ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Lamparna JUDr. Milena Pinkasová

v Košíku, 22.02.06

OSZ Nymburk – pí JUDr. Milena Pinkasová  

č.j. 1 Zt 42/2006  

 Vážená paní okresní státní zástupkyně,

             

 

 
V nedávné minulosti mi tato instituce dostatečně výmluvně předvedla ubohost svého právního vědomí stejně jako skutečnost, že se až na výjimky skládá ze starých struktur, odsouzených sice k zániku rychlým vymřením, nicméně dosud se urputně snažícími konzervovat komunistický pohled na svět práva a justice.  

  Když se tak zahledíte na výsledky naší justice – a státních zastupitelství především – za posledních 15 let, tedy za období, kdy tato „služba a ochrana společnosti“ měla již naplno sloužit demokracii, a vidíte to procento stíhaných podle § 213, naráz Vám dojde, proč zůstali nepotrestáni všichni komunističtí zločinci, všichni ti zodpovědní za zinscenované procesy v 50. – 80. letech, všichni zodpovědní za mrtvé na hranicích, v drátech vysokého napětí i v minových polích, všichni vlastizrádci, kteří k nám pozvali cizí vojska a potom jim všestranně po léta pomáhali, všichni ti, kdo celá desetiletí beztrestně zneužívali své ničím neomezené pravomoci k bezostyšné zvůli vůči vlastnímu obyvatelstvu.

  Protože ti všichni nebyli a nejsou nepřáteli dnešní justice, údajně sloužící demokratickému státu – už proto, že v samotné dnešní      Tato justice vede – a statistiky to podrobně dokládají – otevřenou válku jenom vůči rodičům, zvláště pak vůči otcům - to jsou objektivně její nepřátelé číslo 1.

  Někdy si tak říkám : Když tak odchází průměrná státní zástupkyně do důchodu, jaký to asi musí být pocit, udělat si takovou malou bilanci a otevřeně si přiznat – no, skutečných zločinců jsem sice za svou praxi moc nepochytala, ani nepotrestala, ale zato jsem připravila tolik a tolik dětí o otce, tolika a tolika dětem jsem úspěšně zcela rozvrátila jejich lásku k rodičům, z tolika a z tolika dětí jsem vyrobila bezcitné a nenávistné 

  Na krajské státní zastupitelství se nebudu obracet mj. i proto, že nedávno proběhnuvší procesy proti mé osobě, které skončily naprostým fiaskem pro státní zastupitelství (byť na Praze

  Možná Vám to připadne zvláštní, ale moje měsíční justiční stáž v ruzyňské věznici mě vcelku nezvratně přesvědčila o skutečnosti, kterou jsem dříve jen tušil – a dnes ji kdykoliv doložím - a sice že právní vědomí průměrného českého vězně je podstatně vyšší    

  Jednoduše tím, že u těchto vězňů, často primitivních lidí bez základního vzdělání, nikdo ničím nepřekryl přirozené právní vědomí, které se u nás tvořilo po celá staletí a je v našich kulturních podmínkách natolik silné a natolik zakořeněné, že je mají i ti nejprimitivnější jedinci. 

  Ne tak ovšem komunistická státní zástupkyně, pro níž bylo ještě před pár lety naprosto normální, že za pouhý pokus překročit pomyslnou čáru dělící dva státy v místech, kde se ještě v nedávné minulosti běžně chodilo z vesnice do vesnice na pouť, dožínky nebo maškarní ples, se naráz střílí bez vyzvání a že za pokus o zjevnou vraždu se v těchto prazvláštních místech nestíhá ten, kdo se o vraždu pokusil (případně ji i dokonal), ale bezbranná oběť. 

  Ne tak ovšem komunistická státní zástupkyně, pro níž bylo ještě před pár lety zcela normální, že zvolání „Pryč s okupanty“ se trestalo několika lety nepodmíněně jako pobuřování a rozvracení republiky, zatímco otevřená podpora cizí okupační moci žádným rozvracením, natož pak vlastizradou, nebyla.

  S takovým chápáním lze pak i „pochopit“, že výlet s vlastním dítětem je „únosem“, ač Vám každý normální Evropan sdělí, že vlastní dítě prostě unést nelze.

  S takovým chápáním je pak i boj proti rodičům podle § 213 hlavním posláním státního zastupitelství, ač všude jinde v civilizovaných zemích je jím – samozřejmě - boj proti zločinu.

  A co závěrem ?

  Inu to, čemu jste mě sami nejlépe naučili !

  Během posledních několika let jsem podal nesčetně trestních oznámení na různé státní zástupkyně a soudkyně pro většinou velmi snadno prokazatelné trestné činy, podstatně závažnější, nežli může být „zanedbání povinné výživy“, i kdyby skutečně trestným činem bylo. Jednalo se např.     

  Protože jste „déle sloužící státní zástupkyní“, věřím, že jistě odpovíte správně : No samozřejmě že ani jedno !     

  Takže, paní státní zástupkyně     

  Na „sdělení obvinění“   

  Tento výraz nespokojenosti beru na vědomí, posoudil jsem ho a shledal jsem ho nedůvodným.

  Příští Vaše podání týkající se téhož tématu   

  Poučení   

 

 S pozdravem

 Ing. Jiří Fiala

  V Košíku, dne 22. února 2006