ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Omluva

v kosiku, 15.04.06

OS P-9
JUDr. Helena Svobodová,
soudkyně 

Vážená paní soudkyně,


 považuji za nutné se Vám omluvit zejména pak v souvislosti s případem Barbory Ladrové, který jsem viděl vyřizovat v r. 2003 a na jehož základě jsem o Vás nabyl dojmu (který jsem také hojně šířil), že jste kvalifikovanou osobou schopnou nestranně rozhodnout ve věci péče o nezletilé dítě.
 

 Za tento omyl se Vám hluboce omlouvám, stejně jako za šíření nepravdivých informací o Vaší osobě.  Už se to nestane.

 Po aktuálních zkušenostech  bych se spíše přiklonil k názoru Petra Kotana, který se domnívá, že jste pěkná svině, která ho připravila o dítě a zavinila dnešní neurotický stav jeho syna.

 Vzhledem ke skutečnosti, že se prokazatelně – a zjevně bezdůvodně – snažíte škodit nejen mně, ale především mým nezletilým dětem, budete následovat své předchůdkyně Tondrovou a Kloudovou (Horká se – dejme tomu -  vyloučila včas sama) a také Vás čeká stejný osud.

 Protože už nehodlám promarnit tolik času jako dříve, proběhne tento scénář u Vás – řekněme – ve „zkráceném řízení“.

 

 S pozdravem


          Jiří Fiala
               otec nezletilých dětí