ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Odpověď Slámové

v Košíku, 24.11.10

Najednou stojí o dohodu. A to s údajnými trýzniteli malé Terezky. Proč asi ?JUDr. Klára Slámová,

advokátka

Věc : Výzva k upuštění od protiprávního jednání

Sdělení

Ve věci Vašeho dopisu mému zmocniteli, panu Mgr. Milanu Davidovi, Vás upozorňuji, že považuji za hrubé porušení profesních stavovských pravidel již samu skutečnost, že se obracíte přímo na mého zmocnitele, který není právně vzdělán, ačkoliv dobře víte, že je zastoupen, a to jak obecným zmocněncem, tedy mnou, tak i renomovaným právníkem, který se – na rozdíl od Vás – v rodinném právu docela dobře orientuje.

Vaše odkazy na paragrafy trestního zákona si nechte pro skutečné pachatele trestných činů, nikoliv pro oběti křivého – a Vámi zinscenovaného – obvinění, jakými jsou Mgr. Milan David a jeho družka Jana Hauskrechtová.

Současně Vás chci upozornit, že Vámi vykonstruovaná obvinění, nemající jiného základu vyjma Vašeho přání (a pravděpodobně zadaného úkolu), jsou sama o sobě důkazem Vámi zinscenované trestné činnosti, tedy především poškozování cizích práv a křivého obvinění.

Obviňovat oběti Vašich konstrukcí a smyšlenek z hlubokém zásahu do soukromí dítěte, ačkoliv mu prokazatelně do jeho života zasáhla právě Vámi smyšlená obvinění, mi připadá jednak neprofesionální, jednak značně nevkusné.

Ostatně, sotva si dovedu představit hrubší a surovější zásah do soukromí nežli omezení styku dítěte s jedním z rodičů na tři hodiny týdně, navíc ještě za asistence matky, která často toto svoje privilegium přesouvá na pochybné třetí osoby, nemající s dítětem už vůbec nic společného, jako jakýsi pan Černoch, nestále narušující soukromí otce a jeho dcery.

Vaši výzvu k upuštění od protiprávního jednání považuji po profesní stránce za neprofesionální, po stránce věcné pak za bezpředmětnou.

Domnívám se, že sama se dopouštíte několika trestných činů právě na poškozených M. Davidovi a J, Hauskrechtové, které budou postupem času také prokázány.

Nejvíce jste ale bezesporu poškodila nezletilou Terezku, kterou tak drze a bez souhlasu jejích zákonných zástupců ještě zastupujete – v příkrém rozporu k jak trestnímu zákonu, tak i k zákonu o rodině – jako její samozvaná zmocněnkyně v trestní řízení.

Vaše dosavadní vystupování v tomto sporu bylo neprofesionální a nevkusné, potvrzující Vaši jak Vaši bezcitnost, tak i naprostou dezorientaci v opatrovnických kauzách, o kterých prostě dohromady nic nevíte.

Moje sdělení spočívá v tom, že si na Vaše neprofesionální jednání, podpořené Vaším dopisem mému zmocniteli, budu opětovně stěžovat u ČAKu.

Ing. Jiří Fiala

obecný zmocněnec otce

____________________________________

Ahoj Jirko,

je to skvělé. Jsem zvědav na tu stavovskou solidaritu, ale někdy i advokáti dají trest, jako např. Teryngelovi. A i soudci nakonec mafiána Kučeru zbavili taláru, koukal jak puk a zdrhnul kličkou jak malý kluk. A takový charakter tam vydržel až do 70 let.

Aleš

____________________________________