ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Neříkejte jim černí baroni

v Praze, 20.11.10

Vojáci bývalých útvarů PTP - tzv. pomocných technických praporů - prý nemají rádi označení "Černí baroni" - pramenící z toho, že většina z nich fárala v ostravských dolech. Raději mají označení "vojáci druhé kategorie".Pro ty mladší, případně neznalé historie, uveďme, že tyto útvary byly komunistickým výmyslem v 50. letech minulého století a měly sloužit jako prostředek třídního boje k odklizení mužské části nepohodlného obyvatelstva méně drastickým způsobem nežli byly vykonstruované politické procesy.

Protože prakticky každý muž je potenciálním vojákem, byli muži z živnostnickcých či sedláckých rodin bez ohledu na věk odvedeni na vojnu či povoláni na tzv. "dlouhodobé cvičení", což mělo dvojí efekt - jednak komunistická vláda získala levnou pracovní sílu, která pracovala jen za ošacení a stravu, ale hlavně - dotyční pak nemohli samozřejmě pracovat na svých živnostech či statcích, které následně pomalu chátraly, až nezbylo - než je převést do družstva či komunálu, zkrátka pod státní správu, a tak jaksi "bezbolestně" bylo zlikvidováno střední a větší podnikání, především na venkově a v zemědělství.

Hospodářství státu se z této rány pomalu začalo vzpamatovávat až v 70. letech, kdy stát ve výrobě potravin opět dosáhnul soběstačnosti.

Jednotky PTP byly tedy útvary armády, které ovšem nebyly určeny k boji, ale k práci, vojáci v nich sloužící nikdy nedostali do rukou žádnou zbraň, toho se komunistická vláda příliš obávala, ale hlavně - nikdo z nic nevěděl, jak dlouho "služba" či "cvičení" potrvá a kdy se bude smět vrátit domů.

Obvykle to bylo až tehdy, až už se nebylo kam vracet. 

http://k213.files.wordpress.com/2010/11/ptpi.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2010/11/nerikejte_jim_cerni_baroni.pdf

_____________________________

Reportáž zpracoval pro K 213

Mgr. Zbyněk Šimůnek,

spolupracovník a přispěvatel stránek K 213

______________________________________