ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Ve věci smíru u Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku

v Košíku, 11.03.06

Příloha dopis:
http://www.k213.cz/priloha/ministrsmirstrasburk.jpg

vážený pan
JUDr. Pavel Němec,
ministr spravedlnosti ČR
K č.j. 6/2006-KVZ-SP/15
 
Vážený pane Němče,
 děkuji Vám za Vaše stanovisko ze dne 7. března t.r. ve věci smíru u Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku. 
Tento soud nás vyzval, abychom se pokusili o smír, což my jsme učinili a volili jsme k tomu přímou cestu, která je podle nás vždy nejlepší – tedy dopis představiteli české vlády z resortu spravedlnosti, a tím jste Vy. Pokud máte za to, že své návrhy máme vládě předkládat prostřednictvím štrasburského soudu, můžeme tak zajisté učinit, ovšem je to cesta podstatně delší a nemyslím, že ji dotyčný soud měl na mysli, pokud hovořil o „jednání o smíru“. Tento termín totiž samozřejmě předpokládá jednání osobní, bez něhož si smír v dané věci těžko lze představit, natož pak ho dosáhnout.
 
Předkládání návrhů na smír panu Schormovi nevidím v současnosti jako vzájemně schůdnou  cestu, už vzhledem k obsahu, formulaci a tónu stanovisek, která pan Schorm štrasburskému soudu ve věci zejména mých dětí předkládá – a domnívám se, že ani Vám by nemělo být jedno, že Českou republiku reprezentuje před mezinárodní soudní institucí člověk, který veřejně demonstruje popírání principu presumpce neviny v českém trestním právu už tím, že opakovaně zakládá k případu mých dětí obžaloby z nesouvisejících trestních řízení, která nebyla nijak pravomocně skončena nebo v nichž jsem byl dokonce zproštěn obžaloby v plném rozsahu, čímž jedině dokládá – kromě nevalné úrovně vlastního právního vědomí -  obecně ubohou  úroveň státního zastupitelství v ČR a stupeň zvůle, kterého je schopno.
 
Ve druhé části své odpovědi bych se rád zastavil u Vašeho (očekávaného) upozornění, že naše případy (myšleno pravděpodobně především případy našich dětí) jsou projednávány nezávislými soudy a že možnosti vlády či ministerstva spravedlnosti ovlivnit jejich vyřizování jsou více než omezené.
 
 Nezlobte se, ale po – v mém případě – šestileté zkušenosti s českou justicí mám o této „nezávislosti“ své velmi opodstatněné pochybnosti a stejně tak dobře vím, že ani možnosti Vašeho ministerstva, natož pak Vaše osobní nejsou až zas tolik omezené, jak se snažíte – asi hlavně veřejnost, mě sotva – přesvědčit. 
 
I když nečekám, že byste soudcům zrovna diktoval rozsudky (a ani bych si to osobně nepřál), jistě sám dobře víte, že by mnohdy stačilo, kdyby Vaše ministerstvo využívalo těch pravomocí a kompetencí, které prokazatelně a ze zákona má k výkonu dozoru a dohledu nad správným fungováním justice. Jistě Vám nemusím připomínat , že máte právo iniciovat a navrhovat kárná řízení se soudci nebo státními zástupci, a to až po jejich odvolání z funkce, jistě Vám nemusím připomínat takové samozřejmosti, že si můžete vyžádat kterýkoliv ze spisů a provést v něm kontrolu či se účastnit libovolného soudního jednání, jako ostatně kterýkoliv jiný občan.
 
Už jenom tyto výše zmíněné možnosti bych já osobně ve Vaší pozici považoval za zcela dostatečné, pokud by ovšem byly efektivně využity – a hlavně : Pokud by byl skutečný zájem na objektivním výkonu spravedlnosti.
 
Jen pro ilustraci několik příkladů :
 
q       Téměř dva roky mrzačila moje děti JUDr. Jana Tondrová
 
 Mohl bych vědět, proč tato „soudkyně“ dosud neprošla žádným kárným řízením, které pro Vás osobně není žádným problémem navrhnout,  a vesele „soudí“ dál – a to dokonce i bez toho, že by vůbec tušila, že Česká republika – tedy její daňoví poplatníci – museli uhradit škodu, kterou ona způsobila ?
 
q       Státní zástupce z Nymburka JUDr. Milan Buch
 
q       V době právě uplynulé jsem byl svědkem trestního soudu ve věci pomluvy proti Luboši Paterovi ze strany jeho manželky. V důkazním řízení bylo jednoznačně prokázáno, že :
 
 a) údaje, které o něm uvedla, byly nepravdivé – a za
b) že ho tyto nepravdivé údaje poškodily v očích několika otců
           
Přesto obžalovanou soudy obou stupňů osvobodily.
 
Pozvěte si na pohovor obě předsedající soudkyně (JUDr. Evu Brázdilovou z OS P-1 a JUDr. Janu Kantorovou z městského soudu) a zeptejte se jich, proč vůbec provádějí důkazní řízení, když je to úplně jedno, protože stejně jsou předem rozhodnuty obžalovanou osvobodit, ať už se prokáže, co chce ?! To přeci ve Vaší kompetenci rozhodně je . A když k tomu rozhovoru pozvete i sdělovací prostředky, ručím Vám za to, že si to sotva kdo dovolí znovu.  
 
q       V souvislosti s případem mých dětí se dopouštěly a dopouštějí justiční orgány na Praze 9 celé řady trestných činů, v jejichž důsledku jsou z mých dětí psychotické trosky. Ač jsem podal možná desítky trestních oznámení – a nešlo o žádné prkotiny, ale např. o únos či zbavení osobní svobody – pachatelé (či spíše pachatelky) dál vesele sedí za nemalé peníze na OSZ a OS na Proseku – a nevyšetřilo se samozřejmě vůbec nic. K čemu potom máte Váš odbor dozoru a dohledu ?  V tomto případě by úplně stačilo, kdyby prověřil, jak byla moje trestní oznámení vyšetřena, případně nařídil jejich znovuvyšetření.
 
Proč se nepřijdete podívat na kterýkoliv z mých soudů, zejména pokud je na Praze 9 ? Stačí si sednout jako veřejnost a sledovat, jak mě při civilních řízeních na každém kroku doprovází čtyřčlenná justiční stráž, jak soudkyně ukončí v půlce věty jednání a nechává mě pro nic za nic vyvést z jednací síně, neboť jednání je prý skončeno.
 
Já si dokonce myslím, že pokud to se spravedlností v této zemi chcete myslet vážně, nemůžete mít nic důležitějšího na práci než se právě o tomhle jít přesvědčit na vlastní oči, protože to nikde jinde neuvidíte, za to Vám ručím.
 
Takže mi, prosím, nepište nic o tom, že máte velmi omezené prostředky. I ty, co máte, jsou poměrně dostatečné k prosazení zákona a práva.
 
            Jenže, jak se říká, když někdo nechce, je to rozhodně horší, než když nemůže.
 
 
S pozdravem
 Ing. Jiří Fiala