Tato paní, tahle paní...

  • Vytisknout

Už ani nevíte, co všechno může justiční vrchnost - prý -  urážet... Abyste kolem nich pro jistotu chodili v předklonu a se zatajeným dechem : 

 

 

Městský soud v Praze

Spálená 2

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda soudu

JUDr. Vávra

 

Stížnost na nevhodné chování předsedy OS v Praze 7

Mgr. Romana Podlešáka dle ust. § 164 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb.

 

O d ů v o d n ě n í    s t í ž n o s t i :

Dne 20.7. 2020 předseda sdružení K 213 Ing. Jiří Fiala sděluje předsedovi

Obvodního soudu pro Prahu 7, že soudkyně Iva Kaňáková nepracuje na soudě tak jak

má – přesný popis podivné soudní činnosti související s průtahy v kauzách, dle obsahu

sdělení jde evidentně o stížnost na průtahy soudkyně. Dne 21.7.2020, pod č.j. Ospr

555/2020 předseda OS PHA 7 alibisticky sděluje předsedovi sdružení K 213, že jeho

slova jsou na soudkyni urážející, a proto nic řešit nebude.

Dne 4. 8. 2020 jsem se dotázal předsedy OS PHA 7, o jaká urážející slova se jedná, když

žádná urážející slova v textu Ing. Jiřího Fialy veřejnost respektive čtenáři www stránek

K 213 nenachází. V odpovědi od předsedy OS PHA 7, ze dne 19. 8. 2020, pod č. j. 11 Si

107/2020, se dozvídám, že se jedná o slova, cituji: tato paní … , tahle paní ... včetně

odůvodněného popisu stranné a průtahové nečinnosti soudkyně.

Na Krajském soudě v Brně vedení soudu důvodného stěžovatele na průtah, za který bylo

doposud vyplaceno 260.000 Kč, nazývá drzým kverulantem, vedení soudu nazývá i další

důvodné stěžovatele urážlivě - kverulanty, přesto se nejedná o urážku (navíc vedení

soudu porušuje zákon a stížnost vůbec neřeší).

Konfrontační flagrantní rozpor v závadné práci obou předsedů soudů :

Označení vedením soudu stěžovatele - drzý kverulant - dle předsedy KS v Brně není

urážející

Označení občanským aktivistou – tato paní, tahle paní - dle předsedy OS PHA 7 je

urážející

______

Městský soud v Praze Spálená 2 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předseda soudu JUDr. Vávra Stížnost na nevhodné chování předsedy OS v Praze 7 Mgr. Romana Podlešáka dle ust. § 164 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb. Předseda Obvodního soudu pro Prahu 7 Mgr. Roman Podlešák svým nevhodným jednáním narušil důvěru veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé vykonávání předsednické funkce tím, že alibisticky a lživě osočil předsedu občanského sdružení K 213 Ing. Jiřího Fialu, aby vůbec nemusel vykonávat své předsednické povinnosti vyplývající z ust. § 164 odst. 1, ust. § 172 i ust. § 80 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb..

O d ů v o d n ě n í s t í ž n o s t i :

Dne 20.7. 2020 předseda sdružení K 213 Ing. Jiří Fiala sděluje předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 7, že soudkyně Iva Kaňáková nepracuje na soudě tak jak má – přesný popis podivné soudní činnosti související s průtahy v kauzách, dle obsahu sdělení jde evidentně o stížnost na průtahy soudkyně. Dne 21.7.2020, pod č.j. Ospr 555/2020 předseda OS PHA 7 alibisticky sděluje předsedovi sdružení K 213, že jeho slova jsou na soudkyni urážející, a proto nic řešit nebude. Dne 4. 8. 2020 jsem se dotázal předsedy OS PHA 7, o jaká urážející slova se jedná, když žádná urážející slova v textu Ing. Jiřího Fialy veřejnost respektive čtenáři www stránek K 213 nenachází. V odpovědi od předsedy OS PHA 7, ze dne 19. 8. 2020, pod č. j. 11 Si 107/2020, se dozvídám, že se jedná o slova, cituji: tato paní … , tahle paní ... včetně odůvodněného popisu stranné a průtahové nečinnosti soudkyně. Na Krajském soudě v Brně vedení soudu důvodného stěžovatele na průtah, za který bylo doposud vyplaceno 260.000 Kč, nazývá drzým kverulantem, vedení soudu nazývá i další důvodné stěžovatele urážlivě - kverulanty, přesto se nejedná o urážku (navíc vedení soudu porušuje zákon a stížnost vůbec neřeší). Konfrontační flagrantní rozpor v závadné práci obou předsedů soudů : Označení vedením soudu stěžovatele - drzý kverulant - dle předsedy KS v Brně není urážející Označení občanským aktivistou – tato paní, tahle paní - dle předsedy OS PHA 7 je urážející 

_____

Z výše uvedených konfrontační faktů neoddiskutovatelně vyplývá, že předseda OS PHA 7 účelově vykonstruoval urážku, aby nemusel nic řešit. Shrnuto, na KS v Brně se skutečně důvodní stěžovatelé urážejí a předseda soudu Bořek to kryje, a na OS PHA 7 se účelově vykonstruuje uražení, aby předseda soudu Mgr. Podlešák nemusel vůbec nic řešit respektive řádně pracovat, tak jak mu ukládá platný zákon: Citace § 164 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb. „ Zda jde o stížnost, se posuzuje podle obsahu podání bez ohledu na to, jak bylo označeno.” Citace § 172 zák. č. 6/2002 Sb. „ Orgán státní správy soudu je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. ” ● Je veřejně zarážející, že soudkyně Iva Kaňáková se dopustila řady průtahů na obvodním soudě a nezodpovědného předsedu obvodního soudu pro Prahu 7 Mgr. Podlešáka to vůbec kárně nezajímá, ba naopak v řešených stížnostech ji účelově od roku 2015 do roku 2020 podivně omlouvá respektive kryje, tím způsobem, že se sám usvědčuje, že dopouští špatnou správou soudu, aby tato soudkyně byla údajně přetěžována ! Stížnosti na průtah na soudkyni Kaňákovou pod č. j. 2 St 7/2015, 2 St 10/2018, 2 St 14/2018, 2 St 17/2018, 2 St 31/2018, 2 St 35/2018 a 2 St 12/2019 byly soudem vyhodnoceny jako důvodné a tímto na tomto soudě skončilo. Na řádně spravovaném obvodním soudě jeho předsedou by soudkyně Kaňáková už v roce 2015 byla kárně řešena, jako je tomu doložitelně na jiných soudech, aby došlo ke skutečné nápravě ! Žádám předsedu Městského soudu v Praze, aby dle ust. § 126 odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb. zajistil, aby na OS pro Prahu 7 nedocházelo nadále u soudkyně Kaňákové k zbytečným průtahům a tato byla kárně řešena, aby nápady na tomto obvodním soudě byly rozděleny tak, aby se na toto rozdělení nešlo alibisticky vymlouvat vedením soudu, dále aby řešil nevhodné účelové chování předsedy Mgr. Podlešáka, který totálně ignoruje své zákonné povinnosti ve správě soudu, když se na něj obracejí poškození účastníci soudního řízení ! Důkazní příloha: Spis ve věci pod č. j. Ospr 555/2020 na OS PHA 7 Žádost o informace ze dne 4. 8. 2020 Odpověď OS pro Prahu 7 ze dne 19.8.20, pod č. j. 11 Si 107/2020 Rozhodnutí na průtahy způsobené soudkyní Kaňákovou z OS PHA 7 pod č. j. 2 St 7/2015, 2 St 10/2018, 2 St 14/2018, 2 St 17/2018, 2 St 31/2018, 2 St 35/2018 a 2 St 12/2019

Miroslav Stach,  Stěžovatel,  Elektronicky podepsáno ID datové schránky g7my9x7, Miroslav Stach, Husova 5, Brno 

__________

Panu Stachovi bude zajisté odpovězeno, že předseda Městského soudu v Praze, JUDr. Libor Vávra, se cítí velmi uražen tím, že mu nebylo uvedeno jeho křestní jméno - a tudíž nebude na nic odpovídat... 

_____________

_____________

 

Oni i když odpovídají, tak to vypadá  TAKTO

 

OS ČL – Mgr. Roman Koťátko,

předseda soudu                                                           

 

 

                                                                                                       St 6/2020, St 2/2020, Spr 1156/2020

Pane předsedo soudu,

                 K Vašemu dopisu ze dne 3. září Vám jen stručně připomenu, o jaký podvod s PM se mělo – a stále má – jednat.

               V případu 20 P 27/2016 dostala soudkyně Lehmannová plnou moc pro naše odborové sdružení datovou schránkou dne 9.12. 2019. Toho samého dne vyvěsila rozsudek v dané věci na úřední desku soudu, ač měla založenu plnou moc a v ní všechny identifikační údaje, včetně datové schránky. Tvrdila, že žádnou plnou moc nemá, a proto musela vyvěsit rozsudek na úřední desku, později si ještě – pro vylepšení – vymyslela, že plnou moc sice měla, ale prý měla pochybnosti o pravosti podpisu. Z čeho ty pochybnosti měly pramenit, se nikdy nikomu nepodařilo zjistit.

               Pro stručnost zopakuji : Plnou moc měla od samého počátku, lhala, že nemá, pak si ještě přidala, že nevěřila podpisu. Najednou plnou moc má, sama to písemně přiznává – a o její pravosti nemá nejmenších pochyb.

Pak se ptám : Jak to, že mi dodneška nebyl ten rozsudek doručen a z jakého titulu visel na úřední desce soudu, když soud měl k dispozici jak plnou moc, tak i kontaktní údaje zástupce účastníka řízení ?

               Vy jste v předchozím dopise tvrdil, že tato věc již byla řešena, že se k ní nebudete vracet, najednou zase ani nevíte, o jakou věc jde.

               Dám Vám dobrou radu do života : Když nemůžete na tom soudě nic ovlivnit, o ničem nerozhodujete, za nic nezodpovídáte, nic nemůžete řešit – tak to zabalte a jděte domů, protože jste tam naprosto, ale naprosto k ničemu.

               Stejně, jako ti soudci, resp. soudkyně, které jsem zatím  měl tu pochybnou čest poznat.

Šetřte platy, co Vám – zatím – z neznámého důvodu - chodí na účet, protože je budete vracet, žádná práce, natož práce předsedy soudu, za ně odvedena nebyla.

Všem bude alespoň jasno v tom, že ten soud nikdo neřídí a nikdo za něj nezodpovídá a že Vás tam dali jenom jako koťátko na hraní.

S pozdravem

 

 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala 

____________________

____________________