Tempel a VS : Naschvály si budete platit sami a ze svého

  • Vytisknout

A ne že to za vás budou platit všichni ostatní, jak jste byli dosud zvyklí...

Dopis řediteli Vězeňské služby - ohledně zdůvodnění, proč drží vězně Tempela ve vězení bez rozsudku... A jakou filosofií si to zdůvodňují... 

 

 

Květ za nezákonně vězněného... 

 

Generální ředitelství Vězeňské služby, PhDr. Petr Dohnal, gen. ředitel

Soudní 1a, pošt. přihr. 3,

140 67 Praha 4 - Pankrác.

 

            DOTAZ na právní podklad dalšího věznění Roberta Tempela

(ECHR No. 44 151/12)

 

Vážený pane generální řediteli,

            Vzhledem ke zrušení doživotního rozsudku nad Robertem Tempelem, nar. 1973, Vrchním soudem v Praze se chci zeptat, o co opírá Vězeňská služba svá přesvědčení o legalitě a legitimitě dalšího věznění tohoto vězně (v současnosti v Bělušicích) .

Odvolávky na dřívější odsouzení téhož vězně mi připadají nevěrohodné za situace, kdy Tempel jednak vykonal trest v řádu již přes desítku let, na který v současnosti není žádný platný rozsudek a dále, kdy nástup dříve udělených trestů je bezesporu promlčen, jestliže se jedná o tresty více než 10 let staré.

I kdyby byly dřívější tresty v platnosti, zajímá mě, proč na ně VS nezapočítá trest již vykonaný a vězně okamžitě nepropustí, když jeho další věznění se jeví jako čistý naschvál bez věrohodného právního podkladu a pokud tomu tak skutečně je - a vzhledem ke skutečnosti, že odškodné za křivé rozsudky a bezdůvodná věznění je hrazeno z peněz daňových poplatníků  - musí daňové poplatníky zajímat,  proč se mají později skládat na něčí naschvály, zvyšující už tak vysoké odškodné, které stát musel - a ještě bude muset - vězni zaplatit, a to za neschopnost své justice věrohodně vězně odsoudit. 

Děkuji za odpověď, která bude zveřejněna, aby si mohli všichni daňoví poplatníci přečíst, na co platí daně.

                        S pozdravem

 

Ing. Jiří Fiala

         předseda  sdružení 

___________________

 

 

 

 

___________________

___________________

 

 Vox Populi

___________________

___________________