ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Dopis premiéru Topolánkovi

v Praze, 11.09.08

Premiér má jednoho slepého, hluchého, a hlavně zbabělého ministra. Ví o tom ?  Co s ním bude dělat  ?
vážený pan

Ing. Mirek Topolánek,

Vážený pane premiére,

nevím, zda jste při svých návštěvách jednotlivých ministerstev zjistil, že máte (alespoň) jednoho slepého, hluchého a navíc neskutečně zbabělého ministra. Pokud jste to dosud nezjistil, dovolím si Vás upozornit, že jím bezesporu je RNDr. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí.

Skandál, který způsobil českému státu jmenováním Lenky Pavlové do funkce ředitelky Úřadu pro mezinárodně - právní ochranu dětí v Brně, skutečně nemá obdoby,a to nejen v České republice, ale i v rámci celoevropské.

Stručně řečeno : Pan Nečas důkladně rozvrátil funkční a mezinárodní úmluvy respektující úřad způsobem, který se dá přirovnat jedině k působení vysazené záškodnické jednotky a který poslání tohoto úřadu - tedy ochranu dětí v mezinárodním kontextu, zejména před únosy jedním z rodičů - definitivně znemožnil.

Lenka Pavlová je osobou psychicky labilní, vyznávající tajemno, nadpřirozeno a je členkou různých satanských sekt. Už tenhle fakt sám o sobě by v normálním státě stačil k tomu, aby byla z výkonu jakékoliv státní funkce spolehlivě vyloučena.

Lenka Pavlová se už v době, kdy se účastnila konkursu na toto místo, masově dopouštěla rozsáhlé trestné činnosti, a to jak krytím trestné činnosti matek, směřující jak proti otcům dětí, tak zejména proti vykonatelným rozsudkům, tak i trestnou činností vlastní, kdy tyto matky instruovala, jak obejít zákon, slibovala jim beztrestnost za jejich kriminální delikty, a také jí to ve velké části případů vycházelo.

Proč ? Proč jí to vycházelo, proč nebyla nikdy trestně stíhána, ač o její trestné činnosti existovaly četné nezvratné a nezpochybnitelné důkazy ?

Tak na to se, pane premiére, laskavě zeptejte svého ministra spravedlnosti (rovněž Váš spolustraník z ODS), proč státní zastupitelství nestíhá trestné činy, o kterých se dozví, pokud je páchají matky (pokud by se totiž něčeho jen vzdáleně podobného dopustil otec, putoval by ihned do vazby, jak mohu doložit vlastním příkladem).

Zeptejte se i předsedy České advokátní komory (ČAK), proč nikdy Pavlovou nevyloučili z advokacie, ač o hrubém porušování morálního kodexu právníka nebyly žádné pochybnosti.

Jedině slepý a hluchý ministr by jmenoval - bez konkursu - do takového místa osobu, o které tohle všechno musí vědět, případně není problém si to zjistit.

Jedině slepý a hluchý ministr by nepochyboval o správnosti své volby, když ihned po jmenování dotyčné do její nezasloužené funkce vypuknou demonstrace a blokády, o nichž 14 nepřetržitě hovoří veškerá média.

A jedině neskutečně zbabělý ministr by chodil do vlastního ministerstva zadním vchodem, pod početnou ochrankou, poté, co  se mu demonstranti, které hrubými urážkami vyprovokoval, přesunuli před jeho vlastní ministerstvo.

Nevím, pane primére, co máte tak zásadního na práci, že o  tomhle nevíte nebo vědět nechcete a hlavně že připustíte, aby tak důležitou státní funkci, která vlastně představuje tvář republiky před četnými zahraničními orgány, zastávala psychicky narušená osoba, která sama práva dětí hrubě a masově porušuje (takže není žádný div, že v tom pokračuje i poté, co nastoupila do této funkce).

Nevím, pane premiére, co máte tak zásadního na práci, když necháváte ve funkci ministra, který za tohle všechno nese přímou osobní zodpovědnost, tedy zdaleka nejen přeneseně politickou.

Nevím, pane premiére, proč zesměšňujete vlastní vládu tím, že necháváte na svých vysoce postavených místech lidi slepé a hluché, případně osoby  jednou - či dnes již oběma - nohama směřující do psychiatrické léčebny.

Vláda a jí jmenovaní lidé jsou totiž především - pokud to náhodou nevíte - Vaší vizitkou.

Pokusíte se ji alespoň poopravit ?

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

___________________________

Potvrzení o doručení a další instrukce


Toto je odpověď elektronické podatelny
1. Toto je potvrzení o přijetí Vašeho e-mailu podatelnou.
2. Obsahuje přístupový kód k evidenční kartě Vašeho podání (viz níže).

Sledování stavu podání
1.Stav Vašeho podání můžete sledovat na adrese
http://racek.vlada.cz/asuv/edesk.nsf
2.Po připojení na adresu http://racek.vlada.cz/asuv/edesk.nsf
vyplňte přístupový kód (pomocí kopírování) a klikněte Odeslat

Výsledek podání
3. Do 30 (60) hodin Vám bude zasláno "Autorizované potvrzení o výsledku
podání." Jedná se o vyhodnocení formálních náležitostí podání. E-mailu bude
elektronicky podepsán pracovníkem uvedeným na veřejné desce podatelny.

Poučení:
Toto potvrzení má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření nebyla ověřena. V případě, že se domníváte, že
obsahuje chyby, obraťte se prosím na http://racek.vlada.cz/asuv/edesk.nsf


Datum a cas prijeti Vasi zpravy: 11.9.2008 9:26:24

Predmet Vasi zpravy: Dopis premiéru Topolánkovi

Internetova adresa e-podatelny: http://racek.vlada.cz/asuv/edesk.nsf

Vas pristupovy kod: 1B007C54B42F2C36C12574C10029221C