ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Porušení osobnostních práv - Vesecká II

v Praze, 03.05.06

NSZ - JUDr. Renáta Vesecká

Na  vědomí : JUDr. Pavel Němec, ministr spravedlnosti ČR
           František Bublan, ministr vnitra ČR

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

Z denního tisku, tzn. z deníku AHA (vydání ze dne 29.4. 2006 - nascenovaná podoba článku v příloze) jsem se dozvěděl, že jsem měl údajně spáchat trestný čin a jsem člověkem společensky nebezpečným.
 
Z textu vyplývá, že podle redakce tohoto bulvárního média -  odhlédnu-li od naprosté ignorace osobnostních práv člověka na zachování jeho dobré pověsti a jména podle ust. § 11 a násl. Obč. zák -
 
a) mám být pachatelem tr. činu, a to zjevně na základě informací z řad příslušníků Policie ČR, případně státních zástupců.

Ve skutečnosti  mi doposud nebylo příslušnými orgány umožněno podat vysvětlení, o event. sdělení obvinění vůbec nemluvě. Pouze z bulvárních novin jsem se dozvěděl tvrzení, která jsou  v naprostém rozporu se zásadou presumpce neviny a skutečným průběhem událostí zdokumentovaným několika videozáznamy.
 
b) Postup Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 není předmětem služebního tajemství.

V rozporu se zákonem o stát. zastupitelství a právní úpravou služebního poměru stát. zástupců byly zveřejněny postupy a stanoviska příslušného státního zástupce.

c) Jsem osobou společensky nebezpečnou.
 
Za součinnosti blíže neznámého příslušníka či příslušníků Policie ČR a dále za součinnosti osob z okruhu státního zastupitelství a nejspíš i Obvodního soudu na Praze 9 byly veřejnosti poskytnuty údaje a podobizna mé osoby ve spojení s naprosto difanujícími tvrzeními ohledně mého jednání, které podle mých vědomostí - mimo uvedený pomlouvačný článek - předmětem zájmu represivních složek státu dosud vůbec není.
 
Pokládám tento stav za společensky alarmující, neboť pokud státní zastupitelství ignoruje podobnou štvavou kampaň proti fyzické osobě, která se takto z tisku má dozvídat, že  má být dokonce zatčena, lze diskutovat o selhání funkce státních orgánů, státního zastupitelství pak především.
 
Selhání do té míry závažné, že pokud nebude z tohoto incidentu vyvozena příslušná odpovědnost konkrétních osob, lze se obávat, že předmětem podobných štvavých útoků v zemi, které morální podobu vtisknul  např. Karel Čapek, budou napřístě i fyzické osoby zastávající společensky významné funkce, jako např. právě státní zastupitelství či soudy.
 
Ohledně informace, že je příslušným státním zastupitelstvím pokládána součinnost mé osoby za tak nezbytnou, že lze uvažovat i o mém zadržení, žádám o neprodlené vyrozumění. Pro účely Vaší - jistě obratem poskytnuté -  informace uvádím toto spojení : jan@kutej.cz

V plné úctě


        Ing. Jiří Fiala             oznamovatel
      289 35   Košík č. 91

V Praze, dne 3. května 2006