POZOR na 2 : Zapletalová, Holanová

  • Vytisknout

To není ta zpěvačka. POZOR  si dejte na dvě křivé soudní znalkyně z Brna, jejichž odborná hodnota je spíše odporná, než odborná. 

 Prosperující syn v péči otce je pro feministický babinec takovým dráždidlem, že to nemohou ustát ani ve dne, ani v noci. A terorizují otce i syna způsobem, jaký by byl hoden zvláštního trestu pro speciální zločince, jež si mají denně prožívat zasloužené peklo na zemi. 

Na objednávku žďárského soudu vystavily tyhle dvě výše uvedené výtečnice "posudek" hodnoty takové, že uráží každého už trochu sečtělého čtenáře. A protože je dobře si takové údaje nenechávat pro sebe, budou tady zveřejněny : 

____________

Mgr. Petr Pospíšil, místopředseda KS v Brně

KS v Brně, oddělení znalců a tlumočníků

                              STÍŽNOST na znalkyně PhDr. Blanku Zapletalovou a MUDr. Martu Holanovou

                              NÁVRH NA ODEJMUTÍ ZNALECKÉ DOLOŽKY a výmaz ze seznamu soudních znalců

 

Vážený pane místopředsedo soudu,

 Podávám tímto stížnost KS v Brně na znalkyni Blanku Zapletalovou,  (jmenována rozhodnutím soudu ze dne 22.12. 1979, Spr 6219/79, se sídlem Oderská 10, 625 00 Brno) z důvodu neprofesionálního zpracování znaleckého posudku ve věci nezl. O. B., ze dne 15.11. 2020, zpracovaného pod pořadovým číslem 801 znaleckého deníku.

Znalkyně nedokázala rozpoznat základní rysy povahy obou rodičů, dokonce je evidentně zaměnila, celé její vzdělání jí nebylo dostatečné k tomu, aby rozeznala vážné negativní rysy v povaze matky, jež ji zatím vyloučily prakticky ze všech činností, do kterých se kdy pustila, ať už profesních, či soukromých.

Už sama skutečnost, že otec žije ve spokojené spořádané rodině a má stálé zaměstnání, zatímco matka je kočovníci bez stálého bydliště, zaměstnání, natož partnerského vztahu a nikde a s nikým nevydrží déle než několik dnů, maximálně týdnů, je i pro laika natolik varující, že by se logicky zaměřil na zkoumání anomálií především v osobnosti matky, jestliže ta má potíže všude, kam přijde – kdežto otec, a následně pak ani syn, jenž je v jeho péči, žádné vážné potíže nikde nemají a se svým okolím vychází v míru a bezkonfliktně.

Znalkyně zjevně pominula i zásadní okolnosti ze spisu, kdy matce muselo být odebráno dítě z péče, když nebyla schopna se o ně nijak postarat – a od té doby, tedy už 7 let, je v péči otce, kde prospívá bez problémů – vyjma útoků jeho matky, která, jsa vyřazena ze společnosti, má spoustu času a přepadá ho ve škole i na cestě k ní, neboť její syn je skutečně tou jedinou hodnotou, kterou ona sama ještě na světě má a představuje.

Znalkyně pomine i tak závažné skutečnosti, že už dvě právní zástupkyně odmítly tuto matku zastupovat, protože jim lhala nebo je osočovala, případně lhala soudu o důvodech výpovědi, kterou s ní spolupráci ukončily.

Chronické lhaní matky, které lze doložit jak ze spisu, tak ze znaleckého zkoumání a dopouští se ho prakticky denně všude, kam přijde a které lze označit za chronické, nechává znalkyně bez povšimnutí, nebo je snad dokonce považuje za normální.

Prolhanou, zjevně asociální matku, pak v posudku znalkyně vydává za „lepšího vychovatele“ nežli otce, jenž se o syna 7 let vzorně stará a pečlivě jej vychovává.

Posudek obsahuje nesmysly a výmysly takového druhu, že jsou patrné (a zarážející) i laikovi na první pohled či poslech, zesměšňují následně profesi soudního znalce jako takovou, vyvolávající nutně dojem, že soudní znalci s kulatým razítkem nemají znalosti ani běžných lidí s trochou zkušenosti z osobního jednání a mezilidskými vztahy.

Co nejhoršího na závěr :

Protože znalkyně zjevně považuje lhaní za běžný provozní prostředek komunikace mezi lidmi, tak jí v záplavě výmyslů matky (jež nijak nezkoumala a automaticky je převzala jako dané skutečnosti) unikla i zjevná pomluva, pro kterou na ni bylo podáno přiložené trestní oznámení – totiž že byl otec odsouzen za úmyslný trestný čin (maření úředního rozhodnutí), což zjevně není pravda, přičemž nepravdivý údaj dehonestující otce, obsažený ve znaleckém posudku, je – podle mého názoru – nejen trestným činem se všemi přitěžujícími okolnostmi (pachatelka se ho dopustila při výkonu povolání jako soudní znalkyně, pověřená soudem, a tedy jako úřední osoba), ale takovým skandálem, že by zasluhoval okamžitý zásah vedení Krajského soudu a odejmutí znalecké doložky této zjevně bezcenné znalkyni.

Žádám Vás o prošetření tohoto případu, zahájení kárného řízení vůči znalkyni PhDr. Blance Zapletalové – a konečně, návrh na odejmutí znalecké doložky této znalkyni spolu s výmazem ze seznamu soudních znalců.

Pokud jde o znalkyni MUDr. Martu Holanovou, platí pro ni totéž, s tím že posudek vystavovaly společně a nesou za něj také společnou odpovědnost.

Žádám o sdělení výsledku šetření a postupu krajského soudu v této věci.

               S pozdravem

                                                                                                       Ing. Jiří Fiala

                                                                          Pověřený zmocněnec odborů SPRAVEDLNOST

 

____________________

____________________

 

 

 Významný to dnes den... 

 

_______________________

_______________________