ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Knihovna K 213

v Košíku, 15.06.10

Jedním z počinů našeho sdružení bylo založení knihovny K 213 (ke kterému se tak s drobným zpožděnímdostali právě 5 let po založení webových stránek) ,  která by měla shromažďovat a hlavně šířit odbornou literaturu, články, publikace, audio i videomateriály s problematikou diskriminace otců a mužů při výchově dětí, s návody a zahraničními zkušenostmi, novými trendy i poznatky.

Především by pak měla obsahovat témata, která jsou v ČR tabuizovaná a kde otcové, především na počátku rozvodu, žádnou radu na oficiálních místech obvykle neseženou a dosud zůstávali mnohdy bezradní.Knihovna je v současnosti ve stádiu zrodu a bude průběžně doplňována o další tituly - tak, jak budeme mít čas se jí věnovat (a jistě všichni dobře víte, že toho času při objíždění soudů po celé republice a zpracovávání stránek tak, aby byly stále zajímavé a ke čtení, mnoho nezbývá).

Při provozu knihovny se budeme řídit přáním sponzora, tedy aby přednost měli ti, kterým může daný titul bezprostředně pomoci a kteří také napomohou aktivnímu šíření znalostí o této problematice.

Se žádostmi o výpůjčky jednotlivých titulů se zatím obracejte na redakci stránek, popřípadě na předsedu sdružení, dokud se nenajde někdo zodpovědný, komu bychom mohli provoz knihovny svěřit jako celek.


Sponzorovi naší knihovny, který si přál zůstat v anonymitě, tímto srdečně děkujeme - především jménem těch čtenářů, kterým tato literatura rozšíří obzor a pomůže pochopit mnohé z toho, co se kolem nich děje - tak,  jak tomu kdysi napomohla u nás. 


S E Z N A M  T I T U L Ů:


Nově zařazené tituly:


Richard A. Gardner: TERAPEUTICKÉ INTERVENCE U DĚTÍ SE SYNDROMEM ZAVRŽENÍ RODIČE, nakladatelství Triton, 2010

images/gardner_1.jpg

Ukázky:

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/gardner_ukazka.pdf


http://k213.files.wordpress.com/2010/09/gardner_2.jpg


Další zajímavé informace o vydání knihy viz.: http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2558
Původní, stále platná, nabídka knihovny K 213:


KNIHY


E.Bakalář, O. Nytrová – O čem sní muži

PhDr. E. Bakalář – Postřehy starého mizogyna a jeho klientů

PhDr. E. Bakalář – Poněkud jiný pohled na genderové problémy Kde ? V poradenské psychologii.
ČLÁNKY A ČASOPISY :


Česky:


Týden – Týrání mužů – alarmující neznalosti politiků – Třetina obět domácího násilí jsou chlapi !!


Roky s nepřítelem – výzkumníci upozornili, že terčem domácího násilí jsou i muži

Dětské krizové centrum V Zápolí – odpověď na dotaz (12/2005

Tabu o násilných ženách

První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi

Doporučení pro aktivisty uplatňování zákona o ochraně před domácím násilím (2007)

Dnes : Jak zastavit domácí násilí (kdo týrá své blízké, půjde z bytu) – 4.2. 2005

Dnes : Pistole u hlavy : I tak vypadá domácí násilí – 3.9. 2003

Týraní muži

Domácí násilí – informace pro zasahující příslušníky Policie ČR

Dojmy ze setkání s tematikou domácího násilí – E. Bakalář, květen 2008

Prof. Dr. Michael Bock – DOMÁCÍ NÁSILÍ (přednáška z 28.5. 2007)

Klíčové znaky domácího násilí – základní informace

Na manžela vzala nůž, dostala podmínku (Novinky, květen 2007)


English language :

ATTENTION FATHERS – introduction in English to the custody problematic

MALE VIEW magazine

McKenzie (newsletter of Families need Fathers)

The No-Blame Game : Why no-fault divorce is our most dangerous social experiment

The Politics of Fatherhood (Howard University)

Legal Basis for Child custody by Charles Keeshan

Sex, Equality and Kidding ourselves

The Myth of Deadbeat Dads

The Liberator (Defender of men) – Sex, equality and Kidding ourselves

The Liberator – Providing balance in the Gender Wars

How Parents were Deprived of their rights in Sweden

Foundations – A man's place in the home – Fathers and Families in the UK

The Liberator - (Defender of men) – Sex, equality and Kidding ourselves

Conservative Spotlight : Dr. Stephen Baskerville

Demenised – is it only men who to blame for domestic violence ?

Welcome to Patriarchy Group !!

The Scarlet Oppressor

The Anti-Father Police State (by Stephen Baskerville)

A Daubert Victory (by Richard Gardner)

Radio Commentaries on Crooked Courts

Legislation on the protection of victims of domestci violence in Austria

Open Letter to Senators – reg. The International Violence against Women Act

Men as the Unacceptable Victims of Marital Violence (Malcolm J. George)

Believe her !! The Woman Never Lies Myth

Male Victims of Violence

The Liberator : Family Violence (Septembeer 2000)

Muži se přestávají bát mluvit o svém týrání

Domestic Violence Intervention Center Berlin

Skimmington Revisited – M.J. George

Domestic Violence : The Other Side (Anne Lewis, University Sydney, Australia)Deutsche sprache :


Jahresbericht 2002 – Nationales Zentrum Fur Familie

Gewalt gegen Manner (Brigitte Cizek, Olaf Kapella)

Gewaltschutzgesetz – seznam intervenčních center v Rakousku

Manndat – Februar 2007 – rozsáhlá studie z Německa – statistiky sebevražd, porovnání trestů žen a mužů, apod.