ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Slovo závěrem

v Košíku, 19.11.08

ještě k dnešní akci v Nymburce.Vážení přátelé,

rád bych tímto a touto cestou poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na dnešní úspěšné akci při uzavření státního zastupitelství v Nymburce.

Uznání vedení K 213 patří samozřejmě především těm, kteří se nebáli akce osobně zúčastnit, kteří neváhali v boji za spravedlnost a právní stát riskovat nejen nějakou tu bouli, ale ani vykonstruovaná trestní stíhání, ke kterým zcela jistě dojde.

Uznání patří našim méně zkušeným členům a zejména pak spřátelené organizaci Asociace za práva rodičů z Plzně, která se akce aktivně zúčastnila a nemalou měrou přispěla k jejímu zdárnému průběhu. Jejich podpory si vysoce vážíme. Stejně jako všech, kteří po zadržení nepodlehli ani panice, ani strachu a statečně odmítali s policií, zneužívající svých pravomocí, jakkoliv spolupracovat.

Policie totiž zvolila rádoby chytrou taktiku, kdy  vyslechla a okamžitě propustila nejprve mne osobně - a také mne okamžitě vyhnala ven, abych vám náhodou nedodával sebevědomí - a teprve poté se pustila do ostatních, o kterých si naivně myslela, že tam tvořili jen křoví a že pro ni budou snadným soustem.

Opak byl pravdou a skutečnost, že se nikdo z vás - i bez naší podpory -  s policií nevybavoval a většinou jste i odmítli podepsat prázdné protokoly, které s vámi sepsali, svědčí o vaší vnitřní vyspělosti a morální převaze, kterou policie v Nymburce dosud nepoznala.

Naše poděkování patří ale i všem, kteří nebyli na první pohled vidět, přesto se na úspěšnosti akce nemálo podíleli, a to zejména v jejích prvních minutách : rozesíláním mailů a upozornění na všechny strany, médiím, státním orgánům i spřáteleným sdružením, takže všeobecná informovanost byla - navzdory přísné ofciální blokádě - skvělá. Stejný dík patří těm, kteří po dobu naší nepřítomnosti udržovali v chodu a aktualizované naše stránky, nejdůležitější to prostředek komunikace s veřejností.  

Pokud bych měl vyzdvihnout, čeho si na této akci vážím já osobně nejvíc, pak jsou to zejména dva aspekty :

1) Toho, že se akci podařilo před nepřítelem dokonale utajit, takže ráno před zastupitelstvím jen němě zíral. Přesvědčili jsme se, že recept na to je poměrně jednoduchý : Ani slovo do odposlouchávaných telefonů, ani slovo po mailu. Všechno osobně z očí do očí, i když to stojí trochu víc námahy a ježdění.

2) Že se našlo dost těch, kteří se postavili fyzicky mnohem silnějšímu nepříteli z očí do očí a tváří v tvář, překonali strach i obavy a odvedli skvělou práci, na kterou teď s údivem zírá celá naše veřejnost.

Obojí tyto skutečnosti zakládají skvělé vyhlídky do budoucna.

Neboť pokud se státní moc nezačne urychleně měnit k lepšímu, směrem k objektivitě, otevřenosti a přísnému respektování zákonů podle zásady padni komu padni, nebyla dnešní akce v Nymburce rozhoně poslední.

A že tyto akce nabývají na síle jedna od druhé, to nemůže přehlédnout ani náš největší nepřítel.

V tomto trendu pak budeme pokračovat i v nejbližší budoucnosti.

Ještě jednou všem za dnešek upřímně děkuji.

Váš

předseda sdružení