ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


PROHLÁŠENÍ K 213 k propuštění mluvčího z vazby

v Praze a Hradci Králové, 30.05.06

Občanské sdružení K 213 oznamuje, že dne 30. května 2006 v 11.15 hodin rozhodl prezident republiky prof. Václav Klaus o propuštění našeho mluvčího, Ing. Jiřího Fialy, z vazby v pankrácké věznici na svobodu.

Mluvčí K 213 Ing. Jiří Fiala poté kolem 15. hodiny opustil pankráckou věznici jsa bouřlivě přivítán představiteli jednotlivých občanských sdružení a Strany zdravého rozumu, za kterou kandiduje na funkci poslance do Parlamentu ČR. 

Stalo se tak po desítkách rezolucí nejrůznějších občanských sdružení i samotných jednotlivců, která byla prezidentu republiky na podporu našeho mluvčího masově zasílána a která dostatečně reprezentovala svobodnou vůli nejširší občanské společnosti.
 Občanské sdružení K 213 tímto děkuje prezidentu republiky za toto jedině správné rozhodnutí, kterým projevil svou státnickou vyspělost a moudrost, když konečně učinil přítrž bezuzdnému řádění justiční mafie z Prahy 9, která si zjevně myslela, že může našeho mluvčího bezmezně, beztrestně a donekonečna terorizovat. 

I když je propuštění našeho mluvčího z vazby na svobodu jistě krokem zásadním a důležitým, samo o sobě rozhodně nestačí a K 213 tímto vyjadřuje přesvědčení, že prezident republiky bude i nadále věnovat zvýšenou pozornost justici jako celku, neboť se nachází v katastrofálním stavu, čehož právě kauzy našeho mluvčího jsou nejlepším důkazem.

K 213 dále vyjadřuje přesvědčení, že je třeba tento poslední případ bezbřehé zvůle justičních struktur důkladně a beze zbytku vyšetřit a viníky, kteří prokazatelně sedí na obvodním soudě a obvodním státním zastupitelství pro Prahu 9, přísně, nekompromisně a příkladně potrestat – už proto, aby se jim v podobných kouscích do budoucna rozhodně zabránilo. 

K 213 tímto vyjadřuje svoje hluboké poděkování všem aktivistům i desítkám prostých občanů, kteří nezůstali k této bezbřehé justiční zvůli lhostejní a vyburcovali občanskou společnost k nebývalým projevům solidarity a podpory.

Zvláštní poděkování pak patří Luboši Paterovi, který se statečností frontového zpravodaje pořídil dokumentární záznam z událostí na soudě dne 27.4., které byly později proti našemu mluvčímu zneužity ke křivým obviněním, jež by se bez tohoto záznamu jen stěží vyvracela a dále Janu Šináglovi, který neúnavně burcoval občanskou společnost a masově šířil pravdivé informace o průběhu událostí, jakož i dopisy našeho mluvčího z vězení.

Pan Jiří Fiala touto cestou děkuje rovněž všem členům i nečlenům K 213, kteří mu poskytovali všestrannou pomoc a podporu, a to jak materiální, tak i psychickou, neboť obě byly pro něj v těchto těžkých chvílích velmi důležitými. Zvláštní poděkování pak adresuje těm, kteří jej po dobu jeho uvěznění nahradili v řízení občanského sdružení K 213 a těm, kteří udržovali v provozu webové stránky K 213, z nichž se za dobu uvěznění stal již masově vyhledávaný zdroj pravdivých informací. 

Poslední průběh událostí kolem našeho mluvčího pak K 213 považuje za důkaz, že občanská společnost není vůbec tak bezbranná, jak by se mohlo na první pohled zdát a že v boji se zdánlivě všemocnou justiční mafií má reálné šance na vítězství.

Tuto bitvu považujeme za vítězství velké, zavazující, válka se svévolnou a nabubřelou justiční zvůlí však v neztenčené míře pokračuje dál.

 

 

       Ing. Jiří  Krám
      pověřený tiskový mluvčí K 213

 

 

V Praze a Hradci Králové, dne 30. května 2006