ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Cena za tiskovou konferenci na Krajském soudě v Praze : 2 roky nepodmíněně

v Kolíně a Košíku, 15.11.10

O tom, že tisková konference o.s. K 213 konaná na Krajském soudě v Praze v kanceláři předsedkyně soudu justiční panstvo pořádně nadzvedla, pochyboval asi málokdo.

Málokdo si ale také dokázal představit míru vzteku, kterou tento čin vzbudil. 

Ke dvěma rokům nepodmíněně odsoudil estébák Kruml předsedu K 213 v nepřítomnosti, v době, kdy se konala tisková konference na Krajském soudě v Praze, na kterou byl pozván, aby vysvětlil svou spolupráci s StB i letité lhaní o ní.I to lze samozřejmě považovat za odpověď, stejně jako skutečnost, že se estébák Kruml k podání vysvětlení nedostavil, ač byl výslovně upozorněn, že jeho nedostavení se znamená úplné doznání, potvrzení všech faktů, které K 213 na konferenci odprezentovalo s tím, že k nim nemá Kruml sám co dodat, neboť to je všechno pravda.

Připomeňme jen, že rozsudek byl vydán proti sdělení obhajoby o neplatnosti jednání, které se nijak nevypořádalo se vznesenými námitkami podjatosti a morální nezpůsobilosti soudce Krumla, dodatečně byla vznesena i námitka podjatosti odvolacího senátu, který námitky řešil, leč nevyřešil a ve kterém zasedal psychopat Koudelka, ale i 666-letá soudkyně Urválková, a dále i navzdory neodstranění  závažných pochybení v přípravném řízení, bez jejichž nápravy (právnicky  - a lékařsky - řečeno "zhojení vad řízení")  nelze platné jednání konat.

Doplňme také, o co v tomto jednání mělo jít - tedy že šlo o rozhodnutí sdružení K 213 odebrat spis soudci, který se dlouhodobě odmítal řídit rozsudkem nadřízeného soudu, rozhodnutí zbavit ho funkce a poté, co se odebrání spisu snažila zabránit justiční stráž, také opuštění jednací místnosti oknem a následná potyčka s justiční stráží na dvoře soudu, kam tato - rovněž oknem - p. Fialu následovala. A protože šlo o případ dětí Fialových, byl občanským sdružením pověřen výkonem práva p. Fiala osobně.

Doplňme i to, že dokonce ani předseda soudu, na kterém se tento skutek stal (OS P-1), nespatřoval v jednání p .Fialy, aniž by zvážil okolnosti užití článku 23, žádný trestný čin a věc měla být  původně posouzena jako údajný přestupek, a to až do odvysílání pořadu Českou televizí, kterým i tyto záběry proběhly a vyvolaly tak mohutný ohlas veřejnosti, která chtěla jednání K 213 napodobit a zopkaovat i na jiných soudech, že v tu ránu byl skutek překvalifikován na trestný čin a zpracována obžaloba.

Ta pak skoro po dvou letech doputovala do Kolína a dostal ji k vyřízení estébák Kruml.

Bezesporu zajímavá je i ta okolnost, že estébák Kruml najednou nepotřeboval čekat vůbec na nic - ani na psychiatrický posudek, který sám zadal (čímž jen potvrdil, že o nenarušenosti duševního zdraví obžalovaného zjevně nikdy žádné pochybnosti neměl a hodlal ho pouze terorizovat zbytečným a ponižujícím vyšetřením) , nepotřeboval výslechy svědků, nepotřeboval dokonce ani obžalovaného samotného, ani jeho advokáta,  prostě - nic.

A na poslední chvíli, aby to stihnul ještě než ho vyloučí z případu, případně rovnou zbaví taláru, odsoudil předsedu K 213 - v podstatě za využití jeho práva na prosazení rozsudku nadřízeného soudu mimořádnými prostředky, jestliže nefungují ty standardní, a tedy i za snahu o zjednání práva (kterým prosazení platného rosźsudku nadřízeného soudu zcela jistě je) ke dvěma rokům nepodmíněně !!!

Odkazujeme čtenáře, nechť se podívají na běžnou současnou judiakturu, za co se běžně dávají dva roky nepodmíněně - to jsou loupežná přepadení, podvody nebo krádeže velkého rozsahu, ale i neúmyslná zabití, na jejichž konci je zaviněná smrt člověka.

Nastejno tedy estébák Kruml zhodnotil i prosazování rozsudku ESLP, které je pro jeho vnímání minimálně stejně nebezpečné.

Konečně - lepší důkaz o vlastní nebezpečnosti a nikdy neukončené spolupráci s StB nemohl Kruml ani sám podat.


http://k213.files.wordpress.com/2010/11/kruml_os.jpeg

Můžeme se samozřejmě ptát, jak je možné, že 20 let po tzv. Sametu soudí estébák Kruml představitele demokratické opozice, a proč tomu není naopak.

Můžeme se nejen ptát, ale můžeme se snažit i prosadit, aby tomu tak skutečně také bylo.

A to je programem našeho sdružení na nejbližší příští dny.
__________________________________________________

Krumlův "rozsudek"

kromě stupně vzteku vydávajícího - prozrazuje také, jak chabý je jeho autor v právní teorii i praxi : Ačkoliv mu pan Fiala vytvořil - jako pro správného hlupáka - podrobný a polopatický návod vydaný Nejvyšším soudem o tom, co to je "pohrdání soudem" a kdy jedině se ho lze dopustit, estébák Kruml zůstal v tomto ohledu  zcela čistým listem papíru. A bude jím zřejmě i nadále.http://k213.files.wordpress.com/2010/11/kruml_r1.jpeg

http://k213.files.wordpress.com/2010/11/kruml_r2.jpeg

http://k213.files.wordpress.com/2010/11/kruml_r9.jpeg

____________________________________________

Teď jsem si přečetl o  amorálním odsouzení tebe na 2 roky. Soudce evidentne
vydal rozsudek ve svuj prospech, protoze se potrebuje zbavit člověka, který
ví o jeho nekalé činnosti. Je neuvěřitelné, že je dovoleno soudcum v ČR - a v
SR dvojnásob: zneužívat taláru na to, aby si mohli vybavovat účty s lidmi,
kteří ví o jejich nekalé činnosti!

Z uvedeného vyplývá, že vubec nejde o pochybení jednoho soudce. Jde o to, že
celá justice je postavená na zločinu. Protože si muže kterýkoliv soudce
vybavovat svoje soukromé spory s obyčejným občanem, umlčte zavíráním lidí,
kteří ví o jeho zločinech a nebo si na nevinném člověku odbavit své komplexy
méněcennosti.

Proto otcové v rodinných sporech a nebo ineligentnější lidé v ruznych
sporech nemají na soudech mužnost vyhrát. Jsou evidentně trestáni za to, že
svojí inteligencí urážejí neiteligentné soudkyně a soudce!

S pozdravem

Ing. L. Balvín -
Únia mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny
______________________________________________

Je pozoruhodné, že Kruml nepožádal soud, aby rozhodl zda zůstane v seznamu STB. Měl na to spoustu let času. Pročpak to asi neudělal?


 B-)B-)B-)B-)B-)B-)B-)


O.
______________________________________________

Blláboly vzteklého estébáká nemá smysl se vážně zaobírat, to mu jenom zbytečně fandíš. Samozřejmě, že tam nic takového nebylo - a koho asi tak z těch svědků vyslechl ?
Tohle je jenom zářný příklad, jak by si takové hovado jako je Kruml spravedlnost představovalo - že by se tam sešli jenom kámoši ze soudu a od justiční stráže, vyblili pár keců, co je to za všiváka a jak jim pije krev, společně si zanadávali, a pak ho svorně odsoudili, aniž by vůbec dostal šanci něco říct nebo tam předvolat někoho, kdo by řekl něco v jeho prospěch.
Zkrátka takový justiční lynč mezi kamarády soudci a těmi mundůrovanými vydlabanci.
Něco jako zábava panstva - střelba na zajíce. Ten zajíc asi moc šancí neměl, že ? A ani neměl mít !!
Brzo takhle budem soudit my je. S tím rozdílem, že já bych teda strašně moc rád něco slyšel, co by ty hovada na svou obhajobu dokázaly říct. Zdravím
J.
________________________________________________

Olda Mezl
________________________________________________

Jenom další z příštích zrušených rozsudků a titul k odškodnění. J.
________________________________________________