová,

                                    ministryně spravedlnosti

                                                                                                                         K č.j. MSP-227/2020-OOJ-SO/3

 

                                    Věc : Konkurzy na předsedy soudů

Vážená paní ministryně,

            K Vašemu dopisu ze dne 6.5. 2020 je přeci jen nutno učinit alespoň dvě zásadní poznámky :

            Jestliže konkursům na post předsedů soudů je věnována tak maximální pozornost, jak píšete – pak jak je možné, že je v naprosté většině vykonávají zjevně neschopné a nezpůsobilé osoby ? A to nezpůsobilé jak odborně, tak především manažersky a mravně.

A jestliže píšete, že komise se skládá ze tří soudců – a přitom se dotyčný uchazeč uchází o manažerský post – pak jak je možné, že ho vybírají ti, kteří žádnými manažery nejsou, nikdy nebyli a úspěšné vedení čehokoliv nejen nikdy neprokázali, ale ani k němu nemají potřebné vzdělání, o ostatních předpokladech nemluvě ? 

            Jenom namátkou zalovím ve svých nedávných zkušenostech (kdybych šel do hloubky, našel bych podobných případů mnohem víc…), abych popsal ty Vámi pečlivě vybrané… co už asi tím konkursem prošli….

            OS v České Lípě – a pověřená vedením, Ivana Šmakalová – nejen že není schopna zajistit vyřizování běžné opatrovnické agendy, a tedy základní chod soudu, ale ani odpovědět na oprávněné stížnosti, natož je vyřídit. Její nástupce, v bleděmodrém totéž.

            OS v Nymburce – a předseda soudu Jiří Rajm – není schopen zajistit ani výkon vládního nařízení o povinnosti dvou dnů otevření veřejných státních budov a úřadů a veřejnosti zabraňuje v přístupu na soud. O jeho kvalitách coby soudce jsem se opakovaně přesvědčil, jsou na úrovni základní školy, někdy ani to ne.

            OS na Praze 2 – a předseda soudu Libor Zhříval, de facto totéž, co Rajm, pokud jde o zajištění přístupu na soud ve dvou úředních dnech po dobu stavu nouze, a pokud jde o standardní chod soudu – opět totéž, mizivá kvalita výkonu práce fakticky celého soudu, nízké až ubohé právní vědomí soudců, které nemá kdo vést, kdo kontrolovat, kdo motivovat a kdo jít příkladem. 

 OS na Praze 6 – a předseda Karel Steiner – ten dokonce samotné oslovení „předsedo soudu“ považuje za drzou urážku, kterou pokutuje částkou 25.000,- Kč. Mizivé vůdčí a manažerské schopnosti kompenzuje terorizováním veřejnosti (což ostatně např. pro Rajma platí rovněž) – a tudíž by bylo zajímavé vidět např. jejich psychotesty, protože jsem si jist, že vyzrálé a vyrovnané osobnosti to rozhodně nemohu být a na manažerskou funkci tudíž nemají co pohledávat, protože pro ni nemají ani základní předpoklady

            OS v Karlových Varech – a předseda Aleš Fikker : Ten mi naivně tvrdí, že proti prvostupňovým rozsudkům jeho soudu je jen 5% odvolání – abych následně zjistil, že jen v mých vlastních případech bylo odvolání nejen ve 100% případů – ale hlavně že bylo stoprocentně úspěšné. Sám tedy nemá ani základní představu o chodu vlastního soudu, jeho výkonnosti a jeho úrovni, natož aby ji dokázal někam pozvednout.

            OS na Praze 10 – a předsedkyně Jaroslava Pokorná : Ta vůbec ztělesňuje veškeré problémy, spojené s ženským vedením soudů. Bojí se dokonce i schůzky s účastníky řízení (a to přesto, že má k dispozici celou Justiční stráž na Míčánkách), natož v chodu soudu něco konfliktního rozhodnout nebo vyřídit, zejména pokud by se to mělo týkat postupu proti zaměstnancům soudu.

To ostatně platí pro všechny předsedy soudů obecně, pro ty ženské však obzvláště,  ač za výkon soudu a jeho zaměstnanců nesou plnou odpovědnost.

            Mám pokračovat ?

Mohl bych. Soud po soudu, jeden za druhým, prakticky bez výjimky.

Když bych to shrnul několika výstižnými výrazy, pak by asi zněly : Arogance, neschopnost, absence základních předpokladů pro vedoucí funkce, nulové manažerské předpoklady, naruby převrácená představa o službě veřejnosti, většinou i mizivá autorita jak u podřízených, tak u veřejnosti – a Vy mi chcete tvrdit, že tohle všechno bylo „vybráno s maximální pozorností“ ?

Pokud ano, pak to svědčí jedině o kvalitě a způsobilosti těch, co tyto výběry učinili.

Jsou mizivé.

A Benátské komisi to nezapomeňte vyřídit.

Stejně jako konstatování, že názor, že  veřejnosti nic není po chodu justice, která ji má denně soudit a kterou budou mít celoživotně na očích, je názorem hitlerovské diktatury a těch nejvykřičenějších současných diktatur světa.

Chápu, že k nim Váš estébácký vládní šéf má neobyčejné sympatie – a VY zase pochopte, že těmito stanovisky jen prokazujete, že na funkci ministryně justice jste v demokratické společnosti jen naprostým omylem a nemáte pro ni stejné základní předpoklady, jako ti předsedové soudů, kteří byli tak „pečlivě vybráni“.

V jednom bych Vám ale věřil : A sice v tom, že speciálně a pečlivě vybíráte na tyto pozice obzvláště drastické deprivanty, nejrůznější úchyly všech možných zabarvení (Rajm toho budiž názorným příkladem) – protože ti jsou samozřejmě nažhaveně poslušní a nikdy od nich sebemenší vlastní názor, natož snahu o odpor vůči nesmyslům nelze ani v nejmenším očekávat.

Jednání té Vaší komise přeji zmar, protože je zbytečná a škodlivá už teď, což se postupem času jedině dále zvýrazní a prohloubí. 

Jí vybraní kandidáti jsou předem odsouzeni k neúspěchu  a k pohrdání většinovou společností.

            S pozdravem

                                                                                                             Ing. Jiří Fiala

                                                                                                  předseda o.s. K 213 

 

 

_______________________

_______________________

 

 

 

_______________________

Další deprivanti mají zájem.... 

___________

Vést Městský soud v Praze chtějí další dva kandidáti, celkem jich je pět

https://www.ceska-justice.cz/2020/05/mimoradny-vykon-pravniku%CC%8A-muzikare-ziskali-verejne-zakazky-za-vice-nez-miliardu-korun/
 
 
 
______________________
______________________