Nejen pro připomenutí...

Právě přede dvěma roky, v pátek, 9. dubna 2010,  byl cestou na vlak, před nádražím v Nymburce, zatčen předseda K 213 Ing. Jiří Fiala.

fiala-soud-10_6_2010_00

Následovalo 69 dnů nezákonné vazby na Ruzyni, propuštěn byl 16. června téhož roku. Zatykač tehdy vydal soudce Koudelka z Kladna, který také v krátkém čase po zatčení zorganizoval zinscenovaný proces proti nejen předsedovi sdružení, ale i ostatním  účastníkům blokády státního zastupitelství v Nymburce z listopadu 2008 - tedy v té době před rokem a půl.

Soud na Kladně stál za to a asi již vstoupil do historie české justice - neboť přepadová jednotka těžkooděnců proti neozbrojenému a pokojnému občanskému sdružení, potažmu ukázněným návštěvníkům soudu, to justice do té doby ještě nezažila a nepředvedla.

Všichni obžalovaní byli za to, že se snažili znemožnit "práci" státních zástupců v Nymburce, kryjících trestnou činnost jiných státních struktur a odvolali je proto z funkcí  a odmítli je pustit do budovy státního zastupitelství, také odsouzeni, padly 4 podmíněné tresty - a jeden nepodmíněný, pochopitelně u předsedy sdružení, který byl - vzdor výpovědím "spolupachatelů", kteří uvedli, že se akce zúčastnili sami, dobrovolně a nikdo je k tomu nepřemlouval - označen za organizátora a iniciátora celé akce, a proto také "exemplárně" potretán - půlročním nepodmíněným trestem.

Justice se (dodnes) nedokázla nijak vypořádat se skutečností, proč vlastně odsoudila jenom 5 pachatelů , když jich bylo celkem 6 - a ten poslední (Ing. Štefek) se nejen neskrýval, ale ke své "trestné činnosti" se ještě hrdě hlásil, což - pravda - nebývá zvykem a soudce to také řádně zaskočilo. Nikdo to nedokázal ani předtím, ani potom nikdy vysvětlit - proč jeden z pachatelů nikdy postaven před soud nebyl, ač se akce prokazatelně rovněž účastnil.

Mimochodem to ale výmluvně vypodívá o tom, koho chtěla justice odsoudit a potrestat především, bez ohledu na důkazní situaci.

Když věc převzal - po odvolání obžalovaných - Krajský soud v Praze, nejprve - po chvíli otálení - propustil z vazby předsedu sdružení a poté ho žádal, jestli by nebyl tak laskav a nedodal proti sobě nějaké argumenty či důkazy, že soud totiž žádné k dispozici nemá.

Nato promptně zareagoval advokát obžalovaného Mgr. Kutěj a připomenul soudu, že ten je povinen prokazovat obžalovanému vinu, nikoliv že bude před ním obžalovaný prokazovat nevinu či ještě dodávat soudu důkazy svědčící v jeho neprospěch - a že pokud soud žádné takové důkazy nemá, jak sám připouští, tak nechť se podle toho také zařídí a obžalovaného zprostí obžaloby.

Krajský soud to - kupodivu - po chvíli váhání také skutečně udělal, byť ve svém zdůvodnění zprošťujícího rozsudku nenechal na obžalovaných - a především na předsedovi sdružení -  nitku suchou. Učinil tak v neveřejném zasedání, aby obžalované samozřejmě připravil o triumf vítězství, které se tak odbylo neveřejně, vlastně jen doručením dopisu, o kterém nikdo nevěděl (zatímco zatýkání a prvotní proces s obžalovanými plnily titulní stránky zejména regionálních novin, tedy Nymburského a Kladenského deníku, a to ve výrazné úpravě).

Zveřejnění zprošťujícího rozsudku v témže tisku se sdružení K 213 nikdy - vzdor opakovaným urgencím - nedomohlo a žádný z novinářů najednou nedokázal vysvětlit, proč už nepíše o kauze, kterou slibovali sledovat až do konce a podrobně o ní referovat.

Vysvětlení je totiž nasnadě - protože se už nehodila do krámu, ba navíc poskytovala nebezpečný návod pro ostatní, že totiž zablokovat státní zastupitelství, samo páchající trestnou činnost nejčastěji,  napříště projde už maximálně jako přestupek. A na zveřejnění takové judikatury mocní opravdu zájem neměli.

Přesto, pokud by měl někdo za to, že případ skončil happy endem, nesdílíme tento názor.

Je sice pravdou, že obžalovaní byli posléze všichni osvobozeni, ale - nikdo z organizátorů štvanice proti občanskému sdružení, jež jen zákonně využilo svých nezadatelných občanských práv, ba povinností upozornit na páchání trestné činnosti a podle svých možností jí také zabránit, nebyl dodnes potrestán.

Všichni dál sedí, kde seděli předtím a jsou stejně špatní, jako byli předtím, nebo ještě horší. Pravda, s výjimkou Koudelky samotného - ten nesedí, kde seděl předtím, ten už sedí na Krajském soudě v Praze, asi odměnou za zprasený případ. Má to hovado ještě tu drzost, že podává na předsedu K 213 další trestní oznámení - a to ještě v současnosti - prý pro "pohrdání soudem", když ten se ho při braní do vazby otázal, ze kdy má poslední aktualizované psychiatrické vyšetření a při hlavním líčení prohlásil, že není povinen poslouchat výplody psychopata a nechal se eskortou odvést z jednací síně do sklepní kobky, kde vyčkal konce soudního jednání.

Má tu drzost i státní zastupitelství v Kladně (jistá Nina Brozová), ačkoliv ví, jak dopadli jejich kolegové z Nymburka, že tato trestní oznámení "šetří" a nejen že otravuje život nevinné oběti justiční zvůle, ale ještě jí sděluje nová "obvinění" pro pohrdání soudem, ač před ním prokazatelně stála bezdůvodně, ba nezákonně a ač je každému soudnému člověku jasné, jak taková obvinění skončí a že jsou předem odsouzena k nezdaru, tedy k zamítnutí a založení.

Aby toho nebylo málo, po vazbě a zprošťujícím rozsudku v r. 2010 následovala další - v pořadí již čtvrtá - vazba v r. 2011, ale o té píšeme v rámci reportáží z Míčánek od soudce Blázny a je dosud žhavou současnotí, neboť věc nebyla ukončena.

Ta také byla daleko horší a hlavně delší nežli ta předchozí, jakoby Městský soud v Praze chtěl ukázat Krajskému, "jak se to správně dělá", když je potřeba Fialu zavřít, protože tento jim už neskutečně pije krev. Ale to už je zase další kapitola.

Nicméně, je neoddiskutovatelnou skutečností, že počínaje 9. dubnem - a až do půlky června - předseda K 213 již dva roky neviděl jaro jinak než přes mříže.

I proto máme za to, že to letoší by si - po dvou letech - měl užít zase naplno.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.