ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Vánoční prohlášení K 213 k americkému radaru

v Košíku, 23.12.08

Vedení K 213 se již nemohlo dívat na ostudu, kterou našemu kraji i celému národu působí hrstka levicových zrádců ve vedení Středočeského kraje a zaslala jim následující vánoční prohlášení :Hejtman Sč kraje                                                              
MUDr. David Rath

                                                     Na vědomí :    - Parlament ČR
                                                                              - Vláda ČR
                                                        - velvyslanectví USA v Praze

                     P R O H L Á Š E N Í

K usnesení vedení Středočeského kraje o odmítnutí poskytnutí území tohoto kraje pro ozbrojené síly USA za účelem zřízení radarové základny v ČR vám sdělujeme následující :

-         Krajské zastupitelstvo není kompetentní rozhodovat o záležitostech celostátního významu a dosahu, jakým bezesporu je obrana země či plnění našich členských závazků vůči našim spojencům v NATO.

-         K takovému rozhodování je příslušný pouze Parlament České republiky a jím pověřená vláda.

-         Do krajských voleb nešla ani jedna ze stran, jež dnes o kraji rozhodují, s programem likvidace plánované americké radarové základny, a tudíž nemá k takovému rozhodování žádný mandát.

-         Takové stanovisko zpochybňuje naši důvěryhodnost coby členské země atlantické aliance, je proto v rozporu s životními zájmy České republiky i českého národa, často v minulosti žijícího pod cizí nadvládou, a proto je v konečném důsledku stanoviskem poškozujícím Českou republiku i český národ jako celek.

-         Protože naše sdružení má svoje sídlo na území Středočeského kraje, odmítáme, aby tato hrstka levicových polozrádců hovořila i naším jménem a americké straně nabízíme, aby – pokud nenajde jinou vhodnou lokalitu – vybudovala tuto základnu na katastru naší obce, obce Košík v okrese Nymburk,  kterou již výrazně proslavilo sídlo našeho sdružení. 

-         Pokud se americká strana rozhodne využít této nabídky, těšíme se na další plodnou spolupráci při výstavbě této základny, jakož i na rozkvět celé oblasti, který stavba této základny a následná četná a dobře placená místa civilních zaměstnanců americké armády , dostupná okolním obyvatelům, jistě přinesou.

Krajskému zastupitelstvu i hejtmanovi Rathovi osobně sdělujeme, nechť se laskavě starají, o co mají, tedy o silnice, školy a nemocnice v kraji. Mají co dohánět.

Za sdružení K 213 :

Ing. Jiří Fiala                                      Ing. Jiří Štefek