ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Resesance zdravé rodiny

v Košíku, 17.11.10

Není možná bez renesance základních mravních ideálů. Aneb :  Nová publikace v naší knihovně.

Zdravá společnost není možná bez obrody základních mravních ideálů. Zdravá společnost není možná bez renesance zdravé,  klasické, staletími vyzkoušené a funkční  rodiny.
Denně, a to zejména u našich soudů, se přesvědčujeme, že naprosté většině lidí nejsou jasné naprosto základní pojmy. Nemají jasno v tom, co to je rodina, kdo se do ní počítá, co je morální a co ne - a nutno přiznat- oficiální státní struktury, namísto jasných a jednoznačných odpovědí, poskytují buďto feministické, s funkční rodinou zcela neslučitelné bludy, anebo obraz naprostého zmatku, dezorientace v rodinných hodnotách  a mravní a morální anarchie.

Výsledkem je právě ono amorální bahno, dusící život všude kolem nás. Dusící celou společnost a dusící rovněž už i ekonomiku. Krize morální tedy přerostla do krize ekonomické a finanční.

Následující publikace právě shrnuje základní, letité a staletími vyzkoušené mravní postuláty a poznatky a srozumitelnou formou je předává čtenáři, především pak dorůstající generaci, pokud má zájem, aby vytvořila něco víc než jen náplň opatrovnických - a později trestních - spisů.

Publikace je podána živým a srozumitelným jazykem a našim čtenářům ji můžeme jedině vřele doporučit. Najdou v ní odpovědi nejen pro svoje děti, ale mnohdy i sami pro sebe.

A aniž by dlouho museli hledat a bádat - jeden mravní postulát jim můžeme poskytnout hned na začátek :

Bezdůvodné rozbití funkční rodiny, nota bene rodiny s dětmi, je zločin.  Zločin se zvláště těžkými následky, a to především pro nezletilé děti, které se mu nemohou samy bránit.

S osobou, která takto svévolně a lehkomyslně jednala, je napříště nutno jako se zločincem  také zacházet.  A tento přístup se musí promítnout do všech soudních řízení, rozvodů se týkajících - od opatrovnického sporu, přes rozvodové řízení až ke sporům o vypořádání společného majetku.

Přejeme spokojené chvíle u zajímavého a poučného čtení nejen pro zimní večery.

Původ těchto publikací je samizdatový a jako samizdaty se zřejmě budou šířit i nadále - stát, který sponzoruje lesby, buzeranty a feministky si zcela jistě nemůže dovolit sanovat zravou rodinu oficiálními granty.

Publikaci nabízíme ke stažení na následující adrese:

http://k213.files.wordpress.com/2010/11/deskyi.jpeg

http://k213.files.wordpress.com/2010/11/pro_divky.pdf


Ukázka:

Nejsi už dítětem a příčí se ti, aby se s tebou jednalo jako s dítětem. Tobě je více než 15-16 roků a od 13 nebo 14 se před tebou vynořuje řada problémů: svět se otevírá před tvýma očima a hlavně před tvým srdcem.

Všimni si, že chlapec obyčejně nemá tyto vlastnosti a starosti, bývá třeba, aby se jeho maminka zlobila, aby šel k holiči, aby si vyměnil kravatu, aby si vyčistil boty.
Tedy se snažíš, abys byla krásná. Neskrývej to, poněvadž Bůh to chce. Ale jakých prostředků použít? Nejprve tě uklidňuji, jestli si myslíš, že nejsi ani v nejmenším přitažlivá. Velmi zřídka jsou dívky opravdu ošklivé a bez jakéhokoliv půvabu. Spíše jsou vyrovnaní mladí mužové méně nároční, než bys myslela. Sní o manželce, ne o hvězdě. Přejí si setkat se s mladou dívkou, která by byla jejich družkou, která by jim rozuměla, povzbuzovala je v jejich práci, vychovávala děti, udržovala domácnost atd. a netouží po tom, aby platili účty marnotratnice. Připouštějí, že fyzická krása je sice důležitá, ale nejistá, hlavně vyžadují to, co tvoří vnitřní krásu, co utváří opravdu obličej“ dobrota, pochopení, pochopení, oddanost.

Abys byla krásná, snaž se milovat všechno, co je krásné: krásnou knihu, krásný film, krásné divadlo, zapuď tedy všechno, co je ošklivé v těchto oborech.

Dbej na to, abys tvořila a šířila krásu kolem sebe: aby tvá světnice byla krásná, tedy v pořádku i ve skříních a zásuvkách, kde si rovnáš své osobní věci. Jsi-li studentkou, nechť jsou tvé sešity v pořádku, ať tvé písmo je přesné pravidelné, úhledné. Tvoř také krásu v rodinném prostředí, ve třídě v atelieru, pracovně, ve farním kostele. Nechť přemýšlíš, aby tvé prsty víly tvořily všude, kde mohou, krásné věci!

Tvoř krásu na sobě. Opakuji ti: žena má být svěží a úhledná. Ale ihned připojuji: má být mírná a přívětivá. Opravdový mladý muž rád hledá tyto vlastnosti u mladých dívek.

Nenechej se nikdy nachytat na reklamní hesla. Bývá hrozné, čeho bývá zapotřebí, abys byla za tuto cenu krásná. Naštěstí skutečná krása se získává laciněj... Kolik manželství ztroskotalo na přílišné výdaje manželky, která se nechá vláčet módou. Kolik je také doma nesnesitelných, poněvadž jim rodiče odmítají koupit titěrnost, kterou kamarádka obdržela od rodičů bez námahy a kterou jí závidí.

Nechť svěžest, klidný a přívětivý vzhled obličeje jsou vždy obrazem duše, jasnosti svědomí. Jinak k ničemu nedojdeš: neboť červivé ovoce nevypadá dlouho pěkně.


Poněvadž Bůh stvořil rodinu jako buňku společnosti, je přirozené, že vložil do každé lidské bytosti přitažlivost k bytosti druhého pohlaví. Tato přitažlivost je v zcela v prozřetelném plánu a je to láska, tj. dávání sebe druhému, aby se dohromady utvořilo společné dílo, zvláště aby byla zplozena a utvořena generace zítřka.

Ale ty už jsi dost velká, aby sis uvědomila, že okolo tebe se láska kazí a činí se z ní něco docela jiného. Reklamy kin, filmů, románů, ilustrace, písně, rádio, televize se posmívají, vtipkují, zneužívají lásky!

Pomalu odkrýváš svět, který si hraje s lidským srdcem, odvádí z přímé cesty a udupává tolik krásných pocitů. Nic neunikne zločincům, kterými se svět naplňuje: úcta k sobě samému, stud, láska, manželství, věrnost, mateřství.

Rovněž je důležité, abys měla čisté myšlení a silnou vůli, abys bránila milostí Boží srdce, které je tvým největším pokladem.

________________________________________