ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Záznam

v Praze, 13.04.06

Dne 12. dubna 2006 se dostavili do kancelářesprávy Městského soudu v Praze pan IngFiala, bytem:  Košík 91, okr. Nymburk a žádá o sepsání následujícístížnosti:

Podávám tímto stížnostna nevyřizování předběžných opatření ze stranyOS pro Prahu 9,konkrétně soudkyní JUDr. Helenou Svobodovou, která ve věci č.j. 41 P74/2000 dodnešního dnežádným způsobemnevyřídila dva návrhy předběžných opatření podané dne 9.3. a 17.3. letošního roku, na které má ze zákona 7 dníSoučasně si tímtostěžuji i na postup místopředsedy soudu JUDr. Jiřího Malého, který byl o této skutečnostiinformován 31. března2006 a do dnešního dne nezjednal nápravu.
Současně vyjadřujeme naše hluboké podivení nad skutečností, že kdyžse dnešního dne dostavili na OS 9, abychom záležitost projednali osobně, nebyl paní Stuchlíková. Byli jsme informováni informační kanceláří po desetiminutovém zjišťování o skutečnosti, že celý soud je na poradě svolané JUDr. Sváčkem, přičemž údaj kancelář dr. Sváčka sice potvrdila, nicméně znovu vyjadřujeme náš údiv nad tím, že v úředním dni v pracovních hodinách není na soudě přítomen vůbec nikdo, s kým by se dalo jednat a vyslovujeme otázku, zda je nezbytná účast celého vedení soudu na poradě, kde se podle sdělení sekretariátu projednává tak banální záležitost, jakou je přestěhování soudu do jiné budovy. Současně podáváme stížnost na soudkyni JUDr. Helenu Svobodovou vtom smyslu, že odmítla podat jakékoliv informace nebo vyjádření, a to nejen osobně, ale dokonce i do telefonu. V této souvislosti vyslovujeme dotaz, jakým způsobem lze tedy předmětné informace získat, když ne u věc vyřizující soudkyně.

 

Žádám tímto předsedu Městského soudu o neprodlené zjednání nápravy a okamžité vyřízení obou předběžných opatření. Současně ho žádám, aby přijal takováopatření, aby jím řízený OS pro Prahu 9 plnilalespoň základní funkce, ke kterým byl ustanoven. Podotýkám a současně informuji předsedu Městského soudu, že již z roku 2004 existuje pravomocný rozsudek, ve kterém byla Česká republika odsouzena právě vdůsledku dlouhodobé nečinnosti OS pro Prahu 9 v souvislosti s případem dětí Fialových a nevydávání předběžných opatření

 

Vyrozumění o přijatých opatřeních si přeji v zákonné lhůtězaslatna svou trvalou adresu

 

Jednání na OS Praze 9 i zápisuna Městském soudě byl přítomenpan Jan Šinágl. Svědek bylpřítomen i jednání 31.3.2006 u OS pro Prahu 9.

 

Stěžovatel: Ing. Jiří Fiala

 

Svědek: Jan Šinágl  

 

Sepsala: Eva Kašparová