Problémy v justici nevidíte jenom vy, soudci

  • Vytisknout

Ostatní jich mají plné zuby. 

Dopis předsedkyni KS v Ústí, která nevidí žádná kárná provinění v tom, když soudce rok nic nedělá, lže a podvádí s plnou moci - a krajský soud o všem skoro od začátku ví, a jenom ho v tom kryje... 

Pro pí Ceplovou - standard, nestojící za povšimnutí. Natož za kárný návrh... 

_________________

KS v Ústí – JUDr. Lenka Ceplová

předsedkyně KS

                                                                                                                                     K č.j. Spr 2726/2020

                                                           Sdělení – Kárné návrhy

 

Vážená paní předsedkyně soudu,

               K Vašemu dopisu z dnešního dne Vám posílám následující odkaz :

                                            Poslanci schválili registr lobbistů. Podpořili i změnu pravidel kárných řízení se soudci i exekutory — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dočtete se v něm, že pan poslanec Benda má za to, že je kárných návrhů příliš málo.

To považuji ještě za hodně slabý a umírněný výraz.

Nejsou de facto žádné, a to ani při nejzávažnějších proviněních soudců. Díky takovým soudním manažerům, jako jste Vy, pan Koťátko a desítky a desítky dalších, kteří mají chod soudů zajišťovat, jsou za něj zodpovědní – a nevidí problém ani tehdy, když soudy dlouhodobě nedělají vůbec nic – vyjma zpracovávání stanovisek o tom, jak nikdy nikdo nepochybil a všechno je – pochopitelně jen pro ně – v nejlepším pořádku

Ve věci soudu v České Lípě a KS v Liberci, kdy první z nich se zjevně fláká a sabotuje svou činnost po dobu delší jednoho roku – a druhý, ač o všech problémech se zapíráním plné moci soudem v ČL včas věděl a nedělal taky nic – jako ostatně i Vy – si nedovedu představit, co už by potom kárným proviněním bylo.

Opakuji a podtrhuji : Soudci chodí rok do práce, berou plat za vyřizování případu, který nevyřizují, přitom lžou a podvádějí jak staří cikáni – a když na to někdo upozorní, tak mu ještě pošlou pokutu v řádu desítek tisíc korun.

               Větší cirkus na kolečkách, za drahé peníze daňových poplatníků, si sotva lze představit.

               Přiznám se, že při obraze tohoto Vašeho působení v roli předsedkyně krajského soudu, který nelze označit jinak než za zcela tristní, vůbec nechápu, jaká byla Vaše role na Krajském soudě v Praze, který zjevně fungoval neskonale lépe.

Patrně tedy ne Vaší zásluhou.

Chodit roky do práce (nebo ani to ne – dnes už sedí všichni doma, údajně na home – officu), tam se flákat, nedělat vůbec nic a brát za to horentní platy, to mohou jen čeští soudci pod Vaším vedením, jinde na světě to není možné, o tom buďte zcela ujištěna.

               Jestliže ani tyhle okolnosti nestačí k tomu, abyste „shledala kárné provinění“, pak jsem si jist, že na takové provinění pod Vaším vedením nestačí vůbec nic – a severočeské soudy se pod Vaším vedením staly luxusními sociálními ústavy pro dlouhodobý pobyt jinde naprosto nepoužitelných lemplů, čehož zrovna Lehmannová a Koťátko jsou zvláště názornými (a odstrašujícími) příklady.

To už nelze ani označit za manažerské selhání, to je katastrofa srovnatelná s tím, jakoby v čele krajského soudu stála zcela nesvéprávná osoba.

Podotýkám, že i Váš předchůdce Dr. Kohoutek byl schopen kárně zažalovat soudkyni, která veřejně prohlásila, že ji žádná Ústava nezajímá.

Tady desítky soudců nezajímá platný právní řád, jehož Ústava je nedílnou součástí – a Vy nikdy nic „neshledáváte“, ani nejste schopna za více než rok zajistit sebemenší nápravu.

Lhaní a podvody jsou zcela neslučitelné nejen s mravním profilem soudce, ale i s morálkou běžného slušného člověka.

Pro Vás to ovšem – nově – žádný problém není. Asi tedy samozřejmost.

Ostatně, nefunkčnost české justice konstatuje celá Evropa, a každý, kdo s ní kdy přišel do styku – jen soudci sami žádný problém nikde nevidí…

Jistě. Pokud jsou na soudech proto, aby ty jim zajišťovaly bezpracný luxusní život, tak pak problémy skutečně žádné nejsou.

               S pozdravem

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                            Za o.s. SPRAVEDLNOST 

 

___________________

___________________

 

 

 

 

____________________

____________________

 

 

________________________

________________________

LEHMANNOVÁ KONČÍ - a kdo zaplatí škody ??? 

______

OS ČL – Mgr. Roman Koťátko,

předseda soudu                                                           

                                                                                                                                     K č.j. Spr 1751/2020

Pane předsedo soudu,

                K Vašemu sdělení ze včerejšího dne o odchodu Lehmannové ze soudu nezbývá než konstatovat : KONEČNĚ  !!

A dovoluji si doplnit poznámku o tom, že soudkyně Lehmannová byla - podle svých výkonů - v důchodu už poslední dva roky, jen jste o tom nevěděli, když jste ji na soudu pořád viděli.

               Nezapomeňte jí při odchodu srazit plat za poslední rok, kdy prokazatelně nic nedělala a zajistit dostatečnou jistotu na náhradu způsobených škod.

Jinak je budete hradit Vy.

               S pozdravem                                                                                                       Ing. Jiří Fiala       

 

__________________________

__________________________

 OS ČL – Mgr. Roman Koťátko,

 

předseda soudu                                                           

                                                                                                                                     K č.j. Spr 1751/2020

Pane předsedo soudu,

                K Vašemu sdělení ze včerejšího dne (10.12.) o současné nemožnosti nařídit jednání ve věci Ashling Kyršové Vám sděluji toto :

               Odvolací soud vydal svoje rozhodnutí 23.9. Nejpozději do 14-ti dnů od tohoto data měl vašemu soudu vrátit spis. Pokud to neudělal, jsou zaviněné průtahy na straně odvolacího soudu – a měl byste je urgovat a řešit.

               K vyřízení námitky podjatosti žádný soud spis nepotřebuje, k tomu mu musí bohatě stačit poslední usnesení odvolacího soudu – a to vytisknout 2x, nebo zaslat e-mailem, není žádný problém.

               Jestliže Lehmannová konečně odešla (věřím, že rovnou do pekel) – tak co s tím jako předseda soudu asi budete dělat ??

               Buďto to neprodleně přidělíte jinému soudci – anebo to budete vyřizovat sám, jinou možnost nevidím.

               Myslíte, že tu nezletilou, nebo otce, nebo někoho jiného zajímají vnitřní problémy vašeho soudu, nota bene za situace, kdy jste měli rok (Vy osobně půl roku) na to, abyste je vyřešili – a nehnuli jste zjevně nikdo prstem ?

               Jinými slovy : Trvám na tom, co jsem napsal v předchozím dopise : Vnitřní problémy soudu mě vůbec nezajímají, Vy jste placen za jejich neprodlené řešení – a tak se znovu táži, kdy bude v této věci nařízeno jednání, mařené už přes rok ??

               A žádám o stanovení jeho přesného data, nejpozději do konce ledna 2021.

               A ještě jedno upozornění : Pokud Vy sám nebudete žádné závěry pro sebe, ani pro jiné vyvozovat, budou je vyvozovat brzo jiní.

               A buďte ubezpečen, že pak už to taková selanka jako na NSS, kde každému jen poklepou na ramínko a pofoukají na bolístku, jestli si při tom projednání náhodou neublížil, nebude.

               A jestli na to vedení soudu nemáte, jako že si to myslím dávno (případ Lehmannové – názorný příklad Vašich manažerských schopností) – tak to včas zabalte, oznamte to Ceplové – a jděte hrát kuželky za Pakistán.

               S pozdravem                                            

 

                                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala       

__________________________

__________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________