Má to smysl!

soud_JihlavaAneb: Osvědčený, vyzkoušený - a přece nevydařený -  scénář.

K poměrně zásadnímu - a povzbuzujícímu - rozhodnutí Krajského soudu v Jihlavě (pokud chce být někdo puntíčkařsky přesný, tak Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě) došlo právě v těchto dnech. V jeho potěšujících závěrech spatřujeme nejen osvícenost soudkyně, která ho přímo vydala (JUDr. Eva Fučíková), ale také zúročení letité práce různých iniciativ a občanských sdružení sledujících dodržování práv rodičů, zejména pak otců na výchovu jejich dětí, a pochopitelně v první řadě našeho sdružení.

O co šlo.

Řekněme - justiční klasika.

Asi si většina našich příznivců a čtenářů stránek ještě bude pamatovat naše vítězství ve Žďáru nad Sázavou ohledně střídavé péče. Bylo to loni v lednu, tedy před rokem. Bylo v tomto ohledu jedno z úplně prvních a také naprosto přesvědčivých. Nepříliš vlídně se tvářící soudkyně byla zcela převálcována našimi argumenty, kterým protistrana nedokázala nikterak čelit a dostala se do hluboké defenzívy - a kupodivu to zabralo. Jak na soudkyni, tak i na mladou sociální pracovnici, která dokonce připustila, že se z mého vystoupení mnohému přiučila.

Soud tedy rozhodnul ve prospěch střídavé péče. Jak se ukázalo - dosti předčasně, resp. hned vzápětí narazil na stav značně opožděných ostatních okolností, které ještě na takovou změnu nebyly připraveny, především pak ne po psychické stránce.

Mě hned vzápětí nato zavřeli, takže síly reakce nabyly vrchu.

Odvolání už proběhlo beze mne - podle toho taky vypadalo - a krajský soud střídavou péči zrušil jako minimálně předčasnou.

A matka vycítila svou příležitost, kterak vzít otci a vůbec protistraně vítr z plachet. Ostatně, feministických - a štědře státem placených - spolků je u nás jistě dostatek, takže nemusela pro radu daleko.

A rada byla na světě!

Co jiného - než sexuální zneužívání dětí otcem! Jak jinak, když otec vítězí a spor se přestává vyvíjet podle matčiných představ, že?

Měla smůlu, že šlo o kluky. Přeci jen, vymyslet si, že otec zneužívá vlastní syny, je o dost horší, než to tvrdit u dcer, tomu se jaksi věří snáz.

Nicméně, když je "dobrá vůle", i syny lze zneužívat, jak nám matka - a po ní ještě mnozí - předvedli. Prý tím, že jim otec strká prst do konečníku. Podobnou blbost jsem sice v životě neslyšel, natož že by se tím někdo uspokojoval - a že jsem (třeba v kriminále) nejrůznějších deviantů viděl dost - ale matce se přece automaticky věří všechno, že?

Zvlášť pokud se narazí na dostatečně hloupé státní úředníky - a těch všude je!

Takže najednou nás vedoucí OSPOD (ve Velkém Meziříčí) už ani nechtěla pustit do spisu, abychom se podívali, co tam vlastně matka skvělého nalhala, a už pilně smolila návrh soudu na vydání předběžného opatření - to si podala i matka - a soudkyně to jako správná alibizující úřednice vydala.

A že se otci omezuje styk tak, že děti u něj už nesmí zůstat přes noc a přes večer, kdy se koná hygiena (co to je za alibistickou blbost, to si každý snadno domyslí, protože kdyby je skutečně chtěl zneužívat výše popsaným způsobem, tak jim samozřejmě může ten prst do zadku strkat i v pravé poledne), ale že je musí vždy na večer předat matce.

To znamená - praktické zničení styku o prázdninách a vůbec o všech delších svátcích či na jakékoliv delší období, kdy ale jedině je možno pouto mezi dětmi a rodiči nejen rozvíjet, ale vůbec udržovat.

Soudní jednání sice bylo nařízeno hned vzápětí, ale jak je u nás zvykem - nejprve provést nějaké svinstvo a pak se mu zdálky vyhnout - o sexuálním zneužívání dětí se nejednalo vůbec a soud se zoufale vyhýbal všemu, co by k němu vedlo.

Nijak nereagoval ani na můj návrh, nechť si vyžádá názor soudního znalce, zda vůbec nějaká taková úchylka existuje, neboť já jsem o ní ještě neslyšel, a to - jak říkám - jsem už za ta léta opatrovnických sporů viděl a slyšel ledasco.

A právě proto, že jsem ledasco slyšel a viděl, připravil jsem také otce na - řekněme - "dramatický scénář", kdy také svou nevinu může pracně vysvětlovat už z vazby (viz kauza Štička) a se svým vedoucím místem se může rozloučit jednou provždy.

No, dlužno říci, že "orgány činné v trestní řízení" kupodivu udělaly - alespoň v tomto ohledu - pořádný kus cesty vpřed. Hlavně - udělaly to nejdůležitější - zachovaly si chladnou hlavu. Otce do vazby nestrčily, nechaly ho na svobodě a po vysvětlení, jak co bylo a že dětem jen utíral zadek, jak se to běžně všude děje, dospívají k závěru, že věc odloží.

A právě do toho přišlo usnesení z Krajského soudu v Jihlavě - a to zcela šokoující. Pro matku jistě, ale i pro nás, byť - zcela výjimečně - v pozitivním duchu.

Předběžné opatření navržené matkou se ruší, neb k němu není žádný důvod, odvolání otce (zpracované K 213) bylo důvodné a zcela se mu vyhovuje. Takže se styk vrací do předchozích kolejí, ve kterých už předtím fungoval.

A můžeme se, tedy - po roce prodlevy - vrátit k původnímu tématu střídavé péče, která byla křivým obviněním matky zcela smetena ze stolu.

Ba, co víc - můžeme se těšit i na druhou, zajímavější část trestního řízení - a sice trestní oznámení na matku pro křivé obvinění, které by - konec konců - mohlo být důvodem i ne pro střídavou, ale už rovnou pro výhradní péči otce.

Vždyť co s matkou, která namísto prospěchu dětí jenom ve dne v noci sní o tom, jak se zbaví bývalého manžela a otce dětí, když na něho něco vymyslí a křivě navleče, jak dětem zkazí život, když je připraví o jednoho z rodičů - a hlavně to už v praxi rovnou i dělá, když se nerozpakuje kvůli svým smyšlenkám tahat zdravé děti zbůhdarma po nemocnicích, různých "znalcích" a vyšetřeních.

Ve Žďáru to tedy nevyšlo - a Profem utřel nos. Jako ostatně všude stále častěji.

Skýtá to naději - a hluboké přesvědčení - že ta naše práce má smysl a že dlouhodobě přináší výsledky, byť za to platíme obrovsky vysokou cenu. 

Protože ještě před pěti lety by to vypadalo takhle: Otce by zatkli, strčili do vazby, tam by pobyl půl roku nebo víc, pak by se sice nic neprokázalo a zase by ho zprostili, ale současně by konstatovali, že vazby k dětem už jsou natolik narušené, že nemá smysl je obnovovat - a zakázali by mu styk s vlastními dětmi.

Takže matka by nakonec slavila kýžené vítězství tak jako tak.

A trestní oznámení na ni pro křivé obvinění by se - jak je u nás tradičním zvykem - nikdy nevyšetřilo.

Protože usnesení z Jihlavy bylo - obrovskou rychlostí - doručeno už včera, tedy v pátek, tráví v současnosti otec víkend se svými dětmi již po staru. Nebo - po staronovu. Tedy že jsou i na noc a na večer s ním. A ne aby je ponižujícím způsobem vracel na noc matce jako ten, kdo je ani neumí převlíct do pyžama.

_____________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.