ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Děláme za vás práci, dejte nám vaše peníze !!

v Praze, 02.11.08

Pan předseda se obrátil na ministra Nečase s naprosto logickým požadavkem : Obrací se na nás stále více lidí, které není shopen uspokojit Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně - dejte nám jeho peníze !!
vážený pan

RNDr. Petr Nečas,

ministr práce a sociálních věcí

 Vážený pane ministře,

                vzhledem ke skutečnosti, že se na nás obrací stále více lidí s problémy, které by měly spadat do agendy Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, což považujeme za logický důsledek jeho naprosté nefunkčnosti, a vzhledem k tomu, že za tento úřad vykonává dnes už podstatnou část jeho práce naše sdružení (naposledy například případy Einara Stromblada a Jana Remka) , Vás tímto žádám o

  přidělení odpovídajících prostředků z rozpočtu Vašeho ministerstva na tuto činnost,

neboť prozatím je zajišťována z velkorysých darů sponzorů či ze zbytků našich vlastních prostředků, což je nadále zcela neúnosné, zvláště pokud si uvědomíme, že suplujeme státní aparát, který se většině lidí jeví v této oblasti jako zcela neschopný a ve svých základních funkcích naprosto selhal.

Naši představu naplňuje

redislokace jedné poloviny současného rozpočtu

Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí ve prospěch našeho sdružení, a to jak co do prostředků mzdových, tak samozřejmě zejména provozních.

Takovýto stav navrhujeme ponechat po dobu jednoho roku, a poté vyhodnotit, který ze subjektů funguje na tomto poli lépe, vykazuje vyšší úspěšnost a na koho se občané raději obrátí. Pokud by se po tomto zkušebním období ukázalo, že je to naše sdružení, plyne z toho jediný logický závěr- Úřad v Brně zrušit a jeho funkcemi v plné míře pověřit sdružení K 213.

            Na Vašem místě bych tomuto – velice rozumnému – požadavku nejen urychleně vyhověl, ale také vyvodil závěry z Vašeho osobního selhání při provozu Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí, neboť stav, kdy jsou nefunkční státní struktury suplovány sdruženími občanů, je v demokratickém světě naprosto ojedinělý.

            S pozdravem

                                                                     Ing. Jiří Fiala 

                                                                  

_______________________________________________

 

Okresnímu soudu v Karviné, pobočka Havířov ,
JUDr. Eva Kupčíková,

 

            Vážená paní soudkyně,

     Obrátil se na nás pan Remek – Vaše č.j. 124 Nc 20/2007 a 124 P a Nc 20/2007 – s tím, že matka dítěte unesla dceru do Irska a že mu Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí neumí pomoci. 

            Máme za to, že v takovém případě má i soud své nemalé možnosti a dozvěděl-li se o takovém případu, může zcela jistě v zájmu dítěte konat i bez návrhu.

            Domníváme se, že pokud matka dítěte odvezla bez souhlasu a vědomí druhého z rodičů dítě do ciziny, čímž znemožnila jeho kontakt s druhým rodičem, na který má právo nejen druhý rodič, ale především dítě samé, prokázala, že není vhodným vychovatelem dítěte a že tudíž svěření dítěte do její péče byl politováníhodný omyl.

            Jsme toho názoru, že by tudíž mohl soud i bez návrhu vydat předběžné opatření o svěření dítěte do péče otce, odůvodněné právě únosem dítěte do ciziny, což by otci jednoznačně ulehčilo jednání s úřady o návratu dítěte do místa obvyklého před jeho únosem.

            Věříme, že možnost takového postupu prověříte, posoudíte a v zájmu dítěte pečlivě zvážíte.

            S pozdravem

                                                              Ing. Jiří Fiala

____________________________________________

K případu Remek:

No, jestli je to Remkova snacha,
tak se bude spíše než v Irsku
pohybovat na oběžné dráze. V tom
případě by dámy, tak často létající
v oblacích, měly k řešení případu
skutečně blíž. :-)
Zdraví
JT

_________________________________________

Vážený pane Fiala,

moc si vážím vaší pomoci,jste první kdo mi dal naději,že se bude v tomhle případu něco dít.

U soudu jsem plakal,že přece není jen tak možné abych svou dceru 4 měsíce neviděl.
Odpověd na tuto otázku jsem nedostal.
Váš dopis pro paní Kupčíkovou mě taky vyvedl z míry.Poprvé mám pocit, že se mi snaží někdo pomoct,v situaci kdy si nevím rady.
Taky nevím jestli mám Váš dopis soudu vytisknout a přepsat jmémo soudkyně a poslat doporučeně,nebo jste tak učilil už vy?
Omlovám se,vím,že neznalost zákona člověka neomlouvá.
Já v podobné situaci nikdy nebyl a bránit se evidentně neumím.
Jste první člověk,který mi dal malou naději.
Moc si vážím lidí jako jste vy,o víkendu jsem s vámi dokázal to,co s úřady nedokážu za celý pracovní týden.
S pozdravem Remek Jan