ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


ČESKÝ STÁT PORUŠIL PRÁVO ING. FIALY NA RODINNÝ ŽIVOT!

v Praze, 18.07.06

ŠTRASBURSKÝ SOUD:
 
ČESKÝ STÁT PORUŠIL PRÁVO ING. FIALY
NA RODINNÝ ŽIVOT!Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zveřejnil dnes další rozhodnutí ve věcech žalobců proti českému státu. Nejznámějším případem je jistě věc Ing. Jiřího Fialy, který je českými státními strukturami již dlouhá léta nevybíravým způsobem připravován o možnost vychovávat své děti nebo se s nimi alespoň stýkat. Zároveň je jako aktivní občan hrubě perzekuován a kriminalizován.

Dnes dal Štrasburský soud Ing. Fialovi za pravdu, když konstatoval, že český stát porušil jeho právo na rodinný život i na spravedlivý proces. Je to velké morální vítězství jak Jiřího Fialy, tak také všech otců a dalších rodinných příslušníků, kteří již od roku 2003 ve třech vlnách své stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva směřují. Vyhlášení čtvrté vlny žalob proti českému státu sdružení Spravedlnost dětem připravuje.

České soudy a další státní struktury by aktuální a průlomové rozhodnutí Štrasburského soudu měly vnímat jako důrazný podnět ke změně své nenávistné protiotcovské "rodinné" politiky a k většímu respektu tzv. právního státu k právům občanů, kterým musí sloužit, nikoliv se k nim chovat jako zpupná vrchnost!