ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


ÚTOK NA DEMOKRACII - DEN 10 - aneb Desátý den přinesl překvapení

v Praze a Hradci, 23.06.06

Již desátým dnem probíhalo v pátek, dne 23. června 2006 před Obvodním soudem pro
Prahu 7 projednávání věci údajného útoku na státní orgán (míněn Obvodní soud pro Prahu 9) a násilí vůči skupině obyvatel (míněny soudkyně opatrovnického odboru téhož soudu), kterého se měl dopustit mluvčí K 213 p. Ing. Jiří Fiala tím, že se nechvalně vyjadřoval o úrovni vzdělání soudkyň OS P-9 projednávajících  zejména kauzy jeho nezletilých dětí a vřele jim doporučoval, aby - pokud chtějí přispět ke spravedlnosti v České republice a alespoň částečně si zasloužit svůj nehorázný plat - nejlépe každý den vytřely  hadrem soudní budovu.
Již desátý den jednání, na kterém uplynul právě rok od zahájení projednávání „případu o ničem“, jak ho výstižně nazval náš mluvčí, přinesl po poměrně dramatickém průběhu nečekané rozuzlení.

Pan Fiala předložil k důkazům především dopis místopředsedy městského soudu  Horkého, ve kterém tento pán apeluje na městského státního zástupce Luboše Pětníka, aby na základě dopisu napsaného soudkyni Musilové zvážil nejen zahájení nového trestního stíhání, ale také vzetí našeho mluvčího do vazby. Tento dopis pak dal místopředseda Horký na vědomí věc projednávajícímu soudci Hájkovi, v čemž pan Fiala spatřuje nezákonnou snahu o ovlivňování soudu a zasahování do nezávislosti jeho rozhodování, a proto na místopředsedu Horkého podal do protokolu trestní oznámení pro tento čin podle § 169 a) a navrhnul ho předvolat a vyslechnout jako svědka. Stejně tak navrhnul vyslechnout věc projednávajícího předsedu senátu mgr. Hájka (a to k jeho nemalému údivu) ohledně skutečností, zda tento dopis představuje jediný zásah do jeho nezávislosti, anebo zda takových zásahů bylo víc a kdo se jich dopouštěl.

Předseda senátu Mgr. Hájek však tentokrát všechny návrhy na doplnění dokazování šmahem zamítal a věc jednoznačně směřoval k rozhodnutí. Poněkud nelogicky rozdělil žalobní návrh tak, že z něj vyloučil první dvě části (údajný pokus o ublížení na zdraví soudkyni Kloudové tím, že s ní chtěl natočit reportáž a údajné vyhrožování soudkyni Tondrové únosem jejích dětí) k samostatnému projednání a o poslední části (mnohačetných verbálních útocích na soudkyně z jednotlivých písemných podání) prohlásil, že rozhodne nyní.  Zazněla výzva k závěrečným návrhům.

Státní zástupkyně Mgr. Horská ve svém návrhu zdůrazňovala, že obžalovaný odmítá vidět objektivní pravdu a snaží se prosazovat jen tu svou, že se dotknul cti a vážnosti soudkyň na Praze 9, a to prý jen proto, že se mu nelíbilo, jak soudy rozhodovaly a navrhla mu podmíněný trest s dohledem probačního úředníka, který by dohlížel, zda obžalovaný žije řádným životem, případně zda by neměl absolvovat psychologický program.

Náš mluvčí jí ve svém závěrečném projevu odpověděl v tom smyslu, že do té doby, než mu justice rozvrátila soukromý i profesní život , samozřejmě řádným životem žil, na čemž nic nezmění ani žádný probační úředník, ani žádný trest - ať už podmíněný, nepodmíněny či alternativní -  neboť mu nemůže zabránit otevřeně se vyjadřovat  o děsivém stavu české justice i nadále, a to všemi prostředky a bez ohledu na hranice, jak mu to zaručuje listina základních práv a svobod. Kromě toho, pokud jde o míněný trest veřejně prospěšných prací, tak ty si obžalovaný již dávno, dobrovolně a na dlouhou dobu dopředu odpracoval ve své obci, kde bez vnějšího popudu vysázel několik alejí stromů, odklidil od silnic stromy staré a suché a vůbec se stará a zajímá o veřejný pořádek a blaho.

Pokud jde o čest a vážnost zmíněných soudkyň z Prahy 9, tak o ty se podle našeho mluvčího připravily dávno samy, on je na tuto skutečnost veřejně poukázal. A pokud jde o absolvování psychologického programu, pak ho státní zástupkyně prokazatelně potřebuje podstatně urgentněji nežli on sám.

Dále se zamyslil nad tím, co státní zástupkyně asi myslí objektivní pravdou, která prý se našemu mluvčímu nelíbí - zda to, že byl zcela bezdůvodně a v rozporu se zákonem zbaven občanských práv, především pak práva na výchovu svých dětí, anebo to, že si nenechal mlčky líbit šikany a ústrky ze strany justičních orgánů.

Ve svém projevu se náš mluvčí dále odvolal na článek 23 Ústavy České republiky, který připouští odpor všemi prostředky poté, co všechny zákonné prostředky byly bezvýsledně vyčerpány a nadále dochází k masové demontáži základních lidských práv a svobod. V této souvislosti zkonstatoval, že se sám sobě diví, proč dosud použil prostředků tak mírných, jako jsou verbální vyjádření, za situace, kdy mu někdo násilím likviduje základní rodinné hodnoty a programově mrzačí jeho děti. Zdůraznil, že pokud si justiční orgány přejí eskalaci napětí s občanskou společností až k ozbrojenému konfliktu, mohou ji mít.

Svůj projev pak náš mluvčí zakončil prohlášením, že jako jediné rozumné ukončení celého tohoto od počátku nesmyslného řízení mu připadá osobní návštěva ministra spravedlnosti v jednací síni, který by veřejnosti vysvětlil, jak je možné, že nás soudí tak hloupé a nevzdělané soudkyně jako to vidíme na Praze 9. Za jiných okolností však navrhuje zproštění obžaloby v plném rozsahu, případně předání obžaloby k přestupkovému řízení, a to i s odkazem na rozsudek, který již byl ve zcela analogické věci vynesen soudkyní Radkovskou na OS P-9 v lednu loňského roku a následně pak potvrzen městským soudem.

Předsedající soudce Mgr. Hájek poté vyzval veřejnost, aby opustila jednací síň za účelem přípravy rozsudku, a to asi na Ľ hodiny.

V 10 hodin 40 minut pak byla veřejnost znovu vpuštěna do jednací síně, aby si vyslechla zprošťující rozsudek, který značně překvapil všechny přítomné. Ne snad proto, že by obžalovanému byla prokázána jakákoliv vina, ale proto, že soudce nikdy nevynechal příležitost, aby svůj nepřátelský postoj vůči našemu mluvčímu dával ostentativně najevo.

 Asi aby upokojil svoje svědomí jakož i své justiční kolegy, využil pak soudce Hájek komentáře k rozsudku k tomu, aby našeho mluvčího sáhodlouze poučoval o dobrém vychování a nepřístojnosti jeho chování i zvolených výrazů, přičemž k dokumentaci zvrhlosti chování p. Fialy si vypomohl dopisem našeho mluvčího, který vůbec nebyl předmětem řízení a který je zjevně nejostřejší, který kdy pan Fiala napsal, a to pochopitelně bez zasazení tohoto textu do širších souvislostí, za kterých byl napsán.

Pan Fiala poděkoval za osvobozující rozsudek, což soudce Hájek rozhořčeně odmítl, a dále soudci sdělil, že se ve svém zdůvodnění mýlí, o čemž ho přesvědčí mírnějšími prostředky.

Státní zástupkyně Horská se na místě proti rozsudku odvolala.

Jako první po skončení jednání pogratuloval našemu mluvčímu zástupce spolku Šalamoun p. Jemelík, a to nejen k osvobozujícímu rozsudku, ale i k výkonu, který pan Fiala při své obhajobě předvedl. Poté následovaly gratulace i ostatních představitelů občanských sdružení stejně jako tentokráte sice nepočetné, zato o to krásnější veřejnosti. 

Ke gratulacím panu Fialovi se připojuje i vedení K 213, redakce w-stránek a všichni členové našeho sdružení.

Současně však  vyjadřujeme zklamání nad skutečností, že náš mluvčí nebyl dosud zproštěn všech bodů obžaloby a že bude pokračovat jednání ohledně prvních dvou částí, které považujeme za stejně nesmyslné a uměle vykonstruované jako dnes ukončenou část třetí.

Pan Fiala touto cestou děkuje veškeré veřejnosti, která ho svým nemalým zájmem před soudem podpořila, stejně jako prezidentu republiky, bez jehož razantního zásahu do zinscenované justiční zvůle před měsícem by dnešního rozsudku nejspíše nebylo. 
 
Za K 213

Ing. Jiří Krám, v.r.,
pověřený tiskový mluvčí

V Praze a Hradci Králové, dne 23. června 2006