Bělušice : Noční představení

  • Vytisknout

Zprávy tisku a médií o vzpouře vězňů v Bělušicích vyznívají značně odlišně od zpráv přímo ze zdroje. Tedy -  od vězňů samých : 

 

Z oficiálních zpráv to vypadá, jako že v Bělušicích došlo ke vzpouře, jejímž motivem byla rozšířená fáma, že na Moravě propouští vězně domů kvůli Covidové infekci - a že oni chtějí domů rovněž. A dále, že ve věznici je jen jediný vězeň infikovaný Covidem. Izolovaný a pod kontrolou. S tím, že vzpoura byla potlačena. 

Informace od vězňů mluví o něčem jiném : 

Nebyla - a není - to údajně vzpoura, ale - zatím - pokojný protest, probíhající především na ubytovně, kde jsou ubytováni vězni, kteří jezdí  do venkovního zaměstnání, např. třídit balíky do Malešic. 

Někteří se prý - právě v práci - nakazili Covidem, další z toho mají strach. 

Protest tedy nespočíval v nerealistickém požadavku na okamžité propuštění z důvodu Covidu, ale ve vyjádření strachu o vlastní zdraví, které je vážně ohroženo - alespoň to tak vězňové cítí. 

Někteří z nich odmítají jezdit do práce a někteří také chodit do společné jídelny, když mají podezření, že někteří z vězňů, možná i kuchařů, jsou infikováni - a nejsou izolováni. 

Za zjevně nepravdivý údaj označují pak svorně tvrzení Vězeňské služby o tom, že ve věznici je nakažen jen jediný vězeň. 

Podle jejich zdrojů - které ovšem nelze bez spolupráce s vedením věznice ověřit - je nakažených Covidem jenom v Bělušicích 20-30. Jsou prý nejen na ošetřovně, ale také v dírách (kdo byl ve vězení, ví, co je díra - holá samotka, bez vybavení, obvykle ve sklepě, používaná standardně za trest, jako korekce) a dokonce jim bylo vyklizeno celé jedno (přízemní) patro. 

Motivem protestu je strach o vlastní zdraví a život, když protestující vězni mají za to, že přijatá ochranná epidemiologická a hygienická opatření jsou zcela nedostatečná. 

Protesty údajně vypadají tak, že zejména po setmění jsou z oken věznice spouštěna a vyhazována namotaná zapálená trička a textilie. Představení je doprovázeno křikem, že dotyční mají strach o život a z Covidu. 

Skutečností údajně také je, že personál věznice je značně oslaben, když z velké části je buďto v karanténě nebo s Covidem v pracovní neschopnosti. 

Ředitel věznice - v rámci uklidnění - nechal alespoň znovu zapnout horkou vodu, která byla donedávna vypnuta, prý z důvodu šetření, takže nešlo provádět ani běžné hygienické úkony, natož v takto napjaté situaci. 

Večer se očekává další fáze představení, o tom, co se děje uvnitř, však vyčerpávající informace mohou poskytnout jedině zúčastnění, a to jen do té doby, dokud nebudou odpojeny jejich komunikační prostředky. Tedy i pošta. 

Vzhledem k vlastním zkušenostem, kdy dobře vím, že Vězeňská služba mnohokrát lhala, a to i ve svých oficiálních stanoviscích, především pak o skutečnostech, jež jí byly nepříjemné (viz např. moje hladovka na Pankráci v r. 2011), bych se přikláněl věřit spíše popisu vězňů, nežli oficiálním stanoviskům Vězeňské služby - a současně, vzhledem k vysloveným vážným podezřením, apeluji na ministerstvo zdravotnictví, které je, konec konců, zodpovědné za zdraví a udržitelnou epidemiologickou situaci všude v zemi, tedy i ve věznicích, aby na místo neprodleně vyslalo svou vlastní kontrolu, jež by stav ve věznici nezávisle, rychle a věcně vyšetřila, popsala - a hlavně přijala nezbytná opatření, především k nápravě hygienické situace, protože - zdá se - to je hlavní klíč k uklidnění situace ve věznici, i k tomu, aby protesty nepřerostly do dalších vězeňských zařízení. 

Přičemž bych rád podtrhnul, že zejména za situace, kdy se jedná o uzavřené, veřejnosti nepřístupné objekty, je pravdivost a spolehlivost vydávaných informací zvláště kritickým momentem, a pokud se ukáže, že kdokoliv z oficiálních představitelů věznice nebo vězeňství v jakémkoliv časovém okamžiku poskytoval tisku nepravdivé nebo zkreslené informace, měla by být nejen dovozena jeho okamžitá rezignace na jakýkoliv post ve službách státu, ale také trestní odpovědnost za šíření nepravdivých zpráv v době nouzového stavu a ohrožení státu. 

Na rozdíl od oficiální zprávy nemají vězni z Bělušic protesty za ukončené a s napětím lze proto očekávat i dnešní večer. 

____________________

____________________

 

 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/vzpouru-ve-veznici-belusice-musela-zkrotit-az-zasahova-jednotka-40340914#dop_ab_variant=0&dop_req_id=msqAAnTbFpb-202011011214&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

 

____________________

____________________

 

 

 

 

______________________

______________________