ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Trest smrti ? Ano, ale ne s takovouhle justicí !!

v Praze a Košíku, 21.11.10

Takový je alespoň názor většiny Čechů podle posledního průzkumu.Jestliže 52% dnešních respondentů je toho názoru, že česká justice je v takovém stavu, který nezaručuje spravedlivý a objektivní proces a že tudíž její rozsudky jsou diskutabilní a často vysloveně křivé, pak je to velkým úspěchem a nemalou zásluhou osvětové činnosti právě našeho sružení.

Ano, jsou lidé, kteří zasluhují trest smrti, bezcitní vrazi malých dětí, apod., - ale jak můžeme vědět, že to jsou skutečně oni ? Že to skutečně udělali ? S justicí, která nerespektuje naprosto základní pravdila trestního řádu a kde od pologramotného policajta, který první vystavil obvinění, bezmyšlenkovitě opisují všichni ostatní, tedy od státního zástupce, až po soudce všech stupňů ?

A pokud bude justice, jaká je, buďme rádi, že byl trest smrti zrušen, protože popravit nevinného je zločinem, který už bohužel nejde nijak napravit, ani vrátit, byť se pak i sebevíc chtělo.

Současně je tato zpráva jasnou výzvou vládě, a především pak samozřejmě ODS,  která resort spravedlnosti několik posledních let decimuje, aby začala konečně něco dělat.

Tím je myšleno samozřejmě cokoliv pozitivního, směrem k nápravě zoufalého stavu justice, a nikoliv směrem k soudcovským platům, ani směrem ke zbytečným justičním palácům a stamilionovým provizím za ně.

______________________________________
Více už na :

http://www.novinky.cz/domaci/217345-drtiva-vetsina-cechu-je-pro-obnoveni-trestu-smrti-ale.html


http://www.novinky.cz/domaci/217345-drtiva-vetsina-cechu-je-pro-obnoveni-trestu-smrti-ale.html
______________________________________

Drtivá většina Čechů je pro obnovení trestu smrti, ale...

Většina lidí v České republice na jedné straně souhlasí s obnovením trestu smrti. Avšak na druhé straně se o něco menší většina dotázaných ve stejném průzkumu společnosti SANEP kloní k názoru, že současný právní systém České republiky není na takové úrovni, aby zde mohl být tento nejvyšší trest, kdy je usvědčený viník za své činy odsouzen k usmrcení, opět zaveden.

Trest smrti za nejtěžší zločiny je celosvětově velice diskutovaným tématem a má jak své příznivce, tak i ortodoxní odpůrce. V českém právním systému byl uzákoněn trest smrti od roku 1918 až do roku 1990, kdy byl zrušen.

Jednoznačná většina dotázaných (65,5 %) z reprezentativního vzorku 11 329 dotázaných v průzkumu společnosti SANEP je pro znovuzavedení nejvyššího trestu za nejtěžší zločiny.

Nutnou a základní podmínkou pro zavedení trestu smrti je vyspělý právní systém, kde jsou jasně vymezeny podmínky pro jeho udělení. Ovšem podle názoru 52% respondentů tato podmínka není v České republice splněna, a proto zde nemůže být trest smrti opět zaveden. V tuto chvíli tak obavy ze selhání stávajícího justičního systému převažují nad většinovým souhlasem se zavedením trestu smrti jakožto nejspravedlivějšího trestu v případě těch nejtěžších zločinů.

Názor, že znovuzavedení nejvyššího trestu může mít ve svém konečném důsledku vliv na celkové snížení kriminality, sdílí 60,7 % respondentů.

Poněkud překvapivý je fakt, že za nehumánní nepovažuje trest smrti 61,9% respondentů. Tento názor je tak v rozporu s celosvětovým trendem, který usiluje o jeho zrušení, a to právě z důvodu nehumánnosti.

Příklon k obnovení trestu smrti je zjevně podmíněn i většinovým názorem 81,2 % dotázaných, kteří nepovažují stávající sazby trestů za přiměřené.

Nejvyšším trestem, jaký český trestní zákoník za nejtěžší zločiny zná, je doživotní trest. Nicméně 63,8% respondentů se domnívá, že v případě nejtěžších zločinů je doživotní trest naprosto nedostatečným.

V případě zločinů, za něž by Češi udělili trest smrti, přičemž si každý respondent mohl vybrat jednu nebo více nabízených možností, jednoznačně dominuje vražda dětí (13,7 %). Dále následuje trest smrti nájemným vrahům (10,5 %), teroristům (9,2 %) a pachatelům sexuálně motivovaných vražd (8,5 %).

Exkluzivní internetový off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 7. až 13. listopadu 2010 na vybrané skupině 11 329 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 190 000 registrovaných uživatelů 25 802 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

___________________________________________

;-)
____________________________________________