ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Kratochvíl se rozepsal

v Praze, 24.11.10

a ani se příliš netajil tím, jak mu pan Fiala leží v žaludku. A to navzdory tomu, že s ním dosud žádný osobní konflikt neměl.Na záplavu stížností ohledně neuskutečněného jednání ve věci údajného sexuálního zneužívání nezletilé dcery družkou otce konečně začaly chodit ze soudu pro Prahu 2 odpovědi.

Mají jedno společné - jméno pana Fialy skloňují ve všech pádech, je obsaženo prakticky v každé druhé větě. A to navzdory tomu, že na soudě pro Prahu 2 zatím pan Fiala neměl dosud žádný otevřený konflikt s vedením tohoto soudu a dokonce až do onoho neuskutečmněného jednání ani osobně neznal soudkyni JUDr. Zuzanu Šmídovou, takže když vedení soudu v současnosti otevřeně přiznává, že tahle soudkyně zahájila jednání o 1/4 hodiny později, protože musela zajistit přítomnost justiční stráže (rozuměj : včetně posil z jiných soudů, protože jinak místní justiční stráž je přítomna trvale a není nutno její účast jakkoliv zajišťovat, natož 1/4 hodiny, zato se dá za 1/4 hodiny poměrně bezpečně dojet z městského soudu na soud pro Prahu 2), tak to svědčí o jediném : Zatímco pan Fiala osobně nezná všedhny soudkyně všech soudů, ony jeho ano, a to minimálně v Praze,  a je tudíž na místě se ptát, zda se tak děje ze školení pořádaných na soudech, kde je s existencí a činností K 213 seznamováno kompletní osazenstvo všech soudů jakožto s "třídním nepřítelem č. 1", či odkud vlastně by ho měly znát .

http://k213.files.wordpress.com/2010/11/kratochvil.jpg

Předseda soudu pro Prahu 2 JUDr. Ivan Kratochvíl.
Už samotná existence pana Fialy mu leží natolik v žaludku, že je schopen na toto téma posat spontánně tuny papíru.
http://k213.files.wordpress.com/2010/11/p24230.jpeg

_______________________________________


http://k213.files.wordpress.com/2010/11/p24231.jpeg

_________________________________


http://k213.files.wordpress.com/2010/11/p24232_1.jpeg

http://k213.files.wordpress.com/2010/11/p24232_2.jpeg
___________________________________________________

ZELENÝM NAHORU

Jde houbař po lese a zaslechne hlas.
Zeleným nahoru, zeleným nahoru...
Jde po hlase, dojde k pasece, kde stojí hajný a stále opakuje:  zeleným nahoru., zeleným nahoru...
Houbař se ho ptá."Člověče, nezbláznil jste se?
Ale kdepak, já tu mám na starost brigádu policajtů.
Vysazují stromky.
___________________________________________________

POHÁDKA NA DOBROU NOC

Žil byl hodný dědeček. Měl tři syny. Nejstarší neudělal nikomu nic dobrého, prostřední lhal, podváděl a kradl. A ten třetí - ten byl také policajtem.

__________________________