ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Naše stanovisko k dnešní relaci ČRo-Radiožurnálu „ Němec nestandardně zasáhl do průběhu dvou soudních řízení“

v Praze, 06.03.06

Považujeme za nutné vyjádřit se k  výše zmíněné relaci ČRo-Radiožurnálu, protože podle našich poznatků se stanice minimálně ve vztahu k procesu proti Jozefu Janíčkoví, Jaroslavu Černému, Tomáši Dunaji-Jurčovi & dalším  zpronevěřila novinářskému poslání poskytovat občanům pravdivé, nezaujaté a vyvážené informace. V tomto případě poskytla veřejnosti zavádějící, zčásti přímo nepravdivé informace. Nekomentujeme zmíněný případ obchodníků s LTO, ke kterému nemáme vlastní poznatky.Namítáme především, že napadené kroky ministra Němce nelze označit jako nestandardní, protože právo ministra podat stížnost pro porušení zákona je ošetřeno trestním řádem, stejně jako související kroky, jakými je např. nařízení odkladu vykonání rozsudku, přerušení výkonu trestu aj. Podání stížnosti pro porušení zákona a užití souvisejících nástrojů není v žádném případě zásahem do průběhu soudního řízení, protože o osudu ministrovy stížnosti rozhoduje Nejvyšší soud ČR, který přihlíží ke stanovisku Nejvyššího státního zastupitelství a je na ministrovi spravedlnosti zcela nezávislý.  V řadě případů dochází po projednání mimořádných opravných prostředků k zrušení nebo snížení trestu. Pokud ministr předpokládá, že taková situace může nastat, nařízením o odkladu nástupu trestu nebo jeho přerušením předejde možné křivdě, která by nastala, kdyby se trest dodatečně ukázal jako neoprávněný nebo nadměrný. Osobní svoboda jedince je velkou hodnotou, jejíž omezování nad nezbytnou míru je třeba předcházet.
 
Přímo nepravdivé je tvrzení, že ministr Němec podal druhou stížnost pro porušení zákona, přestože bylo známo, že prvoinstanční soud bude rozhodovat o obnově celého řízení, protože korunní svědek změnil výpověď.
 
Občanské sdružení Šalamoun se začalo zabývat věcí p.Dunaje-Jurči na sklonku r. 2005 v návaznosti na sledování procesu proti spisovateli Janu Benešovi, odsouzenému soudkyní Janou Jurečkovou k podmíněnému trestu za údajné spáchání tr.č. násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci (vyhrožování) a za výtržnictví. Proti postupu orgánů činných v trestním řízení v okresu Příbram jsme vydali výzvu k ústavním činitelům, kterou jsme protestovali proti způsobu, jakým bylo trestní řízení vedeno. Rozsudek soudkyně Jany Jurečkové byl pravomocně zrušen Krajským soudem Praha převážně z důvodů shodných s těmi, jež obsahovala naše kritika postupu paní soudkyně. Je předčasné, abychom předvídali vývoj řízení o povolení obnovy procesu, protože dokazování nebylo ukončeno. Nicméně považujeme výpověď ods. Jozefa Janíčka před soudem 27.2.2006 za významnou a věrohodnou a zproštění obou nařčených odsouzených za možné. Plně chápeme, že se ministr spravedlnosti snažil zabránit uvěznění odsouzených, u nichž lze připustit možnost zproštění viny v dalším řízení.
 

V této souvislosti není třeba dramatizovat skutečnost, že Nejvyšší soud ČR zamítl obě stížnosti pro porušení zákona ve věci ods. Černého a Dunaje-Jurči. Nejvyšší soud ČR obvykle zamítá přibližně třetinu ministrových stížností. Naproti tomu usnesení Nejvyššího soudu ČR bývají rušena Ústavním soudem ČR. Je to běžná součást dění v justici. Není vždy nezbytně nutné, aby se právní názory různých orgánů shodovaly.

John Bok

předseda spolku Šalamoun